DIJAGNOSTIKA STANJA TORZIJSKE MATRICE, POKAZATELJ ZDRAVLJA ILI BOLESTI ČOVJEKA

 

VAŽNE INFORMACIJE  za lakše razumijevanje sadržaja ove web stranice:

Sve energije i sva energetska polja na Zemlji i u svemiru su TORZIJSKE energije i TORZIJSKA energetska polja. Izvori svih polja su elementarne čestice, rotiraju i osciliraju. Svi valovi rasprostiranja  energije kroz prostor (električni, magnetski, elektro-magnetski, svjetlosni, skalarni …) su TORZIJSKI valovi.

Sve što postoji u Svemiru, na nebeskim tijelima, na Zemlji … sve ima svoju „TORZIJSKU MATRICU“ i kroz TORZIJSKA POLJA kontroliraju se svi procesi koji se odvijaju u Svemiru, pa tako i na Zemlji. Temeljni zakon KVANTNE FIZIKE u potpunosti objašnjava torzijsku matricu: "SVE ŽIVO I NEŽIVO ŠTO POSTOJI U PRIRODI ZRAČI, APSORBIRA, EMITIRA I REFLEKTIRA RAZNE OBLIKE ZRAČENJA".

RAZINA INTENZITETA TORZIJSKOG POLJA (pozitivnog ili negativnog) frekventnog opsega kontakta sa VIŠIM INTELEKTOM NAŠE PODSVIJESTI zove se DUHOVNI NIVO.

BIOLOŠKO POLJE čovjeka (AURA) je manifestacija torzijskog polja. Sve ČAKRE su rotirajuća torzijska polja.

TORZIJSKA POLJA mogu biti: POZITIVNA i NEGATIVNA. POZITIVNA TORZIJSKA POLJA SU DESNA TORZIJSKA POLJA, izvori su BIOLOŠKI POZITIVNE ENERGIJE za čovjeka, poboljšavaju vodljivost staničnih membrana, metaboličke procese i stanje svih ljudskih organa.

NEGATIVNA TORZIJSKA POLJA SU LIJEVA TORZIJSKA POLJA, izvori su BIOLOŠKI NEGATIVNE ENERGIJE za čovjeka, uzrokuju poremećaje duha, uma i tijela, slabljenje imuniteta, smanjenje elektro-potencijala stanica, uzrokom su svih bolesti duha, uma i tijela i prerane smrti. 

LJUDI mogu generirati POZITIVNA i NEGATIVNA torzijska polja. DOBRE, POZITIVNE MISLI su POZITIVNA torzijska polja, a zlonamjerne misli, duhovno negativna djelovanja => magija, uroci, prokletstva, psovke ...zračenja „kuća koje pamte“ …“energijski duhovni vampirizam“, … „energijsko duhovno vještičarenje“ su NEGATIVNA torzijska polja.

ZDRAVLJE je POZITIVNO torzijsko polje, BOLEST je NEGATIVNO torzijsko polje.

Svi električni kućanski aparati i uređaji imaju lijevo torzijsko polje, mjesta spavanja, radna mjesta, mjesta odmora mogu imati "DESNO" POZITIVNO ili "LIJEVO" NEGATIVNO torzijsko polje.

BIOGENERATORI "ATLANTA" NAPREDNOM KVANTNOM TEHNOLOGIJOM 100 % TRANSFORMIRAJU SVE VRSTE I OBLIKE LIJEVIH, NEGATIVNIH TORZIJSKIH POLJA =>BIOLOŠKI NEGATIVNE ENERGIJE U 100 % POZITIVNA, DESNA TORZIJSKA POLJA => BIOLOŠKI ZDRAVE, POZITIVNE ENERGIJE, 100 % KOMPATIBILNE SA DUHOM, UMOM I TIJELOM ČOVJEKA, SA ORGANIZMIMA ŽIVOTINJA I BILJAKA I PRIRODOM U CJELINI.

 

"TORZIJSKA MATRICA" ČOVJEKA JE SVEUKUPNOST ENERGETSKIH ODNOSA UNUTAR I IZVAN DUHA, UMA I TIJELA, SVIJESTI, PODSVIJESTI I NADSVIJESTI

 

STANJE POZITIVNE RAVNOTEŽE TORZIJSKE MATRICE DUHA, UMA I TIJELA ČOVJEKA UVJET JE NJEGOVOG ZDRAVOG ŽIVOTA, NERAVNOTEŽA tj. STANJE NEGATIVNE RAVNOTEŽE TORZIJSKE MATRICE DUHA, UMA I TIJELA POKREĆE MEHANIZME MNOGIH TEŠKIH I NEIZLJEČIVIH BOLESTI.

TORZIJSKA MATRICA ZDRAVOG ČOVJEKA NA RAZINAMA DUHA, UMA I TIJELA, SVIJESTI, PODSVIJESTI I NADSVIJESTI U POTPUNOSTI JE ISPUNJENA BIOLOŠKI ZDRAVIM, DESNIM POZITIVNIM TORZIJSKIM POLJIMA I I ENERGIJAMA, A POTPUNO „OČIŠĆENA“ OD SVIH OBLIKA BIOLOŠKI NEZDRAVIH, LIJEVIH, NEGATIVNIH TORZIJSKIH POLJA I ENERGIJA KOJE NA ČOVJEKA DJELUJU IZ NJEGOVE "VANJSKE OKOLINE" I "IZNUTRA", AUTOIMUNO IZ NJEGOVOG DUHA, UMA I TIJELA.

KAKO TO POSTIĆI ?

SVAKODNEVNOM PRIMJENOM PROSTORNIH, OSOBNIH I UNIVERZALNIH BIOGENERATORA "ATLANTA"

 

BIOLOŠKI NEZDRAVA LIJEVA NEGATIVNA TORZIJSKA POLJA: 99% SU OSNOVNI UZROCI SVIH BOLESTI DUHA, UMA I TIJELA ČOVJEKA

1.- PRIRODNA LIJEVA NEGATIVNA, BIOLOŠKI NEZDRAVA (patogena) TORZIJSKA POLJA:

     1a)   SVEMIRSKO-GEOMAGNETSKA: BENKEROVI ČVOROVI (BČ), HARTMANNOVI ČVOROVIvi (HČ), CURRY-evi ČVOROVI (KČ),

     1b)  GEOFIZIČKA: podzemni vodeni tokovi, usponi podzemnog vodenog toka, sjecišta podzemnih vodenih tokova, zračenje isušenih močvara, gnojnica i otpadnih voda, geološki lomovi terena, geološki rasjedi terena, magnetske anomalije, podzemne pukotine …

     1c)  RAZNE KOMBINACIJE GEOFIZIČKIH I SVEMIRSKO-GEOMAGNETSKIH lijevih, negativnih, biološki nezdravih (patogenih) torzijskih polja:  BČ + HČ + KČ + PVT; BČ + HČ + PVT; KČ + HČ + PVT, KČ + PVT; HČ + PVT, …

