Energije smrti zamijenite energijama života

Čovjek, kao izuzetno savršeno, najsavršenije biće prirode na Zemlji živi po načelima kvantne fizike. U ljudskoj okolini nalazi se mnogo (po ljudski organizam) pozitivne prirodne, ali i mnogo (po ljudski organizam) negativne prirodne i tehničke energije. 

U člancima moje web stranice opisana je revolucionarna, izuzetno napredna tehnologija dijagnostike, terapije i iscjeljivanja koja Vam omogućava da "svoj život uzmete u svoje ruke" i da svu negativnu, nezdravu energiju iz Vaše neposredne okoline i "onu koja je već ispunila i oslabila Vaš organizam" primjenom biogeneratora "Atlanta", od  "energije bolesti" pretvorite u  energiju zdravlja i da Vam Vaša "osobna Atlanta" čak i pokaže materijalni dokaz koja je "energija bolesti" (ili neki drugi oblik negativne, nezdrave energijebila u Vašoj okolinidjelovala na Vas, ispunjavala i oslabljivala Vaš organizam i ugrožavala Vaše zdravlje i Vaš život. 

 

LJUDSKI UM

Ljudski UM sastoji se od svjesnog, nesvjesnog (podsvjesnog) i supersvjesnog uma.

SVJESNI UM zove se SVIJEST, on svakodnevno neprekidno razmišlja i zaključuje i čovjek ga koristi za donošenje odluka, za izražavanje slobodne volje i ostvarivanje svojih životnih želja i ciljeva. On je SNAGA VOLJE.

NESVJESNI (podsvjesni) UM zove se PODSVIJEST, on je dio univerzalnog uma i ne poznaje granice koje bi postojale. U njemu su pohranjena sva sjećanja, od dana kada smo rođeni, sva naslijeđena sjećanja podsvjesnog uma naših predaka, sve ljudske navike i sve „tajne“ života nekog čovjeka, pa tako i svi „zapisi“ o zdravlju i bolestima svih „bivših života“ tog nesvjesnog uma.

Nesvjesni um je slika i prilika čovjeka i on funkcionira u svakoj stanici ljudskog tijela.

U njemu se pohranjuju sve informacije tijekom života, on nadgleda sve tjelesne motoričke funkcije, srčani ritam, probavu i sve fiziološke funkcije.

Ljudski SVJESNI i NESVJESNI UM možemo zamisliti kao ledenu santu, 1/6 je iznad razine vode, a 5/6 ispod razine vode.

SVJESNI UM je dio sante koji viri iznad vode. Svjesni um predstavlja samo 1/6 stvarnog mentalnog kapaciteta čovjeka. On ima ograničenu sposobnost obrade informacija, kratkotrajno pamćenje (oko 20 sekundi), sposobnost upravljanja jednim do tri događaja istodobno, sposobnost prerade u prosjeku 2000 bita informacija u sekundi, a informacijski impulsi putuju brzinom od 190 do 220 km/sat.

Svjesni um prepoznajemo po tri simptoma: misli (vizije), osjećaji (emocije) i želje (fokusne točke).

NESVJESNI UM

Preostalih 5/6 sante nalazi se ispod površine vode i predstavlja nesvjesni um. On ima proširene sposobnosti obrade informacija, dugotrajno pamćenje prošlih iskustava, životnih situacija, stavova, vrijednosti i uvjerenja, sposobnost upravljanja tisućama događaja istodobno, sposobnost prerade do 4.000.000.000 bita informacija u sekundi, a informacijski impulsi putuju brzinom većom od 160.000 km/sat.

Nesvjesni um neprekidno pamti sve utjecaje okoline u kojoj živi čovjek i upravlja svim životnim funkcijama svih stanica ljudskog tijela, neprekidno cijeli život upravlja procesima „kontrole gena“ i diobom stanica organizma, te tako i mutacijom stanica.

Djelovanje nesvjesnog uma ne može se prepoznati tako lako jer ga čovjek nije svjestan, njegovi simptomi nisu uočljivi kao kod svjesnog uma, ali simptome nesvjesnog uma čovjek može prepoznati zahvaljujući iskustvima koja su izvan svjesne kontrole.

