Radiestezija novog doba

Povijest 20. stoljeća obilježena je sa dva svjetska rata u kojima su mnogi radiestezisti bili vrlo cijenjeni i jako mnogo angažirani u vojnim postrojbama zaraćenih strana za traženje pitke vode, otkrivanje podzemnih skloništa neprijatelja, otkrivanje špijuna, za rad na vojnim kartama i za mnoge druge specijalne vojne i civilne potrebe, a bili su i sastavni dio mnogih znanstvenih istraživačkih, građevinskih i poduzetničkih timova.

Željeznički kolodvori morali su uvijek imati dovoljne rezerve kvalitetne, čiste, "meke" pitke vode za napajanje brojnih kotlova parnih lokomotiva. Zato su uprave željeznica uvijek, već od projekta, sve do završetka izgradnje željezničke pruge angažirale grupe vrlo stručnih radiestezista čiji nalazi su morali uvijek podudarno pokazivati da se na terenu gdje je planirana izgradnja željezničke pruge i željezničkih kolodvora nalaze velike podzemne rezerve kvalitetne pitke vode i da u terenu ne postoje podzemne pukotine, rasjedi, špilje ili druge moguće nehomogenosti terena koje bi mogle negativno utjecati na stabilnost izgrađene pruge. Na slici 22 prikazane dvije od brojnih takvih grupa vrlo stručnih radiestezista kako 1913. godine u Njemačkoj istražuju teren na kojem će biti izgrađena željeznička pruga i željeznički kolodvori.

Sl.-  Grupa iskusnih radiestezista 1913. godine istražuje podzemne vodene tokove na terenu gdje će se graditi željeznička pruga.

Uključivanjem radiestezista u znanstvene timove nastala su vrlo značajna otkrića mnogih patogenih zračenja koja danas poznajemo. Definicijom radiestezije kao znanosti 1930. godine (katolički svećenik Abbé Bouly) započinje doba znanstvene radiestezije. Pater H. P. Randoald otkriva vezu između podzemnih zračenja i oboljenja od raka, u Švicarskoj, Njemačkoj i Francuskoj 1931 god. počinje izlaziti mjesečni časopis “Im Kampfe gegen einen unterirdischen Feindt” (u borbi protiv podzemnog neprijatelja).

Radiesteziju kao alternativna znanost je 1930. godine znanstveno definirao francuski katolički svećenik Abbé M. L. Bouly (sl. 23), koji je za svoj radiestezijski rad 1950. godine imenovan Vitezom legije časti. Abbé M. L. Bouly bio je katolički svećenik u mjestu Hardelot-Plage, na francuskoj obali kanala La Manš. Aktivno se baveći radiestezijom u svojim je radiestezijskim radovima objelodanio mnoga “tajna crkvena znanja”, a poslije umirovljenja živio je i radio kao radiestezista u mjestu Condette, pokrajina Pas de Calais.

Sl.-  Francuski katolički svećenik Abbé M. L. Bouly, otac znanstvene radiestezije.

 

Sl.-  Pater Randoald

 

Pater Randoald, 1930. god. bio je član Međunarodnog udruženja radiestezista i udruga za razjašnjenje pokazivanja “vilinskih rašlji”.

Otkrio je vezu između zračenja podzemnih voda i simptoma mnogih bolesti i 5. juna 1930 god. objavio stručni rad u kojem je u više od 100 slučajeva oboljenja od raka dokazao neposrednu povezanost podzemnih zračenja i te bolesti.

U Švicarskoj 1928. godine započinje izrada zaštitnog uređaja “Repulsor” (sl. ) koji se prodaje u 15 zemalja Evrope, Brazilu, na Kubi, u Tunisu, Maroku, Turskoj. Jedna od zemalja Evrope u kojoj se je ugrađivao “Repulsor” bila je i Kraljevina Jugoslavija. 29.11.1928 godine, po preporuci patera Randoalda, ugrađeno je na farmi u Fulenbachu 6 kom “Repulsor” uređaja kako bi se spriječilo obolijevanje goveda i spriječilo teljenje mrtve teladi.

Sl.-  Izumitelj "Repulsor" radiestezijskog zaštitnog uređaja Leo Nussbaumer, u svojoj radionici tijekom izrade uređaja.

 

Sl.-  Reklama "Repulsor" radiestezijskog zaštitnog uređaja iz 1928. godine.

 

 

Ing. Emile Christophe otkrio je i dokazao da radiestezisti reagiraju na sve predmete pod zemljom koji odašilju zračenje. U knjizi “Mentale orientierung” opisao je prirođenu moć izuzetno velike mentalne koncentracije radiestezista na objekte i stvaranje “mentalnih slika” pomoću kojih “mogu nevidljivo pretvoriti u vidljivo”.

Christophov učenik bio je i poznati benediktinski pater Cunibert Leo Mohlberg.

 

Sl.-  Ing. Emile Christophe

Sl.-  Prof Dr Pater Cunibert Leo Mohlberg

  Prof Dr Pater Cunibert Leo Mohlberg, profesor na papinskom institutu za kršćansku arheologiju i na međunarodnom koledžu St. Anselmo u Rimu, objavio je 1945. godine rezultate svojih istraživanja u knjizi: “Candi, Radiästhetische Studien, Briefe an Tschü”. 29. aprila 1958. godine dodijeljen mu je počasni doktorat univerziteta u Zürichu, a predsjednik Savezne Republike Njemačke odlikovao ga je sa “Grosse Bundesverdienstkreuz” (veliki savezni križ za zasluge).