2.- UMJETNA LIJEVA, NEGATIVNA, BIOLOŠKI NEZDRAVA (patogena) TORZIJSKA POLJA:

Proizvod su ljudske civilizacijske tehnologije u oblicima mnogobrojnih tehničkih elektro-magnetskih zračenja:  mobiteli, kompjuteri, svi kućanski aparati i uređaji, radio stanice, trafo stanice, dalekovodi, radari, satelitske stanice, kompjuterski centri, satelitske antene, telekomunikacijski aparati i uređaji, routeri, serveri, 4 G i 5 G repetitori, zračenja satelitskih mreža, svi oblici radio-komunikacijskih elektro-magnetskih valova, mikrovalne pećnice i svi električni aparati i uređaji priključeni na izmjenični napon 220 V/50 Hz koji u radu proizvode elektromagnetska polja: svi industrijski i uredski električni aparati i uređaji, svi dijagnostičko-terapijski aparati i uređaji u liječničkim ordinacijama, … poliklinikama, …bolnicama, … zubnim poliklinikama, … lječilištima, ... električni aparati i uređaji u hotelima, odmaralištima, kozmetičkim i welness salonima, ....

3.- „PSIHIČKA“, LIJEVA, DUHOVNO NEGATIVNA,  BIOLOŠKI NEZDRAVA (patogena) TORZIJSKA POLJA PORIJEKLOM OD ČOVJEKA:

… magija, uroci, prokletstva, zračenja „kuća koje pamte“, zračenja bivših bojišnica, zračenja starih grobišta, zračenja svih mjesta ljudske patnje: zatvora, mučilišta, gubilišta, koncentracijskih logora, negativnih terena, negativnih kuća,  …“energijski duhovni vampirizam“, … „negativan marketing = preokretanje pozitivnih životnih i poslovnih situacija i događaja u negativne", spletke, ideološka i religijska DEMAGOGIJA = umijeće laganja sa ciljem zarobljavanja i manipulacije ljudskim duhom i umom … sve BOLESTI generiraju negativne misaone procese, lijeva negativna torzijska polja i negativne skalarne valove …

 

LJUDI MOGU GENERIRATI POZITIVNA I NEGATIVNA TORZIJSKA POLJA. DOBRE MISLI SU POZITIVNO TORZIJSKO POLJE, A ZLONAMJERNE MISLI, DUHOVNO NEGATIVNA DJELOVANJA => MAGIJA, UROCI, PROKLETSTVA, "PREOKRETANJE ŽIVOTNIH SITUACIJA" LAŽIMA, PSOVKE ... SU NEGATIVNA TORZIJSKA POLJA. ZDRAVLJE JE POZITIVNO TORZIJSKO POLJE, BOLEST JE NEGATIVNO TORZIJSKO POLJE.

UVIJEK SE U POTPUNOSTI MOGU OBJASNITI TEMELJNIM ZAKONOM KVANTNE FIZIKE:

„SVE ŽIVO I NEŽIVO ŠTO POSTOJI U PRIRODI ZRAČI, APSORBIRA, EMITIRA I REFLEKTIRA RAZNE OBLIKE ZRAČENJA.“

(Fizičar, nobelovac i radiestezista MAX PLANCK)

 

BIOLOŠKA KONSTRUKCIJA TORZIJSKE MATRICE ČOVJEKA NA RAZINAMA DUHA, UMA I TIJELA, PODSVIJESTI, SVIJESTI I NADSVIJESTI VRLO JE SLOŽENA

SASTOJI SE OD:

1.- TORZIJSKOG BIOLOŠKOG ELEKTRO-MAGNETSKOG (bioenergetskog) POLJA DUHA, UMA I TIJELA ČOVJEKA (Aura),

2.- TORZIJSKIH VRTLOGA ("centara svijesti organizma" = ČAKRE),

3.- TORZIJSKIH ELEKTRO-MAGNETSKIH (energetskih) MERIDIJANA ORGANIZMA NA PRSTIMA DESNE I LIJEVE RUKE I PROMJENJIVOG POLARITETA "ŽENSKE" I "MUŠKE" RUKE,

4.- TORZIJSKIH REFLEKSNIH ZONA SVIH ORGANA NA DLANOVIMA I TABANIMA,

5.- TORZIJSKIH REFLEKSNIH ZONA NA LICU I UŠIMA,

6.- MNOGOBROJNIH TORZIJSKIH AKUPUNKTURNIH TOČAKA NA GLAVI I CIJELOM LJUDSKOM TIJELU.

 

VRLO SLOŽENA TORZIJSKA MATRICA SVAKOG ČOVJEKA, NA RAZINAMA DUHA, UMA I TIJELA FLUIDNA JE I PODLOŽNA MNOGOBROJNIM UTJECAJIMA IZ OKOLINE OKO ČOVJEKA (desna, pozitivna torzijska polja ili lijeva, negativna torzijska polja) I AUTOIMUNIM UTJECAJIMA IZ SAMOG ČOVJEKA, IZ NJEGOVOG DUHA, UMA I TIJELA, IZ NJEGOVE SVIJESTI, PODSVIJESTI I NADSVIJESTI.

SVAKI ČOVJEK IMA SVOJU UNIKATNU "TORZIJSKU MATRICU" KOJA JE ODREĐENA NJEGOVIM GENETSKIM OSOBINAMA, SOCIJALNIM, DRUŠTVENIM, KULTURALNIM, EMOCIONALNIM, PSIHOLOŠKIM I VRLO KOMPLEKSNIM UTJECAJIMA OKOLINE (OBJEKTI + DOGAĐAJI + LJUDI + ... .... + MNOGO "NEOČEKIVANOG I NEŽELJENOG" ) U KOJOJ JE TAJ ČOVJEK ODRASTAO I U KOJOJ ŽIVI I RADI.

"TORZIJSKA MATRICA" SVAKOG ČOVJEKA JE NJEGOVA "OSOBNA", SAMO "NJEMU SVOJSTVENA" ENERGETSKA ANATOMIJA, STRUKTURA PROCESA SVIH ENERGETSKIH DOGAĐAJA "UNUTAR" NJEGOVOG ORGANIZMA NA RAZINAMA TIJELA, DUHA I DUŠE, NA RAZINAMA SVIJESTI, PODSVIJESTI I NADSVIJESTI, TE PONAŠANJA I DJELOVANJA NJEGOVOG ORGANIZMA "PREMA VANJSKOJ OKOLINI".

U "TORZIJSKOJ MATRICI" "ZAPISANE SU INFORMACIJE" GDJE JE I KOLIKO JE ORGANIZAM TOG ČOVJEKA ENERGETSKI OSJETLJIV, GDJE JE I KOLIKO JE ENERGETSKI "JAK ILI SLAB", ŠTO GA ISCRPLJUJE I OSLABLJUJE, A ŠTO GA ČUVA I OJAČAVA. 

