O medicinskoj radiesteziji

Zahvaljujem Vam se na posjeti mojoj internet stranici nastaloj kao rezultat brojnih iskustava ljudi kojima sam pomogao da žive zdravo, sretno i uspješno i kao rezultat mojeg osobnog iskustva i 10-to godišnjeg mojeg liječenja. Iz stručnih poglavlja i članaka ove stranice saznati ćete životno važne informacije o izuzetno efikasnoj dijagnostičko - terapijsko - iscjeliteljskoj metodi "MEDICINSKA RADIESTEZIJA" i specijalnim medicinskim pomagalima biogeneratorima "ATLANTA", prostorne, osobne i posebne.

Njihovom primjenom u Vašem svakodnevnom životu možete značajno pozitivno utjecati na Vaše zdravlje i život, mnoge bolesti pretvoriti u dobro zdravlje, oslabljeni organizam pretvoriti u jaki organizam, neuspjeh u uspjeh, umor u automobilu ili u Vašoj kancelariji pretvoriti u brojne sate budnog i efikasnog putovanja i rada, umjesto mastektomije možete imati svoje zdrave grudi, umjesto prostatektomije možete imati svoju zdravu prostatu, umjesto histerektomije možete imati svoju zdravu maternicu i jajnike, umjesto traheotomije možete imati svoje zdravo grlo, ..... umjesto brojnih izgubljenih sati provedenih u liječničkim čekaonicama u neizvjesnosti kakav će biti nalaz ... možete imati dovoljno Vašeg slobodnog vremena za Vašu obitelj, razonodu, sport, hoby, rad  ...... i  VAŠ PRAVI ZDRAVI POTPUNI ŽIVOT.

 

Neiscrpna zaštitno-terapijsko-iscjeljujuća kupola koju proizvodi biogenerator "Atlanta" nakon ugradnje u Vaš stambeni/poslovni prostor.

 

Moja originalna dijagnostičko-terapijsko-iscjeliteljska metoda liječenja ljudi pozitivnom energijom biogeneratora "Atlanta" zove se

MEDICINSKA RADIESTEZIJA

Medicinska radiestezija je holistička metoda preventivnog očuvanja života i zdravlja i iscjeljivanja bolesti. Zajedno sa pozitivnom energijom biogeneratora "Atlanta" ova metoda omogućava korisnicima potpunu i vremenski neograničeno trajnu zaštitu od utjecaja svih oblika i vrsta štetnih (patogenih) zračenja i energija. "Medicinska radiestezija" i biogeneratori "Atlanta" neprekidno čuvaju Vaše zdravlje, iscjeljuju Vaše bolesti, daju Vam trajno neiscrpnu bioenergiju, vitalnost i neprekidno održavaju ravnotežu Vašeg tijela, duha i duše. Medicinska radiestezija i biogeneratori „Atlanta“ omogućavaju Vam:

 

NEOGRANIČENU MOĆ REGENERACIJE VAŠEG DUHA I TIJELA.

 

Fizičari kvantne fizike potvrdili su postojanje osnovne titrajne biti života, a to osjećaju radiestezisti i bioenergoterapeuti, te svi intuitivno nadareni ljudi. Ljudska DNA titra frekvencijama između 52 i 78 GHz (gigahertza, 1 GHz = 1 milijarda titraja u sekundi).

  

 

Za usporedbu, koliko je u stvarnosti savršena i fina struktura koja tvori ljudski organizam, najsavršeniji i najkvalitetniji procesori u kompjuterima danas titraju frekvencijama od 2 do 2,4 GHz ili malo višim.

Životna energija (bioenergija) nije statična, već je to kinetička energija koja je podložna utjecajima vanjske okoline oko čovjeka. Patogene energije iz čovjekove okoline uzrokuju traumatska stanja u ljudskom bioenergetskom polju i mijenjaju vibraciju stanica cjelokupnog energetskog sustava koji se zove „ČOVJEK“.

Ljudski um, tijelo i duh duboko su energetski isprepleteni i pomoću dijagnostike metodologijom „Medicinske radiestezije“ možete saznati Vašu energetsku anatomiju, strukturu energetskog djelovanja Vašeg organizma, gdje je i koliko je Vaš organizam energetski osjetljiv i jak ili slab, što Vas oslabljuje, što Vas čuva i ojačava, tj. možete spoznati Vašu “energetsku matricu”.

Vrlo mnogo godina svojeg života posvetio sam istraživanjima vrlo opasnih patogenih zračenja i energija koje dokazano u organizmu uzrokuju mnoge neželjene promjene u duhu i tijelu i pokretači su mnogih vrlo teških oboljenja.

Mnogo godina istraživao sam vrlo složene energetske parametre kojima se precizno, točno i potpuno definira ljudski organizam koji je u nekom stambenom ili radnom prostoru izložen dugotrajnim utjecajima mnogih nevidljivo pritajenih i opako podmuklih energija i tako je nastala vrlo efikasna dijagnostika "energetske matrice" ljudskog organizma koja daje one vrlo bitne informacije o stvarnom stanju ljudskog organizma koje su nezaobilazno životno važne ukoliko stvarno želite biti zdravi, a koje ne možete dobiti u niti jednom laboratoriju ili ordinaciji konvencionalne medicine.

Magnetsko polje Zemlje je njezina "svemirska" zaštita. 

