Kako patogena zračenja uzrokuju bolest

KAKO U LJUDSKOM ORGANIZMU NASTAJE BOLEST UZROKOVANA UTJECAJIMA PATOGENIH ZRAČENJA  ?

Ljudski organizam je autonomni generator elektro-magnetske energije, sve njegove reakcije, pokreti, misli, razni osjeti i osjećaji, manifestiraju se posredstvom autonomnih izvora elektricite­ta, koji napajaju živčani sustav. Preko mozga, koji po svojim funkcijama naliči na najsloženiji elektronski sustav, elektricitet omogućava prenošenje svjesnih i nesvjesnih reakcija organizma na vanjske podražaje, raznih svjesnih i automatiziranih impulsa za rad mišića i drugih organa te odgova­rajuću misaonu djelatnost. Kroz bezbrojna živčana vlakanca živog organizma teku slabe struje, uzroko­vane aktivnošću samog organizma, koje se neprekidno obnavljaju.

Autonomna elektromagnetska i električna energija koja u obliku biostruja protječe kroz nervna vlakanca u organizmu, proizvodi odgovarajuća bioelektro-magnetska polja u stanju neprekidnog titranja određenim frekvencijama.

Sl.-1 Nervna stanica čovjeka i tok informacija u obliku biostruja

Poremećaji funkcioniranja stanica ljudskog organizma, dakle pad električnog potencijala stanica uvijek su uzrokovani djelo­vanjem polja štetnih (patogenih) zra­čenja čijem djelovanju smo izloženi u stambenom i radnom prostoru. Izvori tih štetnih utjecaja po ljudski organizam mogu biti geofizička zračenja, svemirsko-telurska zrače­nja ili elektromagnetska i električna polja («elektro-smog») raznih električnih uređaja koje svakodnevno koristimo i bez kojih gotovo i ne možemo za­misliti današnji suvremen način života. Štetne (patogene) energije iz okoline djeluju razarajuće na ljudsko biomagnetsko i bioelektrično polje koje proi­zvode stanice tijela. 

Sl.-2 Detaljan dijagnostički nalaz štetnih zračenja u jednom stanu.

Mjerenjem i prikazom na dijagramu promjene električnog otpora kože osobe izložene utjecaju "točke karcinoma" u trajanju dužem od 30 minuta dobije se jako i uznemirujuće reagiranje tijela (stres) što se očituje u vrlo intenzivnim amplitudama promjene električnog otpora kože (sl.- 3 i sl.- 4)

Sl.-3 Dijagnostika stresnog reagiranja organizma na utjecaje štetnih energija mjerenjem promjena električnog otpora kože.

Sl.-4 Dijagramski prikaz "stresa u točci karcinoma" i opuštanja u "neutralnoj zoni".

U "točci karcinoma" uvijek se događa vrlo dinamičan, «stresni» porast električnog otpora tijela prolazu istosmjerne struje, a nakon što je osoba premještena u neutralnu zonu tijelo još neko vrijeme pokazuje «stresnu reakciju», a zatim se amplitude električnog otpora kože polagano smiruju i stabiliziraju u granicama normalnih vrijednosti stanja neprekidnog titranja.

Bolesne stanice gube svoj energetski potencijal, tj. one slabe kao što može oslabiti akumulator ili baterija kad se istroše, zbog čega im opada električni potencijal. Potpuno zdrava stanica ima električni potencijal izmedu 70 i 90 mV (milivolti), a može imati čak i više od 100 mV, dok bolesna stanica može imati električni potencijal u rasponu od 30 do 70 mV ovisno o težini bolesti. Ispod 30 mV električnog potencijala nastaje smrt stanice.