NITI JEDAN ČOVJEK NIJE "PRVI" I "JEDINI" STANOVNIK PLANETE ZEMLJE, SVAKI ČOVJEK IMA SVOJE "GENETSKE PRETKE" (U SKLADU SA DARWINOVOM TEORIJOM "KRIŽANJA VRSTA" I SVOJE "DUHOVNE PRETKE" (U SKLADU SA "KAUZALNIM ZAKONOM ISUSA KRISTA).

"TORZIJSKA MATRICA" "SADAŠNJOSTI SVAKOG ČOVJEKA" U SEBI UVIJEK SADRŽI "ENERGETSKE ZAPISE I OTISKE" "TORZIJSKIH MATRICA PREDAKA", A ISTO TAKO I "ENERGETSKE ZAPISE I OTISKE" BUDUĆIH "TORZIJSKIH MATRICA POTOMAKA".

IZUZETNO JE VAŽNO ZA NAŠU SADAŠNJOST I BUDUĆNOST NAŠIH POTOMAKA SPOZNATI OSOBNU "TORZIJSKU MATRICU" U CJELINI, SVE NJEZINE KARAKTERISTIKE, MEĐUSOBNE ODNOSE PARAMETARA, "ZAPISANE" I AKUMULIRANE BIOLOŠKI NEGATIVNE I BIOLOŠKI POZITIVNE ENERGIJE, TORZIJSKE INFORMACIJE O BOLESTIMA, TORZIJSKE INFORMACIJE O ZDRAVLJU, .......... SVE TORZIJSKE INFORMACIJE U DUHU, UMU I TIJELU KOJE SE U OBLIKU DESNIH, POZITIVNIH TORZIJSKIH POLJA ILI LIJEVIH, NEGATIVNIH TORZIJSKIH POLJA  "DONOSE IZ PROŠLOSTI" U SADAŠNJOST I IZ SADAŠNJOSTI, UKOLIKO SE NE "OČISTE" IZ DUHA, UMA I TIJELA, BITI ĆE "PRENESENE U BUDUĆNOST".

 

1.- TORZIJSKO BIOLOŠKO ELEKTRO-MAGNETSKO POLJE (AURA) ČOVJEKA

 

Torzijsko biološko elektro-magnetsko polje čovjeka

LJUDSKA AURA JE TORZIJSKO BIOLOŠKO ELEKTRO-MAGNETSKO POLJE ČOVJEKA.

AURA DUHOVNO "POZITIVNIH" LJUDI JE DESNO, POZITIVNO TORZIJSKO BIOLOŠKO ELEKTRO-MAGNETSKO POLJE ČOVJEKA. DUHOVNI NIVO TAKVIH LJUDI JE POZITIVAN (+).

"TORZIJSKA MATRICA" TAKVIH LJUDI JE ZDRAVA I POZITIVNA, U OKOLINU ZRAČI DESNOM, POZITIVNOM TORZIJSKOM ENERGIJOM I STVARA POZITIVNE DOGAĐAJE. ZDRAVI LJUDI IMAJU ZDRAVU "TORZIJSKU MATRICU".

AURA DUHOVNO "NEGATIVNIH" LJUDI JE LIJEVO, NEGATIVNO TORZIJSKO BIOLOŠKO ELEKTRO-MAGNETSKO POLJE ČOVJEKA. DUHOVNI NIVO TAKVIH LJUDI JE NEGATIVAN (-).

AURA LJUDI KOJI SE BAVE "DUHOVNO NEGATIVNIM DJELOVANJIMA" PROTIV DRUGIH LJUDI (magija, uroci, prokletstva ... "duhovni vampirizam", ... preokretanje pozitivnih životnih situacija u negativne, tzv "duhovno vještičarenje" ...) JE LIJEVO, NEGATIVNO TORZIJSKO POLJE I "TORZIJSKA MATRICA" TAKVIH LJUDI JE NEGATIVNA, STVARA NEGATIVNE DOGAĐAJE U OKOLINI I ISCRPLJUJE DESNO, POZITIVNO TORZIJSKO POLJE, "POZITIVNU TORZIJSKU MATRICU" LJUDIMA PREMA KOJIMA JE USMJERENO NEGATIVNO DJELOVANJE.

SVI LJUDI, OBOLJELI OD SISTEMSKIH, DEGENERATIVNIH, NEUROLOŠKIH, KRONIČNIH I MALIGNIH BOLESTI  IMAJU NEGATIVNU "TORZIJSKU MATRICU".  SVOJIM LIJEVIM, BIOLOŠKI NEGATIVNIM TORZIJSKIM POLJEM ISCRPLJUJU DESNO, POZITIVNO TORZIJSKO POLJE, "POZITIVNU TORZIJSKU MATRICU" LJUDIMA IZ SVOJE NEPOSREDNE OKOLINE.

STANJE "TORZIJSKE MATRICE" ČOVJEKA POKAZATELJ JE ZDRAVLJA (pozitivna torzijska matrica) ili BOLESTI ČOVJEKA (negativna torzijska matrica).

DIJAGNOSTIČKI PRIBOR METODE "MEDICINSKA RADIESTEZIJA"  TIJEKOM DIJAGNOSTIKE POZITIVNE "TORZIJSKE MATRICE" ROTIRA "U DESNO" I TRENUTNO POKAZUJE STANJE "DESNE, POZITIVNE TORZIJSKE ENERGIJE".

TIJEKOM DIJAGNOSTIKE NEGATIVNE "TORZIJSKE MATRICE" DIJAGNOSTIČKI PRIBOR ROTIRA "U LIJEVO" I TRENUTNO POKAZUJE STANJE "LIJEVE, NEGATIVNE TORZIJSKE ENERGIJE".

METODA "MEDICINSKA RADIESTEZIJA" NEPOGREŠIVO, DIJAGNOSTIKOM "TORZIJSKE MATRICE" TRENUTNO OTKRIVA ZDRAVA, POZITIVNA STANJA AURE ILI BOLESNA, NEGATIVNA STANJA AURE (TORZIJSKOG BIOLOŠKOG ELEKTRO-MAGNETSKOG POLJA ČOVJEKA), NEPOGREŠIVO DIJAGNOSTICIRA "TKO JE ZDRAV", "TKO JE BOLESTAN", "TKO JE "DUHOVNO POZITIVAN", TKO JE"DUHOVNO NEGATIVAN", DA LI "DUHOVNO NEGATIVNO DJELUJE" PROTIV DRUGIH LJUDI I KOJIM OBLICIMA "DUHOVNO NEGATIVNIH DJELOVANJA"  I KOJOM RAZINOM SVOJE "DUHOVNE NEGATIVNOSTI", DA LI JE "DUHOVNO NAPADNUTA" OSOBA OTPORNA NA TAKVA DJELOVANJA, KOJA JE RAZINA "DUHOVNE OTPORNOSTI" ......

"TORZIJSKA MATRICA" OMOGUĆAVA VRHUNSKE MOGUĆNOSTI DIJAGNOSTIKE DUHA, UMA I TIJELA ČOVJEKA.

KAKAV POLARITET IMA "TORZIJSKA MATRICA" (+ ili -) , TAKAV POLARITET IMA I AURA.