 

Kako funkcionira Um "rođenog" radiesteziste ?

Za razliku od drugih ljudi, "rođeni" radiestezisti su prirodno nadareni ljudi sa vrlo razvijenim NESVJESNIM i isto tako SVJESNIM i NADSVJESNIM UMOM (čistom dušom).

NESVJESNI UM radiesteziste „ima prirođeno trajno zapamćene programe“ koji rade automatski i čijom primjenom uz pomoć osjetilnog radiestezijskog pribora radiestezista neprekidno osjeća nevidljive utjecaje (pozitivne i negativne) ispod i iznad zemlje, u prirodi, kod biljaka, životinja i ljudi.

Informacije o utjecajima okoline (pozitivnim i negativnim) nesvjesni um radiesteziste nakon obrade automatski šalje u svjesni um gdje se ti utjecaji interpretiraju u skladu sa određenim principima i metodama.

 

Kako geopatogena i tehnička zračenja pokreću bolesna stanja čovjeka ?

 

Davno, prije 4000 godina, u tadašnjoj Kini poznavali su geopatogene točke koje se danas zovu Hartmannovi čvorovi. Te biološki nezdrave točke zvali su "demonova vrata" jer su već tada znali da se zbog njihovog devitalizirajućeg i vrlo nezdravog djelovanja na ljude, biljke i životinje mogu usporediti sa demonom koji se zloćudno aktivira da bi pomutio sudbinu "jadnih ljudi", koji ništa ne slute.

Djelovanje geopatogenih i tehničkih zračenja na nesvjesni um manifestira se u neprekidnom informiranju jezgri živčanih stanica i uzrokovanju promjena u strukturi RNK. Nesvjesni um tijekom tog procesa automatski se programira negativnim programima, te se stvaraju «bolesne» bjelančevine pamćenja i nakon mnogo godina informiranja živčanih stanica energijama bolesti kada se nesvjesni um dovoljno napuni on sam od sebe nekontrolirano počinje slati informacije i zapovjedi o nastanku bolesti u one dijelove tijela koji su bili neposredno duže vrijeme izloženi utjecaju patogenih energija.

Nervna stanica čovjeka i tok informacija u obliku biostruja.

Iz Vedskih spisa možemo saznati da je gotovo 99 % bolesti tijela posljedica negativnog djelovanja vlastitog uma oboljelog čovjeka, a ne kemijskih poremećaja unutar tijela. Neurolozi su otkrili da se od 95 % do 98 % ljudskih aktivnosti nalazi pod kontrolom nesvjesnog uma i nesvjesno ponašanje je “programirano” da radi bez kontrole ili opservacije svjesnog uma i zbog toga čovjek rijetko primjećuje “negativne programe” kojima je programirana njegova podsvijest.

Ljudima se tijekom odrastanja, odgoja i školovanja nameće vjerovanje da korištenjem svjesnog uma i slobodne volje mogu poništavati negativne programe u svojoj podsvijesti.

Bruce H. Lipton, celularni biolog, u knjizi “Biologija vjerovanja” objašnjava da kada bi to zaista bilo tako jednostavno i u potpunosti moguće tada bi takav čovjek morao konstantno 24 sata svakog dana neprekidno bdjeti nad svim aktivnostima svoje podsvijesti, a njih je izuzetno mnogo jer podsvijest može u sekundi obraditi do 4.000.000.000 bita informacija, a svijest samo 2000 bita informacija u sekundi.

Brzina kojom radi podsvijest je od 720 do 840 puta veća od brzine kojom radi svijest. Podsvjesne funkcije mozga predstavljaju golemi potencijal na koji se može djelovati kako negativnim tako i pozitivnim programima. Kada nesvjesni um primi neki signal iz životne okoline on automatski refleksno aktivira neki od već prethodno uskladištenih odgovora, bez razmišljanja tj. bez aktiviranja svjesnog uma. Dakle, sve tajne bolesti i zdravlja nekog čovjeka zapisane su u njegovom nesvjesnom umu.