Bolesna stanica je iznutra elektropozitivna, a izvana elektronegativna, što je u potpunoj suprotnosti sa stanjem zdrave stanice (iznutra elektronegativna, izvana elektropozitivna). Kada pada energetski potencijal stanice javljaju se biokemijski poremećaji i prvi upozoravajući simptomi oboljenja u obliku umora, malaksalosti, mučnine, gubitka apetita, različitih bolova, oteklina i sl. Stanice ljudskog tijela neprekidno šalju signale da nešto nije u redu sa njihovim funkcioniranjem, ali čovjek mora biti dovoljno osjetljiv i sposoban da prepozna te signale i odgovarajuće pravovremeno reagira. Mala djeca imaju prirodno razvijen osjet prepoznavanja tih signala dok se je u mnogih ljudi taj osjet „ugasio“ tijekom odrastanja i života, preokupiranog materijalnim vrijednostima. Prema definicijama svećenika Abbé M.L. Bouly-a “radiestezisti su prirodno nadareni ljudi koji mogu korištenjem štapa i klatna osjetiti nevidljive zrake ispod i iznad zemlje, u prirodi, kod biljaka, životinja i ljudi, “dovesti ih” u svoju svijest i interpretirati u skladu sa određenim principima i metodama”, uz uvjet da za to imaju dobar pristup svojoj svijesti” (tj. pročišćen duh).

Kada na ljudski organizam (posebno tijekom spavanja) djeluju patogena zračenja tada razni oblici tih patogenih energija neprekidno informiraju jezgru živčane stanice izazivajući promjene u strukturi RNK uzrokujući pri tome tvorbu «bolesnih» bjelančevina pamćenja. Kada se nakon mnogo godina informiranja energijom bolesti živčane stanice dovoljno napune one "same od sebe" nekontrolirano počinju slati informacije i zapovjedi o nastanku bolesti u one dijelove tijela koji su bili neposredno duže vrijeme izloženi utjecaju patogenih energija. Nakon višegodišnjih izlaganja organizma djelovanju raznih vrlo jakih patogenih zračenja čije se energije neprekidno akumuliraju u mnogobrojnim neuronima, te u hipofizi i epifizi, mozak počinje funkcionirati “neispravno” i počinje “slati informacije o uništenju onih organa i zona tijela” koja su bila podraživana "malignom patogenom energijom".

Rezultati istraživanja prof. dr Varge u parapsihološkom institutu u Heidelbergu potvrdili su više od 25.000 laboratorijskih eksperimenata dr. med Hartmanna. Koncentracija energije patogenog zračenja događa se u hipofizi i epifizi.

Sl.- 5 Koncentracija energije patogenog zračenja.

Prema mojim brojnim radiestezijskim dijagnostičkim mjerenjima i pregledima ljudi, izloženih utjecajima patogenih zračenja, od 1984. god. do danas, energija karcinoma“ najprije se pojavljuje u tjemenoj (hipofiza) i čeonoj (epifiza) čakri (čakre su centri svijesti), 5 do 10 godina prije pojave malignih stanica u podraživanim organima. “Energija karcinoma” pripada grupi biološki negativnih duhovnih energija (tzv. “G” energija; “G” = grob, energija mrtvih, energija smrti) i uvijek postoji u vrlo jakom intenzitetu kod ljudi koji već imaju medicinski dokazano maligno oboljenje dijagnostičkim metodama konvencionalne medicine. Rezultati mojih radiestezijskih istraživanja pokazuju da efikasno liječenje karcinoma može otpočeti tek kada se iz posvjesnog mozga “ukloni biološki negativna duhovna energija karcinoma” tj. energija koja čovjekov organizam energetski povezuje sa “energijom smrti”.

Pomoću dijagrama koji se zove "BIOENERGORITMOGRAM" mogu se vrlo ilustrativno pratiti promjene odnosa bioenergije prema osjetljivosti organizma uzrokovane utjecajima štetnih (patogenih) zračenja (energija), tj. promjene "KOEFICIJENTA OTPORNOSTI ORGANIZMA" K = BEP/RP, tijekom "prelaska organizma" iz "REZERVE ZDRAVLJA" u "AKUMULACIJU BOLESTI" i približavanje području "MALIGNIH BOLESTI".