Torzijsko biološko elektro-magnetsko polje srčane čakre

Sedam osnovnih slojeva AURE, torzijskog biološkog, elektro-magnetskog polja čovjeka

AURA SVAKOG ČOVJEKA IMA SEDAM OSNOVNIH SLOJEVA, SVAKI SLOJ PRIPADA JEDNOJ OD SEDAM GLAVNIH TORZIJSKIH VRTLOGA (ČAKRI).

AURA IMA MNOGO VIŠE SLOJEVA OD SEDAM OSNOVNIH, A BROJ SLOJEVA AURE OVISI O DUHOVNOJ RAZVIJENOSTI ČOVJEKA. ŠTO JE ČOVJEK VIŠE DUHOVNO RAZVIJEN, BROJ SLOJEVA AURE JE VEĆI (15, ...25, ... 33, ... 54...), NJEGOV OSOBNI DUHOVNI NIVO JE VIŠI, MOŽE BITI I MNOGO VIŠI OD DUHOVNOG NIVOA ZDRAVE LJUDSKE DNK (d.n. = + 6.700), LAKŠE USPOSTAVLJA KONTAKT SA VIŠIM INTELEKTOM

U SVAKOM SLOJU AURE SADRŽANI SU SVI OBLICI "TORZIJSKE MATRICE" KOJE IMA I FIZIČKO TIJELO (svi organi, sve žlijezde, sve krvne žile, svi živci ...), U SLOJEVIMA AURE NALAZI SE POTPUNA PRESLIKA FIZIČKOG TIJELA.

LJUDSKA AURA SADRŽI I OBLIKE KOJE FIZIČKO TIJELO NEMA. TO JE VERTIKALNI PROTOK TORZIJSKE ENERGIJE KROZ LEĐNU MOŽDINU "PREMA GORE" I ZATIM KROZ TJEMENU ČAKRU IZVAN TIJELA.

TORZIJSKA ENERGIJA KROZ LEĐNU MOŽDINU IDE I "PREMA DOLJE" I KROZ PRVU ČAKRU IZLAZI IZVAN TIJELA.

OVAJ PROTOK TORZIJSKE ENERGIJE KOJI SE PROTEŽE IZVAN FIZIČKOG TIJELA IZNAD GLAVE I ISPOD TRTIČNE KOSTI ZOVE SE "GLAVNI VERTIKALNI TORZIJSKI TOK SNAGE".

 

SLOJEVI AURE SU SLOJEVI "TORZIJSKE MATRICE"

OPĆE PRAVILO AURE:

SVAKI SLOJ AURE JE DRUKČIJI I IMA SVOJU POSEBNU ULOGU. PRVI SLOJ JE POVEZAN SA PRVOM ČAKROM, DRUGI SA DRUGOM, TREĆI SLOJ SA TREĆOM ...

PRVI SLOJ AURE I PRVA ČAKRA (prvi torzijski vrtlog, korijenska čakra) POVEZANI SU S TJELESNIM FUNKCIJAMA I S TJELESNIM OSJETOM - TJELESNIM OSJEĆAJEM BOLI ILI ZADOVOLJSTVA, SA AUTOMATSKIM TJ. AUTONOMNIM FUNKCIJAMA FIZIČKOG TIJELA. ETERIČKO TIJELO U PRVOM SLOJU AURE PRIPADA NIŽEM ETERIČKOM (DUHOVNOM) PODRUČJU NA FIZIČKOJ RAZINI.

DRUGI SLOJ AURE I DRUGA ČAKRA (drugi torzijski vrtlog, čakra pupka) POVEZANI SU S OSJEĆAJNIM ASPEKTOM LJUDSKOG BIĆA I PRIJENOSNIK SU LJUDSKOG EMOCIONALNOG ŽIVOTA I OSJEĆAJA. OSJEĆAJNO TIJELO U DRUGOM SLOJU AURE PRIPADA NIŽEM OSJEĆAJNOM PODRUČJU NA FIZIČKOJ RAZINI.

TREĆI SLOJ AURE I TREĆA ČAKRA (treći torzijski vrtlog, čakra solarnog pleksusa, podsvijesni mozak ljudskog duha, uma i tijela) POVEZAN JE S MENTALNIM ŽIVOTOM ČOVJEKA I S PODSVJESNIM (intuitivnim) MIŠLJENJEM. TREĆA ČAKRA (solarni pleksus) JE CENTAR PODSVJESNOG MOZGA, ČAKRA INTUICIJE. TREĆI SLOJ AURE JE MENTALNO ENERGETSKO TIJELO NIŽEG MENTALNOG PODRUČJA I PRIPADA FIZIČKOJ RAZINI LJUDSKOG ORGANIZMA.

ČETVRTI SLOJ I ČETVRTA ČAKRA (četvrti torzijski vrtlog, čakra srca) PRENOSI ČOVJEKOVU LJUBAV PREMA NJEGOVIM BLIŽNJIMA I PREMA LJUDIMA OPĆENITO. U ČAKRI SRCA METABOLIZIRA SE LJUBAV. ČETVRTI SLOJ AURE JE LJUDSKO "ASTRALNO TIJELO" I MOST IZMEĐU "FIZIČKE" I "DUHOVNE" RAZINE CJELOKUPNOG LJUDSKOG BIĆA.

PETI SLOJ I PETA ČAKRA (peti torzijski vrtlog, čakra grla) SU U ODNOSU SA "VIŠIM INTELEKTOM", S "BOŽJOM VOLJOM". PETA ČAKRA (čakra grla) METABOLIZIRA SNAGU RIJEČI, GOVOR, SLUŠANJE I PREUZIMANJE ODGOVORNOSTI ZA ČOVJEKOVE POSTUPKE. PETI SLOJ AURE I PETA ČAKRA PRIPADAJU ETERIČKOM KALUPU ("ETERIČKOJ MATRICI") DUHOVNOG BIĆA ČOVJEKA U FIZIČKOM PODRUČJU NJEGOVOG ŽIVOTA.

ŠESTI SLOJ I ŠESTA ČAKRA (šesti torzijski vrtlog, čeona čakra) POVEZANI SU S NEBESKOM LJUBAVI. TO JE LJUBAV KOJA IZLAZI IZ OKVIRA LJUDSKE LJUBAVI I OBUHVAĆA ŽIVOT U CIJELOSTI. ONA IZRAŽAVA SKRB I PODRŠKU ZAŠTITI I ŠTOVANJU CJELOKUPNOG ŽIVOTA. ČEONA ČAKRA POSMATRA SVE OBLIKE ŽIVOTA KAO DRAGOCJENE OBJAVE "VIŠEG INTELEKTA" (Božanskog bića).

SEDMI SLOJ I SEDMA ČAKRA (sedmi torzijski vrtlog, tjemena čakra) POVEZANI SU S VIŠIM UMOM, ZNANJEM I JEDINSTVOM LJUDSKOG DUHA, UMA I TIJELA. SEDMI SLOJ AURE JE ČOVJEKOVO KETERIČKO TIJELO, NJEGOVA DUŠA. SEDMA ČAKRA I SEDMI SLOJ AURE PRIPADA MENTALNOM PODRUČJU DUHOVNE RAZINE CJELOKUPNOG LJUDSKOG BIĆA.