Bruce H. Lipton:

“Uzaludnost borbe s podsvjesnim umom poruka je koju ljudi teško prihvaćaju, jer je jedan od programa koji je većina nas usvojila dok smo bili mladi da je “snaga volje vrijedna divljenja”. Tako uvijek iznova pokušavamo zaobići podsvjesni program. Obično takvi napori nailaze na razne stupnjeve otpora, jer su stanice prisiljene držati se podsvjesnog programa. (“Biologija vjerovanja”, str.175)

ENERGIJE SMRTI

Ljudi su danas, uslijed izuzetno naglog tehničko-tehnološkog razvoja civilizacije, gotovo cjelodnevno okruženi i izloženi u stambenom, radnom prostoru i izvan njih brojnim i sve jačim izvorima patogenih energija koje mogu biti u obliku: geofizičkih zračenja, svemirsko-telurskih zrače­nja, elektromagnetskih i električnih polja («elektro-smog») raznih električnih uređaja bez kojih se više i ne može za­misliti današnji suvremen način života.

Izvori nezdrave energije: geofizička zračenja, geomagnetsko-svemirsko-telurska zrače­nja, elektromagnetska i električna polja («elektro-smog»).

Takva vanjska, patogena, po sveukupnost duha i tijela (nesvjesnog i svjesnog uma) čovjeka biološki nezdrava energija neprekidno, svakodnevno, negativnim programima programira nesvjesni um i preko njega djeluje na sveukupnost biomagnetskog i bioelektričnog polja koje proi­zvode stanice ljudskog tijela, uzrokujući nevidljivi „stres“, energetsku neravnotežu i sve druge popratne posljedice takvih negativnih programa.       

Koncentracija energije patogenog zračenja u centrima nesvjesnog uma 

 

Točka karcinoma

Na taj način, u stvari, nesvjesni um informiran i programiran patogenim energijama „sam od sebe“ počinje proizvoditi energiju samouništenja organizma izraženu u obliku „energije karcinoma“ koja se može izmjeriti mojom dijagnostičkom metodom "Medicinska radiestezija", 5 do 10 godina prije nego što se u stanicama tijela pojave maligne stanice.

Brojnim dijagnostičkim mjerenjima dokazao sam da se „energija karcinoma“ uvijek pojavljuje u nesvjesnom umu i da se ne može ukloniti djelovanjima svjesnog uma već samo „čišćenjem“ nesvjesnog uma od te energije primjenom biogeneratora "Atlanta".

Nesvjesni um uvijek prema načelima kvantne fizike „vrlo precizno šalje informacije o uništenju onih organa i zona tijela” koji su jedno duže vrijeme bili podraživani “malignom patogenom energijom” raznih patogenih zračenja.

Hartmannova globalna i Curryeva dijagonalna mreža prirodne energije i Benkerov atomski kubni sustav postoji u svakom stanu, u svakoj kući, u svakoj tvrtci, u svakom poslovnom prostoru, u svakom hotelu, u svakoj ordinaciji, u svakoj poliklinici ... na svakom mjestu i ne smijemo zanemarivati vrlo značajan utjecaj tih priordnih mreža i čvorova na naše zdravlje i život, bez obzira koliko svatko od nas razumije, može i želi razumjeti i prihvatiti ovu temu o kojoj Vas želim informirati, vrlo stručno i znanstveno.

Na sjecištima SVAKE ove mreže oslobađa se vertikalni, rotirajući magnetski energetski val biološki nezdrave energije.

Taj vertikalni rotirajući magnetski energetski val je nosilac ENERGIJE SMRTI.

 

Hartmannova globalna i Curryeva dijagonalna mreža prirodne energije i Benkerov atomski kubni sustav postoji u svakom stanu, u svakoj kući, u svakoj tvrtci, u svakom poslovnom prostoru ...u svakom hotelu, u svakoj ordinaciji, u svakoj poliklinici ... na svakom mjestu.