Svaki čovjek ima svoj "OSOBNI", sebi svojstven, bioenergortimogram koji se može spoznati i nacrtati dijagnostikom "energetske matrice " organizma.

KAKO NASTAJE MALIGNA BOLEST UZROKOVANA ŠTETNIM ZRAČENJIMA ?

"CARCINOM - RITMOGRAM"

Kada je koeficijent otpornosti organizma "K" mnogo veći od vrijednosti 1 (K >> 1), takvo stanje organizma ocjenjuje se kao zdravo stanje sa velikom rezervom bioenergije i dobrim zdravljem (područje "A1" na dijagramu). Tijekom života neprekidnim izlaganjem utjecajima štetnih zračenja i energija bioenergetski potencijal BEP se u početku polagano smanjuje, a radiestezijski potencijal RP (osjetljivost organizma na štetna zračenja) polagano se povećava. Koeficijent otpornosti organizma "K = BEP/RP" polagano se smanjuje. Takvo stanje organizma može trajati godinama (5, 10, 15, 20 ... i više godina). Kada je koeficijent K veći od 1 (K > 1), pri čemu se BEP i dalje smanjuje, a RP povećava, takvo stanje organizma ocjenjuje se kao uvjetovano zdravo stanje tj. prijelazno stanje u kojem organizam gubi bioenergetski potencijal, a povećava radiestezijski potencijal, smanjuje vitalnost, povećava energetsko oštećenje tokova bioenergije i puni se energijom patogenog zračenja (na dijagramu je to stanje prikazano blizu točke "1". Rezerva zdravlja u takvom stanju je vrlo mala. Kada je koeficijent K = 1 (BEP = RP), takvo stanje organizma ocjenjuje se kao „ulazna kritična točka“ (točka "1" na dijagramu). Tada se u organizmu već vidljivo manifestiraju mnogi znaci oboljenja koje već može dijagnosticirati i konvencionalna medicina svojim razrađenim dijagnostičkim postupcima i vrlo osjetljivom opremom, ukoliko je posjeduje. Kada je koeficijent K manji od 1 (K < 1), takvo stanje ocjenjuje se kao „stanje akumulacije bolesti“ (područje "B1" na dijagramu). Što se koeficijent otpornosti organizma K sve više smanjuje, radiestezijski potencijal RP postaje sve veći i veći, a bioenergetski potencijal BEP sve manji i manji i akumulacija bolesti sve se više i brže povećava.

 

 Sl.- 6 Dijagramski prikaz "akumulacije bolesti" tijekom višegodišnjih izlaganja utjecajima štetnog (patogenog) zračenja (energija).

"a" .... stanje neprekidnog izlaganja utjecajima štetnih zračenja uslijed čega nastaje smanjivanje koeficijenta otpornosti organizma i dolazak   organizma u "ulaznu kritičnu točku "1".

"b" .... stanje "akumulacije bolesti u organizmu" i nagli porast "maligne energije" u organizmu od točaka "2" do "3", pojava malignih stanica u "primarnim" organima i širenje malignih stanica u "sekundarne" organe (metastaze).

"f" .... stanje klinički dijagnosticirane maligne bolesti sa izraženim metastazama, koeficijent otpornosti organizma naglo se i neprekidno smanjuje i organizam umire (točke "4" i "5").