 

Mnoge armije u svojem sastavu imaju specijalne postrojbe sa vrlo školovanim radiestezistima za specijalne vojne potrebe. O tome se jako malo zna, tek sa zakašnjenjem od 20 ili više godina možemo doći do neke fotografije kao što je ova na slici koja prikazuje vojnika američkih marinaca u centru za obuku specijalnih postrojbi kako tijekom obuke sa „L antenama“ u punoj vojnoj opremi uči i uvježbava traženje specijalnih minsko-eksplozivnih naprava koje se ne mogu pronaći klasičnim minskim detektorima zbog ograničenja njihove tehničke osjetljivosti.

 

Sl.-  Vojnik američkih marinaca u centru za obuku sa "L" antenama uvježbava traženje specijanih nemagnetskih minsko-eksplozivnih naprava u terenu ceste kojom prolaze vojna transportna/oklopna vozila.

 

 

Sa intenzivnim razvojem industrije, elektrifikacije, motorizacije, izgradnjom radio odašiljača, izgradnjom i primjenom mnogih novih materijala, strojeva i uređaja koji poboljšavaju standard života, uz istovremeno neuvažavanje zdravih principa života, porastao je broj ljudi oboljelih od raka i mnogi znanstvenici – radiestezisti (liječnici, inženjeri, fizičari, geobiolozi) istovremeno u Francuskoj, Njemačkoj, Švicarskoj, u svojim člancima, referatima, knjigama i drugim radovima počinju upozoravati na neposrednu povezanost raka i patogenih zračenja čija brojnost i jakost počinje sve više ugrožavati ljudsko zdravlje i život kako se povećava stupanj civilizacijske razvijenosti.

Sl.-  Dr medicine Ernst Hartmann, znanstveno je dokazao malignost sjecišta geomagnetskih telurskih strujanja koji su po njemu nazvani "Hartmannovi čvorovi".

 

Dr med. Ernst Hartmann, nakon 20.000 znanstvenih medicinskih eksperimenata kojima je dokazao malignost sjecišta geomagnetskih telurskih strujanja, koji su po njemu nazvani "Hartmannovi čvorovi", na medicinskom simpoziju izjavio je:

“Na mjestu gdje je spavao bolesnik od karcinoma, mjerenjima se može otkriti vrlo opasna geopatogena točka, na kojoj nitko nikad ne smije duže sjediti ili spavati. Ako se ta točka ne neutralizira, nakon nekoliko godina u tom prostoru opet će se pojaviti novo kancerozno oboljenje.”

Dr med. Ernst Hartmann napisao je dvije izuzetne knjige "Krankheit als Standortproblem" (bolest kao problem mjesta stanovanja) u kojima su objavljeni rezultati njegovih znanstvenih istraživanja. Knjige su do danas "doživjele" pet izdanja i postale su temeljna literatura svakog radiesteziste koji želi postići velike iscjeliteljske uspjehe. Ove dvije knjige bile su polazni temelji i mojih znanstvenih radiestezijskih istraživanja tijekom prethodnih 25 godina i mnogo su mi pomogle u realizaciji trostrukog doktorata (radiestezija, energetska i duhovna medicina).

Izuzetno sam zahvalan mojem profesoru radiestezije, Dr med. Ernstu Hartmannu na izuzetnoj pomoći čovječanstvu.

 

Sl.-  Izuzetno poučne knjige Dr med Ernsta Hartmanna "Krankheit als Standortproblem"

       Prof. Lotije, istraživač patogenih zračenja rekao je: „Od Tvoje kuće zavisi hoćeš li biti zdrav ili ćeš imati rak, farmaceutski lijekovi tu ništa ne pomažu“.

G-đa Merilin Ferguson u istraživanjima biokemijskih procesa u ljudskom organizmu u cijelosti (tijelo i aura) spoznala je da ogroman proces biokemijskih reakcija koje se događaju u čovjekovom organizmu nisu samo ono što se čini da jesu već da te procese prate mnogo širi procesi vibracija. Ona je rekla: „Čovjek, taj vrtlog elektrona, začuđujuće je osjetljiv i na svjetlost, na magnetska polja, na statički elektricitet i na vanzemaljske sile. Njegov mozak reagira na čitav ocean radijacija i, svojim reakcijama, zapovijeda svim funkcijama. Čovjek je energetsko polje koje se premješta u širem i nestabilnom sistemu energija“.

Dr Žan Pikar: „Najgore izopačenje ljudskog duha je u tome da vidi stvari kakve želi da one budu, a ne kakve jesu. Suočavamo se sa krizom civilizacije i tek se počinje shvaćati da znanost takva kakva je danas stvara svijet mahom neprikladan za život. Treba imati na umu da je čovjek SVE. Njegovo fizičko, moralno i socijalno zdravlje zavisi od skupa činilaca koji se ubuduće mogu proučavati ne kroz naočale dogmatizma, već u svjetlosti otkrića do kojih dolaze javni i privatni istraživači u svim oblastima. Život je energija i podložan je vječnim zakonima preobražavanja, prilagođavanja i pretvaranja, koji se ne daju okovati pravovjernošću zvaničnih tekstova“.

Albert Einstein je rekao „Ako čovječanstvo hoće živjeti, potreban je novi način mišljenja“, a znanstvenici  su kroz mnogobrojna istraživanja već odavno dokazali da je sve energija, svaki osjećaj, svaka misao, svaka riječ, svako djelo, svaki pokret, svaka strast, svaki nagon i svaka požuda. Niti jedan oblik energije nikada se  ne gubi, energija se može pretvarati u materiju, a materija u energiju. Istraživanja prof dr Varge u parapsihološkom institutu u Heidelbergu dokazala su da se svi oblici energija koje djeluju na čovjeka sakupljaju u neuronima mozga odakle odlaze u auru i tijelo i mogu biti uzrokom b o l e s t i  ili    z d r a v lj a.

 

 

Pin It