Niti jedan čovjek na Zemlji nije otporan na djelovanje vertikalnog, rotirajućeg magnetskog energetskog vala biološki nezdrave energije koja može biti i maligna ako se oslobađa na kombinacijama Hartmannovog, Curryevog i Benkerovog čvora sa podzemnim vodenim tokovima i nekim od danas mnogobrojnih tehničkih zračenja.

 

 

 

 

Prikaz djelovanja kombiniranih geopatogenih zračenja sastavljenih od sjecišta dva podzemna vodena toka sa Benkerovim,  Hartmannovim i Curry-evim čvorom u jednoj spavaćoj sobi. Na glavnom sjecištu gdje se unutar Benkerovog čvora nalazi Hartmannov čvor oslobađa se glavni vertikalni magnetski energetski val maligne energije promjenjivih amplituda (oscilirajuće energije). Na sekundarnim sjecištima djeluju samo Hartmannovi čvorovi i tu se oslobađaju sekundarni vertikalni magnetski valovi maligne energije. Bočni horizontalni val maligne energije je rezonantni val između glavnog vertikalnog vala i Curry-evog čvora.

Ako u Vašoj spavaćoj sobi imate ovakvu nepoželjnu situaciju štetnih energija, Vaše zdravlje i život mogu biti u izrazito velikoj opasnosti i ovisi samo o Vašoj manjoj ili većoj radiestezijskoj osjetljivosti i Vašoj bioenergiji kada ćete oboljeti od neke maligne bolesti, ali jedno je sigurno: ako se na vrijeme ne sklonite sa takvog mjesta ili se na vrijeme na zaštitite, sigurno ćete se razboljeti.

Mnogi svjetski radiestezisti-znanstvenici u svojim istraživanjima utjecaja štetnih (patogenih) zračenja došli su do identičnih rezultata. Ovdje navodim neke od njihovih velikih poruka čovječanstvu:

Dr med. Ernst Hartmann na medicinskom simpoziju izjavio je:

“Na mjestu gdje je spavao bolesnik od karcinoma, mjerenjima se može otkriti vrlo opasna geopatogena točka, na kojoj nitko nikad ne smije duže sjediti ili spavati. Ako se ta točka ne neutralizira, nakon nekoliko godina u tom prostoru opet će se pojaviti novo kancerozno oboljenje.”

Prof. Lotije, istraživač patogenih zračenja rekao je:

„Od Tvoje kuće zavisi hoćeš li biti zdrav ili ćeš imati rak, farmaceutski lijekovi tu ništa ne pomažu“.

G-đa Merilin Ferguson:

U istraživanjima biokemijskih procesa u ljudskom organizmu u cijelosti (tijelo i aura) spoznala je da ogroman proces biokemijskih reakcija koje se događaju u čovjekovom organizmu nisu samo ono što se čini da jesu već da te procese prate mnogo širi procesi vibracija.

Ona je rekla: „Čovjek, taj vrtlog elektrona, začuđujuće je osjetljiv i na svjetlost, na magnetska polja, na statički elektricitet i na vanzemaljske sile. Njegov mozak reagira na čitav ocean radijacija i, svojim reakcijama, zapovijeda svim funkcijama. Čovjek je energetsko polje koje se premješta u širem i nestabilnom sistemu energija“.

Dr Žan Pikar:

„Najgore izopačenje ljudskog duha je u tome da vidi stvari kakve želi da one budu, a ne kakve jesu. Suočavamo se sa krizom civilizacije i tek se počinje shvaćati da znanost takva kakva je danas stvara svijet mahom neprikladan za život. Treba imati na umu da je čovjek SVE. Njegovo fizičko, moralno i socijalno zdravlje zavisi od skupa činilaca koji se ubuduće mogu proučavati ne kroz naočale dogmatizma, već u svjetlosti otkrića do kojih dolaze javni i privatni istraživači u svim oblastima. Život je energija i podložan je vječnim zakonima preobražavanja, prilagođavanja i pretvaranja, koji se ne daju okovati pravovjernošću zvaničnih tekstova“.