 

 2.- TORZIJSKI VRTLOZI  (ČAKRE, "CENTRI SVIJESTI ORGANIZMA)

Položaj i boje sedam glavnih torzijskih vrtloga (čakri)

 


ČAKRE SU "TORZIJSKI VRTLOZI" KONUSNOG OBLIKA. POVEZUJU SVE SLOJEVE AURE SA FIZIČKIM TIJELOM ČOVJEKA. VRHOVI TORZIJSKIH VRTLOGA OKRENUTI SU PREMA GLAVNOM VERTIKALNOM TOKU TORZIJSKE ENERGIJE KROZ KRALJEŽNICU, A OTVORENI KRAJEVI PROTEŽU SE DO RUBA SVAKOG SLOJA AURE U KOJEM SE NALAZE.

 

Položaji 7 glavnih i 21 pomoćna torzijska vrtloga (čakri) na ljudskom tijelu.

Sedam glavnih torzijskih vrtloga (čakri), prikaz s prednje i stražnje strane

DRUGI, TREĆI, ČETVRTI I PETI TORZIJSKI VRTLOG (čakra) S PREDNJE STRANE TIJELA SU "CENTRI OSJEĆAJA", A ISTI TI TORZIJSKI VRTLOZI (čakre) S STRAŽNJE STRANE TIJELA SU "CENTRI VOLJE".

ŠESTI I SEDMI TORZIJSKI VRTLOG (čakra) S PREDNJE I STRAŽNJE STRANE SU "MENTALNI CENTRI".

Najveći broj pomoćnih torzijskih vrtloga (pomoćnih čakri) nalazi se u području prsa (čakra srca) i gornjih trbušnih organa (solarni pleksus)

 

OSIM SEDAM GLAVNIH TORZIJSKIH VRTLOGA (čakri) U AURI SVAKOG ČOVJEKA POSTOJE DVADESET I JEDAN POMOĆNI TORZIJSKI VRTLOG (pomoćna čakra).

POMOĆNI TORZIJSKI VRTLOZI (pomoćne čakre) NALAZE SE NA SLIJEDEĆIM MJESTIMA:

JEDAN ISPRED SVAKOG UHA, JEDAN IZNAD SVAKE DOJKE, JEDAN NA MJESTU GDJE SE SUSREĆU KLJUČNE KOSTI, JEDAN NA DLANU SVAKE RUKE, JEDAN NA TABANU SVAKE NOGE, JEDAN ODMAH IZA SVAKOG OKA, PO JEDAN VEZAN ZA SVAKU GONADU, JEDAN U BLIZINI JETRE, JEDAN POVEZAN SA ŽELUCEM, DVA POVEZANA SA SLEZENOM, JEDAN IZA SVAKOGA KOLJENA, JEDAN U BLIZINI TIMUSA I JEDANA U BLIZINI SOLARNOG PLEKSUSA.

PROMJER POMOĆNIH TORZIJSKIH VRTLOGA (pomoćnih čakri) JE približno 7,5 cm, A UDALJENI SU OD TIJELA 2,5 cm.

POMOĆNI TORZIJSKI VRTLOZI (pomoćne čakre) SVOJIM PROMJEROM I POLOŽAJEM NA LJUDSKOM TIJELU, IDEALNA SU ZONA ZA POZICIONIRANJE I TRENUTNO, VRLO UČINKOVITO  ZAŠTITNO - TERAPIJSKO - ISCJELJUJUĆE DJELOVANJE DESNOM, POZITIVNOM TORZIJSKOM ENERGIJOM OSOBNOG BIOGENERATORA "ATLANTA" NA LJUDSKI DUH, UM I CIJELO TIJELO.

 

 BIOLOŠKA KONSTRUKCIJA TORZIJSKIH VRTLOGA (ČAKRI)

 TORZIJSKI VRTLOZI (čakre) U LJUDSKOJ AURI IMAJU TRI GLAVNE ULOGE:

1.- VITALIZIRAJU SVAKI SLOJ AURE, NA TAJ NAČIN VITALIZIRAJU CIJELO TIJELO,

2.- POTIČU RAZVITAK RAZLIČITIH OBLIKA SAMOSVIJESTI. SVAKI TORZIJSKI VRTLOG (svaka čakra) POVEZAN JE S POSEBNOM PSIHOLOŠKOM ULOGOM U ETERIČKOM, EMOCIONALNOM I MENTALNOM TIJELU,

3.- PRENOSE DESNU, POZITIVNU TORZIJSKU ENERGIJU (BIOENERGIJU) IZMEĐU POJEDINIH SLOJEVA AURE. SVAKI SLOJ AURE IMA SVOJU GRUPU OD SEDAM TORZIJSKIH VRTLOGA (čakri), A SVAKI JE SMJEŠTEN NA ISTOM MJESTU U FIZIČKOM TIJELU. SVAKI SLOJ AURE POSTOJI NA UVIJEK VIŠOJ OKTAVI FREKVENCIJE.

U SVAKOM  TORZIJSKOM VRTLOGU (čakri) UVIJEK SE NALAZI SVIH SEDAM TORZIJSKIH VRTLOGA (sedam čakri), SVAKI TORZIJSKI VRTLOG JE NA VIŠEM STUPNJU FREKVENCIJE OD PRETHODNOG.

OVI TORZIJSKI VRTLOZI (čakre) IZGLEDAJU KAO DA ULAZE JEDAN U DRUGOGA, POPUT "ČAŠE KOJA SE SASTOJI OD KONCENTRIČNIH POJASEVA NA IZVLAČENJE".

SVAKI POJAS TORZIJSKOG VRTLOGA (čakre) NA VIŠEM SLOJU PRUŽA SE DALJE U POLJE AURE I NEŠTO JE ŠIRI OD POJASA NA NIŽEM SLOJU TORZIJSKOG VRTLOGA (čakre).

 DESNA, POZITIVNA TORZIJSKA ENERGIJA („životna sila“, bioenergija)  PRENOSI SE IZ JEDNOG SLOJA U SLIJEDEĆI KROZ PROLAZE NA VRHU TAKO SLOJEVITO FORMIRANIH TORZIJSKIH VRTLOGA (čakri).

Prolazi na torzijskom vrtlogu (čakri) između slojeva aure.

"1" - vrh torzijskog vrtloga (čakre) uvijek je u kontaktu sa fizičkim tijelom,

"2" - prolaz na torzijskom vrtlogu (čakri) kroz prvi sloj aure,

"3" - prolaz na torzijskom vrtlogu (čakri) kroz drugi sloj aure,

"4" - prolaz na torzijskom vrtlogu (čakri) kroz treći sloj aure,

"5" - prolaz na torzijskom vrtlogu (čakri) kroz četvrti sloj aure,

"6" - prolaz na torzijskom vrtlogu (čakri) kroz peti sloj aure,

"7" - prolaz na torzijskom vrtlogu (čakri) kroz šesti sloj aure.

