Postignuća u primjeni

Dijagnostičko - terapijska metoda "Medicinska Radiestezija" u praksi se provodi kroz vrlo detaljne radiestezijske dijagnostičke preglede prostora u kojem ljudi žive i/ili rade, detaljne dijagnostičke preglede energetskih parametara duha i tijela (osjetljivost, bioenergija, vitalnost, mjesto izloženosti, energetsko oštećenje organizma, napunjenost organizma štetnim energijama) što u cjelini predstavlja detaljne informacije o "energetskoj matrici organizma", te primjenom najefikasnijeg oblika zaštite koja je trajna i doživotna za taj prostor i ljude, a ima još i rezervu dodatne  zaštitne energije, ukoliko bi u okolini tog stambenog i/ili radnog prostora u budućnosti nastao neki energetski poremećaj koji bi mogao poremetiti ravnotežu zaštitne energije.

Izuzetno detaljna dijagnostika i izučavanje svakog slučaja uvijek se bilježi na posebnim dijagnostičkim radnim listama, te se neprekidno može pratiti tijek oporavka i iscjeljivanja, a kontrolni dijagnostički pregledi nakon određenog perioda vremena od ugradnje zaštitno - terapijskih uređaja u stambeni i/ili radni prostor uvijek su pokazali izrazitu efikasnost tih uređaja, te povećanje vrijednosti bioenergije i vitalnosti organizma, smanjenje radiestezijske osjetljivosti, smanjenje energetskog oštećenja organizma i smanjenje napunjenosti organizma patogenim energijama, tj. oporavak i jačanje "energetske matrice organizma".

Brinuti o ravnoteži i upozoravati na nju pravo je umijeće i bogatstvo. Živjeti tako da smo u svakom trenutku svjesni dobrog i uravnoteženog stanja naše okoline i nas samih izvana i iznutra prava je blagodat života.

Danas mnoga patogena zračenja vrlo lako mogu čovjeku oduzeti i zdravlje i život. Međutim, vratiti zdravlje i dati život, to je moć veća od svih oružja na svijetu.

Metoda “Medicinska radiestezija” ima tu moć. ONA može pobijediti svaku bolest još u najranijem njezinom početku, dok je u organizmu čovjeka u obliku “energije bolesti”.

„Medicinska Radiestezija“ je specijalistička primjena znanstvene radiestezije, ona nije teorija, ona je postignuće, ona je dokazana kao znanost kroz višegodišnju praksu i mnogobrojne pozitivne učinke, ona je zvono koje zvoni i objavljuje ljudima da, u mnoštvu zračenja koje proizvodi moderna civilizacija, uz njezinu primjenu ljudski život može postati i ostati zdrav, da patogene sile koje djeluju na čovjeka, životinje i biljke, tiho, sporo, podmuklo i kancerogeno, mogu biti trajno savladane i pretvorene u terapijsko – iscjeljujuće sile u cilju opstanka svih oblika života, a ne samo čovjeka na planeti Zemlji.

U cilju popularizacije metode „Medicinska Radiestezija“ objavio sam 32 stručna članka pod naslovom „Atlanta nas iscjeljuje i čuva“ u stručnom časopisu „Ezoterikus“, osam stručnih referata na kongresima o suradnji klasične i alternativne medicine, nekoliko članaka u časopisima „Arena“, „Mila“, te učestvovao u nekoliko TV emisija na HTV.

Tijekom višegodišnje praktične primjene moje originalne dijagnostičko-terapijsko-iscjeliteljske metode "Medicinska Radiestezija", koristeći multidisciplinarna znanja fizike (kvantne i subatomske), matematike, kemije, biologije, geologije, termodinamike, medicine (anatomija, fiziologija, farmakologija …), elektrotehnike ….., te praktična iskustva stečena višegodišnjim istraživačkim radom, eksperimentima i znanstvenom obradom rezultata, ostvario sam tri doktorata:

1.- DOKTORAT IZ RADIESTEZIJE: 

za otkriće, razvoj i 25-to godišnju dokazanu primjenu originalne holističke dijagnostičko-terapijsko-iscjeliteljske metode "Medicinska radiestezija" kojom se numeričkim prikazom rezultata sistematske i specijalističke dijagnostike preko energetskih meridijana,  "centara svijesti" organizma (čakri),  svim organima organizma i u "centru života" (genetska točka organizma), u obliku "koeficijenta otpornosti organizma" mogu otkriti procesi bolesnih "bioenergetskih" promjena u organizmu i spriječiti nastanak bolesti, sa prikazom na posebnom dijagramu (bioenergoritmogram);

za otkriće duhovne energije "energija karcinoma" koja se počinje "autoimuno" proizvoditi u ljudskom mozgu i do 10 godina prije pojave prvih "fizičkih", fiziološki dokazljivih malignih stanica u organima;

za otkriće i 25-to godišnju dokazanu primjenu "dijagnostičkog načela sedmice" kojim se tijekom dijagnostike ljudskog organizma pomoću sedam dijagnostičkih parametara mogu u potpunosti numerički izraziti, objasniti i međusobno uspoređivati različita energetska stanja ljudskog organizma u energetskim meridijanima, "centrima svijesti" organizma (čakrama), svim organima organizma i u "centru života" (genetska točka organizma).

2.- DOKTORAT IZ ENERGETSKE MEDICINE: 

za izum, konstrukcije i 25-to godišnju dokazanu primjenu "klasičnih" biogeneratora "Atlanta";

za izum, konstrukcije i 10-to godišnju dokazanu primjenu "osobnih" biogeneratora "Atlanta";

za izum i 7-godišnju dokazanu primjenu "specijalnih" kvantnih skalarnih biogeneratora "Atlanta";

3.- DOKTORAT IZ DUHOVNE MEDICINE:

za istraživanja i dokaze djelovanja duhovno negativnih energija na ljudsko zdravlje;

za izum, konstrukcije i 15-to godišnju dokazanu primjenu specijalnih osobnih kvantnih, genetski programiranih zaštitno-terapijsko-iscjeljujućih  "pulzatora";

za izum, konstrukcije i 15-to godišnju dokazanu primjenu specijalnih kvantnih, genetski programiranih uređaja za "kanaliziranje" duhovno pozitivne zaštitno-terapijsko-iscjeljujuće energije;

za istraživanja i dokazanu primjenu "osobnih" i "specijalnih" kvantnih skalarnih biogeneratora "Atlanta" u zaštitno-terapijsko-iscjeliteljskom  procesu "izvlačenja" bolesnih stanja organizma na nivou podsvijesti, dok su ta "bolesna stanja"još u energetskom obliku, a nakon "izvlačenja" iz podsvijesti dokazana "materijalizacija" u obliku vidljivih "energetskih otisaka" na površini biogeneratora "Atlanta".

Sl.- 1 Diplome

Sl.- 2 Doktorat iz radiestezije

Sl.- 3 Doktorat iz energetske medicine

Sl.- 4 Doktorat iz duhovne medicine

Pin It