Albert Einstein je rekao:

„Ako čovječanstvo hoće živjeti, potreban je novi način mišljenja“,

Mnogobrojni znanstvenici su kroz svoja istraživanja već odavno dokazali da je sve energija, svaki osjećaj, svaka misao, svaka riječ, svako djelo, svaki pokret, svaka strast, svaki nagon i svaka požuda. Niti jedan oblik energije nikada se  ne gubi, energija se može pretvarati u materiju, a materija u energiju.

Istraživanja prof dr Varge u parapsihološkom institutu u Heidelbergu dokazala su da se svi oblici energija koje djeluju na čovjeka sakupljaju u neuronima mozga odakle odlaze u auru i tijelo i mogu biti uzrokom b o l e s t i  ili z d r a v lj a.

Promjene u energetskom polju govore što se događa u tijelu. Čovjek svojim duhom ispunjava sve svoje predmete, sve događaje i odnose u svojem životu.

Bolestan čovjek ne može imati zdravi duh jer je to suprotnost prirodi.

U zdravoj prirodi nalaze se zdrave biljke, zdravo drveće, zdrave životinje i zdravi ljudi.

U bolesnoj prirodi svi su bolesni, biljke, životinje i ljudi.

Čovjek ne može biti zdrav ako jede bolesne biljke i bolesne životinje.

 

"Carcinom - ritmogram" nastanka malignih bolesti uzrokovanih geopatogenim i tehničkim zračenjima.

 

Specijalni dijagram "Carcinom"-ritmogram kojim se mogu prikazati nastanak, razvoj i napredovanje bolesnih utjecaja patogenih zračenja na ljudski organizam (detaljno je objašnjem u članku "Kako patogena zračenja uzrokuju bolest).

U dijagnostici biološki nezdravih utjecaja patogenih zračenja na ljudski organizam i patoloških promjena u organizmu metodom „Medicinska Radiestezija“ mogu se otkriti takve energetske promjene u auri (slojevima duše), u čakrama (centrima svijesti) i u energetskim meridijanima organizma koje ukazuju na razvoj maligne ili neke druge vrlo ozbiljne bolesti i do 5 i više godina prije nego što će se u organizmu početi razvijati oboljele stanice koje klasična medicina svojom dijagnostikom može dokazati klinički.  

Na zemljištu gdje su jaka patogena zračenja mnoge biljke su bolesne, a ako se izgradi gospodarska zgrada na takvom zemljištu, tada su i životinje koje čovjek uzgaja za svoju prehranu sklonije bolestima ili su bolesne.

Emocionalni, psihološki i tjelesni stres značajno pridonose razvoju bolesti. Biološki nezdrava zračenja mogu biti pokretači tj. "okidači" tih stresova. Svaka bolest i svaki tjelesni organ imaju vlastitu frekvenciju, a svaki čovjek ima svoju "energetsku matricu" koja je određena genetskim osobinama, socijalnim, društvenim, kulturalnim, emocionalnim, psihološkim i utjecajima okoline u kojoj je taj čovjek odrastao i u kojoj živi.

Ako netko spava na "točki karcinoma" njegova energetska matrica biti će pod utjecajima te energije i neće moći biti uravnotežena, već naprotiv, neprekidno će se pojačavati stupanj njezine neravnoteže.

Nitko od Nas nije "prvi" i "jedini" stanovnik planete Zemlje, svi mi imamo svoje "genetske pretke" (u skladu sa Darwinovom teorijom "križanja vrsta", ali i svoje "duhovne pretke" (u skladu sa "Kauzalnim zakonom Isusa Krista).

"Energetska matrica" "sadašnjosti svakog čovjeka" u sebi uvijek sadrži "energetske zapise i otiske" "energetskih matrica predaka", a isto tako i "energetske zapise i otiske" budućih "energetskih matrica potomaka".

Izuzetno je važno za Našu sadašnjost i budućnost Naših potomaka spoznati osobnu "energetsku matricu" u cjelini, sve njezine karakteristike, međusobne odnose parametara, zapisane i saturirane štetne i pozitivne energije, informacije o bolestima, informacije o zdravlju, .......... sve se u obliku energije "donosi iz prošlosti" i "prenosi u budućnost".