 

 

              

                   

                

TORZIJSKO BIOLOŠKO ELEKTRO-MAGNETSKO POLJE ČOVJEKA (AURA) RAZNIM BOJAMA PRIKAZUJE RAZNA STANJA NJEGOVE "TORZIJSKE MATRICE".

 

 

3.- TORZIJSKI ELEKTRO-MAGNETSKI (energetski) MERIDIJANI ORGANIZMA NA PRSTIMA DESNE I LIJEVE RUKE I PROMJENJIVI POLARITET "ŽENSKE" I "MUŠKE" RUKE

Polaritet "ženske" ruke i protok biostruja kroz torzijske energetske meridijane smještene u prstima ruku.

Položaji "5 + 5" pomoćnih torzijskih vrtloga (pomoćnih čakri) na jagodicama prstiju desne i lijeve ruke.

 

Polaritet "muške" ruke i protok biostruja kroz torzijske energetske meridijane smještene u prstima ruku.

Položaji "5 + 5" pomoćnih torzijskih vrtloga (pomoćnih čakri) na jagodicama prstiju desne i lijeve ruke.

 

 

4.- TORZIJSKE REFLEKSNE ZONE SVIH ORGANA NA DLANOVIMA I TABANIMA

Torzijske refleksne zone svih organa na dlanovima desne i lijeve ruke.

Torzijske refleksne zone svih organa na tabanima desne i lijeve noge

 

5.- TORZIJSKE REFLEKSNE ZONE NA LICU I UŠIMA

 

Torzijske refleksne zone na licu

 

Torzijske refleksne zone na uhu

 

6.- MNOGOBROJNE TORZIJSKE AKUPUNKTURNE TOČKE NA GLAVI I CIJELOM LJUDSKOM TIJELU

 

Akupunkturne točke na glavi.

 

Neke akupunkturne točke na tijelu.

 

"TORZIJSKA MATRICA" NA RAZINAMA DUHA, UMA I LJUDSKOG TIJELA U CJELINI JE VRLO SLOŽENA I VRLO FINA BIOLOŠKA ELEKTRO-MAGNETSKA STRUKTURA I KAO TAKVA OSJETLJIVA JE I PODLOŽNA SVIM MNOGOBROJNIM POZITIVNIM I NEGATIVNIM UTJECAJIMA "IZVANA", IZ NEPOSREDNE ČOVJEKOVE OKOLINE I "IZNUTRA", AUTOIMUNO IZ ČOVJEKOVOG DUHA, UMA I TIJELA

SVI UTJECAJI NA "TORZIJSKU MATRICU" ČOVJEKA DOGAĐAJU SE NA PODSVJESNIM RAZINAMA, BRZINAMA PODSVIJESTI (160.000 km/sat). LJUDSKA SVIJEST NE MOŽE OSJETITI UTJECAJE NA "TORZIJSKU MATRICU" "IZVANA" I "IZNUTRA" JER JE BRZINA SVIJESTI VRLO MALA (190 do 220 km/sat), OD 730 do 840 PUTA MANJA OD BRZINE PODSVIJESTI.

TIJEKOM PRIJENOSA TORZIJSKIH INFORMACIJA "IZVANA" I "IZNUTRA" U "TORZIJSKU MATRICU" ČOVJEKA, NJEGOVA SVIJEST MOŽE OBRADITI PROSJEČNO 2000 bita/sekundi TORZIJSKIH INFORMACIJA, A U ISTO VRIJEME PODSVIJEST OBRAĐUJE 4.000.000.000 bita/sekundi TORZIJSKIH INFORMACIJA, ŠTO JE 2.000.000 PUTA bitova/sekundi INFORMACIJA.

SVI OBLICI BIOLOŠKI NEZDRAVIH, LIJEVIH TORZIJSKIH POLJA I ENERGIJA KOJI "IZVANA" I AUTOIMUNO "IZNUTRA" DJELUJU SVAKODNEVNO, 24 sata, 365 dana, MNOGO GODINA, NA "TORZIJSKU MATRICU" ČOVJEKA IMAJU DOMINANTAN UTJECAJ I 99% SU UZROCI SVIH OBOLJENJA DUHA, UMA I LJUDSKOG TIJELA U CJELINI.

 STANJE "TORZIJSKE MATRICE" POKAZATELJ JE ZDRAVLJA ILI BOLESTI ČOVJEKA

NEGATIVNI MISAONI PROCESI U MOZGU GENERIRAJU LIJEVA NEGATIVNA TORZIJSKA POLJA I NEGATIVNE SKALARNE VALOVE (magija, uroci, prokletstva, zračenja „kuća koje pamte“ …“energijski duhovni vampirizam“, … „negativan marketing = preokretanje pozitivnih životnih i poslovnih situacija i događaja u negativne", spletke, ideološka i religijska DEMAGOGIJA = umijeće laganja sa ciljem zarobljavanja i manipulacije ljudskim duhom i umom  … SVE BOLESTI generiraju negativne misaone procese, lijeva negativna torzijska polja i negativne skalarne valove … iscrpljuju duh i tijelo čovjeka.

 KADA SE FREKVENCIJA TORZIJSKOG POLJA „OKREĆE U LIJEVO“ (protiv kazaljke na satu), USPOSTAVLJA SE DJELOVANJE LIJEVIH, NEGATIVNIH TORZIJSKIH POLJA, VEZA SA SVEMIRSKOM TORZIJSKOM INFORMACIJSKOM MATRICOM SE RAZARA,ČOVJEK DOBIJA MENTALNE I TJELESNE PROBLEME (alkoholizam, ovisnost o drogama, iskrivljeno mišljenje, nacionalizam, fanatizam, pohlepa, ljutnja, mržnja, razne bolesti) … ČOVJEK GUBI SVOJE MIŠLJENJE, POSTAJE „BIOROBOT“ I ZAROBLJENIK LIJEVIH NEGATIVNIH TORZIJSKIH POLJA.

MNOGA UČENJA (RELIGIJE, FILOZOFIJE, POKRETI …) DOŠLA SU KROZ POVIJEST ČOVJEČANSTVA U ISKRIVLJENOM OBLIKU, SA BITNOM RAZLIKOM OD ONOGA ŠTO SU IZVORNO BILA. TA UČENJA KROZ POVIJEST ČOVJEČANSTVA IMALA SU ZNAČAJAN NEGATIVAN UTJECAJ NA MNOGE ASPEKTE LJUDSKOG ŽIVOTA (DRŽAVNO USTROJSTVO, EKONOMIJA, KULTURA, REVOLUCIJE, RATOVI …) ... I UTJECALA DA ČOVJEČANSTVO ŽIVI U „CARSTVU KRIVIH OGLEDALA“ ….

TO SU  POVIJESNI PRIMJERI MOĆI LIJEVIH, NEGATIVNIH TORZIJSKIH POLJA NAD LJUDIMA, NAD LJUDSKIM UMOM, DUHOM I TIJELOM.