Ako se koeficijent otpornosti organizma (u području "B1" na dijagramu) nastavi smanjivati na vrijednosti K << 1 i K <<< 1, organizam se sve više približava donjoj granici svojeg individualnog bioenergetskog potencijala određenog genetskim parametrima organizma i može doći u „maligno područje“ (točka 2 na dijagramu) u kojem su već i na fizičkom planu organizma prisutne maligne stanice (područje "Ca" na dijagramu). Broj malignih stanica se naglo povećava i pojavljuju se osim u "primarnim organima" i u ostalim organima organizma kao metastaze. Od točke "2" do točke "3" na dijagramu je prikazan razvoj metastaza. U točci 3 na dijagramu u organizmu je već jako razvijena maligna bolest sa izraženim metastazama. Radiestezijski potencijal RP tj. osjetljivost organizma na štetne energetske utjecaje naglo raste i ? (upitnik u točci 3) pokazuje moguće smjerove naglog povećanja radiestezijskog potencijala RP . U točci 4 organizam je u stanju neposredno pred smrt, radiestezijski potencijal RP raste odjednom u područje izuzetno visokih vrijednosti što je na dijagramu prikazano oznakom "beskonačno". Istovremeno, bioenergetski potencijal organizma BEP u tom trenutku postiže vrijednost "0" (nula) što je prikazano stanjem u točci 5. Sve fiziološke funkcije organizma se "gase" i organizam umire.

Fizičari kvantne fizike potvrdili su postojanje osnovne titrajne biti života, a to osjećaju radiestezisti i bioenergoterapeuti, te svi intuitivno nadareni ljudi. Ljudska DNA titra frekvencijama između 52 i 78 GHz (gigahertza, 1 GHz = 1 milijarda titraja u sekundi). Za usporedbu, koliko je u stvarnosti savršena i fina struktura koja tvori ljudski organizam, najsavršeniji i najkvalitetniji procesori u kompjuterima danas titraju frekvencijama od 2 do 2,4 GHz ili malo većim. Životna energija (bioenergija) nije statična, već je to kinetička energija koja je podložna utjecajima vanjske okoline oko čovjeka. Patogene energije iz čovjekove okoline uzrokuju traumatska stanja u ljudskom bioenergetskom polju i mijenjaju vibraciju stanica cjelokupnog energetskog sustava koji se zove „ČOVJEK“. Iz razlike frekvencija na kojima radi ljudski organizam i frekvencija najsavršenije informatizirane dijagnostičke medicinske opreme prepoznatljiva je još uvijek izrazito velika „energetska neosjetljivost“, frekventno ograničenje i moguća nemogućnost "fine" dijagnostike opreme koju danas koristi klasična medicina u odnosu na savršenost i finoću struktura koje tvore ljudski organizam. Medicinska oprema može dijagnosticirati promjene u stanicama tijela, ali ne može dijagnosticirati promjene u ljudskom duhu, a "energija karcinoma" najprije nastaje u ljudskom duhu, a potom se "spušta" na tjelesni nivo.

„Energija karcinoma“ danas se može dijagnosticirati vrlo detaljnim  sistematskim radiestezijskim dijagnostičkim pregledom "energetske matrice organizma" po metodi „Medicinske Radiestezije“ sa numeričkim prikazom rezultata mjerenja u dijagnostičkim tablicama. Dijagnostički pregled "energetske matrice organizma" opisan je u članku "DIJAGNOSTIKA LJUDSKOG ORGANIZMA".

KAKO I DA LI UOPĆE MOŽEMO ZAUSTAVITI NASTANAK I RAZVOJ DUHOVNO NEGATIVNE "ENERGIJE KARCINOMA" PRIJE NEGO ŠTO SE "ONA" SPUSTI NA TJELESNI NIVO I MATERIJALIZIRA U STANICAMA TIJELA ?

 

ODGOVOR JE POZITIVAN. TA SE ENERGIJA MOŽE "IZVUĆI" IZ PODSVIJESTI PRIMJENOM "KLASIČNIH", SPECIJALNIH I OSOBNIH BIOGENERATORA "ATLANTA" !

Prof. Darko Maltar, dipl. ing.,

Dr radiestezije, energetske i duhovne medicine,

autor metode "Medicinska radiestezija",

izumitelj biogeneratora "Atlanta".

 

 

Pin It