Ako su Naši preci bili čestiti, plemeniti i dobri ljudi, duhovno pozitivni i činili dobra djela, cijeli njihov život upisan je u njihovu "energetsku matricu" čiji dio smo i mi naslijedili i zato imamo potrebu da u Našem životu činimo dobra djela.

Međutim, ukoliko Naši preci nisu bili dobri i čestiti ljudi, već su činili zlodjela, mučili druge ljude, ubijali i činili mnoga druga zla, cijeli takav njihov život prema "Kauzalnom zakonu" Isusa Krista upisao se je trajno u njihovu "energetsku matricu" čiji dio su naslijedili njihovi potomci i koji je upisan u njihovu "energetsku matricu" u "centru života" u malom mozgu u obliku "genetske duhovne (apstraktne ili "G") energije" i zato oni i u sadašnjem životu čine "nesvjesno", iz "nehata" zla djela drugima, a "njihova energetska matrica" prenesti će se i na njihove potomke. Otuda potječu mnoge "genetske degenerativne i neurološke bolesti", "genetske maligne bolesti" ..... kao "energetski prijenos iz prošlosti".

ENERGIJE ŽIVOTA

Energija je neuništiva, ona se može pretvarati iz jednog u drugi oblik, ali se nikada ne može blokirati i ne može se uništiti.

Energija se može samo transformirati  iz štetne u korisnu i obratno ("Zakon o održanju energije").

 ENERGIJE SMRTI primjenom biogeneratora "Atlanta" transformiraju se u ENERGIJE ŽIVOTA.

Metoda "Medicinska radiestezija" je vrlo efikasna dijagnostičko-terapijska metoda po načelima kvantne fizike koji se mogu jednostavno iskazati narodnom izrekom „klin se klinom izbija“.

Tom metodom mogu se otkriti sve međusobne povezanosti raznih kombinacija patogenih zračenja sa mogućim bolestima ljudi koji žive u nekom stambenom prostoru.

Primjenom svih modela biogeneratora "Atlanta" može se također po načelu „klin se klinom izbija“ izuzetno efikasno preventivno djelovati u cilju očuvanja zdravlja i sprečavanja pojave najtežih kroničnih i malignih bolesti u tom stambenom prostoru.

 

Svi modeli biogeneratora "Atlanta" proizvode ENERGIJU ŽIVOTA

Prostorni biogeneratori "Atlanta" vremenski neograničeno transformiraju, po čovjeka, biljke i životinje, patogenu energiju Benkerovog, Hartmannovog i Curry-evog čvora u "biotsku", zdravu, zaštitno-terapijsko-iscjeljujuću energiju u Vašem stambenom i/ili poslovnom prostoru.

 

 

Osobni biogeneratori "Atlanta" najbolji su i vremenski neograničeni osobni  zaštitno-terapijsko-iscjeljujući uređaji za Vašu osobnu primjenu na svim mjestima, u svakoj situaciji, u svako vrijeme i uvjetima u kojima se i s bilo kim se nalazite.

 

 

  

Posebni biogeneratori "Atlanta" najbolji su i vremenski neograničeni, izuzetno moćni  zaštitno-terapijsko-iscjeljujući uređaji za Vašu poslovnu (poduzetničku) primjenu u svakoj Vašoj poslovnoj situaciji, na svakom mjestu, u svako vrijeme i s bilo kim se i bilo gdje se Vi nalazite.

 

Mudri i "duhovno osviješteni" ljudi, osim što vrlo pozitivno razmišljaju, poduzimaju i vrlo pozitivne aktivnosti prema sebi i svojoj obitelji, a na identičan način razmišljaju i poduzimaju pozitivne aktivnosti i prema svojoj okolini i svim živim bićima s kojima žive suživot u toj okolini. 

Prof. Darko Maltar, dipl. ing.,

Dr radiestezije, energetske i duhovne medicine,

autor metode "Medicinska radiestezija",

izumitelj biogeneratora "Atlanta".

Pin It