 

DVA VAŽNA ŽIVOTNA ZAKONA, PODJEDNAKO ZNAČAJNA ZA LJUDSKI "VIDLJIVI" ŽIVOT, STANJE FIZIČKOG TIJELA I "NEVIDLJIVI" ŽIVOT, STANJE DUHA I UMA SU:

PRVI, NAJVAŽNIJI ZAKON ŽIVOTA JE "ZAKON O ODRŽANJU ENERGIJE"

ENERGIJA JE NEUNIŠTIVA, ONA SE MOŽE SAMO PRETVARATI IZ JEDNOG OBLIKA U DRUGI OBLIK, ALI SE NIKADA NE MOŽE "BLOKIRATI" I NE MOŽE SE UNIŠTITI, ONA SE MOŽE SAMO TRANSFORMIRATI IZ JEDNOG OBLIKA ENERGIJE U DRUGI OBLIK ENERGIJE, IZ BIOLOŠKI NEGATIVNE U BIOLOŠKI POZITIVNU  I OBRATNO.

100% TRANSFORMACIJU SVIH OBLIKA BIOLOŠKI NEZDRAVIH, LIJEVIH, NEGATIVNIH TORZIJSKIH POLJA I ENERGIJA U  BIOLOŠKI ZDRAVA, DESNA, POZITIVNA TORZIJSKA POLJA I ENERGIJE VRŠE BIOGENERATORI "ATLANTA", PROSTORNI U ŽIVOTNOM PROSTORU, OSOBNI "BILO GDJE" I S BILO KIME SE NALAZILI" I UNIVERZALNI, U PROSTORU I IZVAN PROSTORA "BILO GDJE", "BILO S KIM" I "BILO KADA SE NALAZILI"

 

DRUGI, NAJVAŽNIJI ZAKON ŽIVOTA "KAUZALNI ZAKON ISUSA KRISTA, ZAKON "UZROKA I UČINKA"

"ŠTO SI UČINIO DRUGOME, TEBE ĆE SNAĆI"

 

TORZIJSKA MATRICA SVAKOG ČOVJEKA POKAZATELJ JE ZDRAVLJA ILI BOLESTI TOG ČOVJEKA

SVAKI ČOVJEK MOŽE GENERIRATI (PROIZVODITI) NA RAZINAMA SVOJEG DUHA, UMA I TIJELA DESNA, POZITIVNA TORZIJSKA POLJA I ENERGIJE, TADA JE NJEGOVA TORZIJSKA MATRICA POZITIVNA, TAKAV ČOVJEK ZRAČI UNUTAR SEBE I U SVOJU OKOLINU DUHOVNI POZITIVIZAM => DUHOVNO POZITIVNI LJUDI. TAKVI LJUDI I SEBI I LJUDIMA OKO SEBE PRIVLAČE POZITIVNE DOGAĐAJE U ŽIVOTU.

"ONO ŠTO MISLIŠ I KAKO DJELUJEŠ => TO SE DOGAĐA I TEBI I DRUGIMA OKO TEBE"

ČESTITI, PLEMENITI I DOBRI LJUDI, DUHOVNO POZITIVNI KOJI SU TIJEKOM SVOJEG ŽIVOTA ČINILI DOBRA DJELA …. CIJELI NJIHOV ŽIVOT ISPUNJEN DESNIM, POZITIVNIM TORZIJSKIM POLJIMA I ENERGIJAMA UPISAN JE U NJIHOVU "TORZIJSKU MATRICU". NJIHOVI POTOMCI NASLIJEDILI SU DESNA, POZITIVNA TORZIJSKA POLJA I ENERGIJE SVOJIH PREDAKA  I TIJEKOM SVOJEG ŽIVOTA ČINITI ĆE DOBRA DJELA.

KADA ČOVJEK GENERIRA (PROIZVODI) NA RAZINAMA SVOJEG DUHA, UMA I TIJELA LIJEVA, NEGATIVNA TORZIJSKA POLJA I ENERGIJE, TADA JE NJEGOVA TORZIJSKA MATRICA NEGATIVNA, TAKAV ČOVJEK ZRAČI UNUTAR SEBE I U SVOJU OKOLINU DUHOVNI NEGATIVIZAM => DUHOVNO NEGATIVNI LJUDI, LJUDI SUPROTNIH FREKVENCIJA. TAKVI LJUDI I SEBI I LJUDIMA OKO SEBE PRIVLAČE NEGATIVNE DOGAĐAJE U ŽIVOTU.

"ONO ŠTO MISLIŠ I KAKO DJELUJEŠ => TO SE DOGAĐA I TEBI I DRUGIMA OKO TEBE"

NEČASNI, ZLOČESTI LJUDI,  KOJI SU TIJEKOM SVOJEG ŽIVOTA ČINILI ZLODJELA, MUČILI DRUGE LJUDE, UBIJALI I ČINILI MNOGA DRUGA ZLA, … KRALI, VARALI, „PREOKRETALI“ DRUGIM LJUDIMA POZITIVNE ŽIVOTNE SITUACIJE U NEGATIVNE … PROIZVODILI SU NA RAZINAMA SVOJEG DUHA, UMA I TIJELA LIJEVA, NEGATIVNA TORZIJSKA POLJA I ENERGIJE …. CIJELI TAKAV NJIHOV ŽIVOT PREMA "KAUZALNOM ZAKONU ISUSA KRISTA UPISAO SE JE TRAJNO U NJIHOVU "TORZIJSKU MATRICU".

 TAKVU, LIJEVU, NEGATIVNU TORZIJSKU MATRICU NASLIJEDILI SU NJIHOVI POTOMCI U "CENTRU ŽIVOTA" U MALOM MOZGU U OBLIKU "GENETSKE DUHOVNO NEGATIVNE TORZIJSKE ENERGIJE"...

 UKOLIKO TAKVI LJUDI NA VRIJEME NE SPOZNAJU STANJE NEGATIVNOSTI SVOJE TORZIJSKE MATRICE I DUHOVNO SE NE OSVIJESTE I PREOBRATE, ONI ĆE U SVOJEM SADAŠNJEM ŽIVOTU NASTAVITI ČINITI "NESVJESNO", IZ "NEHATA" MNOGA ZLA DJELA DRUGIM LJUDIMA, A "NJIHOVA“ LIJEVA, NEGATIVNA TORZIJSKA MATRICA PRENESTI ĆE SE NA NJIHOVE POTOMKE .....

IZVORI MNOGIH  "GENETSKIH DEGENERATIVNIH, SISTEMSKIH, NEUROLOŠKIH BOLESTI" I "GENETSKIH MALIGNIH BOLESTI" ..... SU "ENERGETSKI PRIJENOS LIJEVIH, NEGATIVNIH TORZIJSKIH POLJA I ENERGIJA IZ PROŠLOSTI".

 

 KAKO TRAJNO PREKINUTI PRIJENOS DUHOVNO NEGATIVNIH, LIJEVIH, NEGATIVNIH TORZIJSKIH POLJA I ENERGIJA IZ PROŠLOSTI PREDAKA U SADAŠNJOST I BUDUĆNOST  POTOMAKA ?

 

NAPREDNA KVANTNA TEHNOLOGIJA

BIOGENERATORA "ATLANTA"

PROIZVODI DESNA, POZITIVNA, TORZIJSKA POLJA

 

NAPREDNA KVANTNA TEHNOLOGIJA BIOGENERATORA „ATLANTA“ (prostorni, osobni, univerzalni) TRENUTNO, VREMENSKI NEOGRANIČENO, TRAJNO PROČIŠĆAVA STAMBENI/POSLOVNI PROSTOR OD SVIH PATOGENIH, PRIRODNIH I UMJETNIH LIJEVIH NEGATIVNIH TORZIJSKIH POLJA NA ZEMLJI;

…TRAJNO, VREMENSKI NEOGRANIČENO ISCJELJUJE LJUDSKI DUH, DUŠU I TIJELO, TRENUTNO TRANSFORMIRA I PROČIŠĆAVA LJUDSKU PODSVIJEST OD ROĐENJA AKUMULIRANIH LIJEVIH, NEGATIVNIH TORZIJSKIH DUHOVNIH ENERGIJA I SVIH DRUGIH PATOGENIH, LIJEVIH, NEGATIVNIH TORZIJSKIH POLJA I NEGATIVNIH SKALARNIH VALOVA…

NAPREDNA KVANTNA TEHNOLOGIJA BIOGENERATORA „ATLANTA“ OSLOBAĐA LJUDSKU DUHOVNOST, LJUDSKI UM SVIH BLOKADA I ZAROBLJENIŠTVA CIVILIZACIJSKIH, LIJEVOM TORZIJSKOM TEHNOLOGIJOM NAMETNUTIH LIJEVIH, NEGATIVNIH TORZIJSKIM POLJA.

LJUDSKA DUHOVNOST PRIMJENOM BIOGENERATORA „ATLANTA“ RASTE IZNAD RAZINE DUHOVNOG NIVOA LJUDSKE DNK (d.n. = + 6.700) NA ZEMLJI  I STREMI PREMA UNIVERZALNOJ VISOKOJ DUHOVNOSTI „VIŠEG INTELEKTA“ U UNIVERZUMU.

LJUDI KOJI PRIMJENJUJU BIOGENERATORE „ATLANTA“ IMAJU IZRAZITO VISOKO RAZVIJENU DUHOVNOST, IZRAZITO VISOKI DUHOVNI NIVO (d.n.), IZNAD RAZINE LJUDSKE DNK, KREATIVNOST, INTUICIJU, INTELIGENCIJU, VISOKU RAZINU PERCEPCIJE STVARNOSTI … I SVE DRUGE MNOGOBROJNE POZITIVNE VRIJEDNOSTI DESNIH, POZITIVNIH TORZIJSKIH POLJA…. „PROGLEDAJU“ I VIDE REALAN ŽIVOT NA ZEMLJI, OSLOBOĐENI DJELOVANJA „BILO KAKVIH“, „OD BILO KOGA“, „BILO GDJE“ I „BILO KADA“ ZAROBLJENIŠTVA LIJEVIH, NEGATIVNIH TORZIJSKIH POLJA.

 

PRECIZNOM DIJAGNOSTIKOM STANJA "TORZIJSKE MATRICE" ČOVJEKA METODOM "MEDICINSKA RADIESTEZIJA" OTKRIVA SE:

- SUŠTINA NJEGOVOG ZDRAVLJA I SVIH NJEGOVIH BOLESTI,

- SUŠTINA SVIH NEGATIVNIH DJELOVANJA, BEZ OBZIRA DA LI TA NEGATIVNA DJELOVANJA BILA OD BILO KOJEG OBLIKA LIJEVIH, NEGATIVNIH TORZIJSKIH POLJA  I ENERGIJA (prirodnih, umjetnih, "psihičkih" nesvjesnih od bolesnih ljudi, "psihičkih" od zlonamjernog djelovanja).

METODA "MEDICINSKA RADIESTEZIJA" PRECIZNOM, NEPOGREŠIVOM DIJAGNOSTIKOM OTKRIVA STANJA  "TORZIJSKE MATRICE" (POZITIVNA I NEGATIVNA) NA RAZINAMA DUHA, UMA I TIJELA I POKAZUJE VAM GDJE STE I KOLIKO "JAKI" (PUNI BIOENERGIJE, VITALNI, ZDRAVI), A GDJE STE "SLABI" (VISOKO OSJETLJIVI, ISCRPLJENI, "BLOKIRANI", BOLESNI).

 

 

JEDINSTVENA NA SVIJETU „EKO SFERA“ PROSTORNOG BIOGENERATORA „ATLANTA“ STVARA TRENUTNO NEPROBOJNI „BIOLOŠKI ŠTIT“ 100% KOMPATIBILAN SA LJUDIMA, ŽIVOTINJAMA I BILJKAMA I PRIRODOM U CJELINI.

DOŽIVOTNA „EKO SFERA“, „BIOLOŠKI ŠTIT“ PROSTORNOG BIOGENERATORA „ATLANTA“

PROMJERA D = 50 metara,

VISINE H = 14 metara I

POVRŠINE  P = (D2 x PI)/4 =  1963 m2

 JE  NEISCRPNO DESNO, 100% POZITIVNO TORZIJSKO POLJE DUHOVNOG NIVOA d.n. = + 8.800, U KOJOJ SE ČOVJEK ISCJELJUJE SÂM OD SEBE NA RAZINAMA PODSVIJESTI, BRZINOM PODSVIJESTI I DOVODI U NEPREKIDNU RAVNOTEŽU DUHA, UMA I TIJELA.

„EKO SFERA“, „BIOLOŠKI ŠTIT“ PROSTORNOG BIOGENERATORA „ATLANTA“ JE:

- DOŽIVOTNA OAZA MIRA I OPUŠTANJA,

- ZDRAVLJA, VITALNOSTI, IMUNITETA,

- MLADOSTI DUHA, UMA I TIJELA,

- MIRNOG, DUBOKOG I OKREPLJUJUĆEG SNA,

- UNUTAR „EKO SFERE“ PODIŽE SE DUHOVNI NIVO ČOVJEKA DO RAZINE DNK (d.n. = + 6.700) I IZNAD DO RAZINE DUHOVNOG NIVOA „EKO SFERE“ (d.n. = + 8.800),

- POVEĆAVA INTUICIJA, INTELIGENCIJA, KREATIVNOST,

- PROŠIRUJE PERCEPCIJA STVARNOSTI,

- BOLESNE STANICE TRANSFORMIRAJU SE U ZDRAVE STANICE TIJEKOM JEDNE GODINE DJELOVANJA.

 

 

 

Prof. Darko Maltar, dipl. ing.

Dr radiestezije, energetske i duhovne medicine

Izumitelj biogeneratora "Atlanta"

Autor metode "Medicinska radiestezija"

Pin It