 

Svemirska magnetska postelja planete Zemlje u obliku energetske mreže koja Zemlju neprekidno drži u točno zadanoj, stabilnoj  ravnoteži tijekom rotacije oko Sunca.

Sveukupni svemir, sva nebeska tijela, Sunčev sistem, svi planeti, Mjesec i Zemlja i sveukupna priroda na Zemlji "živi" po načelima kvantne fizike u neprekidnom stanju ravnoteže sila i energija. Planeta Zemlja je planeta energije, ima svoju "energetsku matricu" koju čine telurska (prirodna) energetska strujanja kojima neprekidno, od postanka Zemlje, "energetskim meridijanima i paralelama" cirkulira energija koja proizvodi Hartmannovu globalnu mrežu, Curry-evu dijagonalnu mrežu i Benkerov atomski kubni sustav.

 

 

Na čvorištima tih tokova cirkulacije prirodne energije planete Zemlje oslobađaju se vertikalna polja odgovarajuće površine koja prolaze kroz sve prepreke i za organizme svih živih bića (biljke, životinje i čovjek) su izuzetno patogena i uzrokom su mnogih malignih oboljenja.

Benkerov atomski kubni sistem i Hartmannova globalna mreža prirodnih (telurskih) strujanja magnetske energije Zemlje i svemira "energetskim meridijanima i paralelama".

 

     

Hartmannova globalna (crvena) i Curry-eva dijagonalna (plava) mreža prirodnih (telurskih) strujanja magnetske energije Zemlje i svemira "energetskim meridijanima i paralelama". Na sjecištima prirodnih (telurskih) strujanja oslobađaju se vertikalni rotacijski magnetski valovi koji prolaze kroz sve prepreke jer su sastavljeni od magnetske energije, a ne od materije i za organizme svih živih bića na Zemlji (čovjek, biljke i životinje) su izuzetno štetni i uzrokom mnogih malignih oboljenja.

Ta energija se ne može blokirati nikakvim zaštitnim dekama, madracima, folijama  ..... jer se energija u skladu sa zakonima kvantne fizike ne može blokirati  .... ona je bila i biti će sve dok postoji Zemlja .....

Problemi mnogobrojnih prirodnih štetnih energija, tehničkih zračenja ("elektro-smog") i duhovno negativnih energija, kao ljudskog proizvoda, te raznoraznih kombinacija prirodnih patogenih energija sa energijama "elektro-smoga" i duhovno negativnim energijama, ne mogu se zanemarivati i prešućivati, te ako se na vrijeme ne počnu rješavati, postaju i postati će vrlo ozbiljan problem mnogim ljudima  i cijelom čovječanstvu u budućnosti.

Hartmannova globalna i Curryeva dijagonalna mreža prirodne energije i Benkerov atomski kubni sustav postoji u svakom stanu, u svakoj kući, u svakoj tvrtci, u svakom poslovnom prostoru i ne smijemo zanemarivati vrlo značajan utjecaj čvorova tih mreža na naše zdravlje i život, bez obzira koliko svatko od nas razumije, može i želi razumjeti i prihvatiti ovu temu o kojoj Vas želim informirati, vrlo stručno i znanstveno.

  Hartmannova globalna i Curryeva dijagonalna mreža prirodne energije i Benkerov atomski kubni sustav postoji u svakom stanu, u svakoj kući, u svakoj tvrtci, u svakom poslovnom prostoru ... niti jedan čovjek na Zemlji nije otporan na djelovanje vertikalnog, rotirajućeg magnetskog energetskog vala nezdrave energije koja može biti i maligna ako se oslobađa na kombinacijama Hartmannovog, Curryevog i Benkerovog čvora sa podzemnim vodenim tokovima i nekim štetnim tehničkim zračenjem.
   

Prostorni prikaz djelovanja kombiniranih geopatogenih zračenja sastavljenih od sjecišta dva podzemna vodena toka sa Benkerovim,  Hartmannovim i Curry-evim čvorom u jednoj spavaćoj sobi. Na glavnom sjecištu gdje se unutar Benkerovog čvora nalazi Hartmannov čvor oslobađa se glavni vertikalni magnetski energetski val maligne energije promjenjivih amplituda (oscilirajuće energije). Na sekundarnim sjecištima djeluju samo Hartmannovi čvorovi i tu se oslobađaju sekundarni vertikalni magnetski valovi maligne energije. Bočni horizontalni val maligne energije je rezonantni val između glavnog vertikalnog vala i Curry-evog čvora.

 

Ako u Vašoj spavaćoj sobi imate ovakvu nepoželjnu situaciju biološki nezdravih energija, Vaše zdravlje i život mogu biti u izrazito velikoj opasnosti i ovisi samo o Vašoj manjoj ili većoj radiestezijskoj osjetljivosti i Vašoj bioenergiji kada ćete oboljeti od neke maligne bolesti, ali jedno je sigurno: ako se na vrijeme ne sklonite sa takvog mjesta ili se na vrijeme na zaštitite, sigurno ćete se razboljeti.

NEZDRAVA, PATOGENA energija se može SAMO TRANSFORMIRATI u odgovarajući oblik "biotske" energije, zdrave za ljudski organizam, a tu transformaciju rade biogeneratori "ATLANTA", prostorni, osobni i posebni modeli. Mnogobrojne primjere njihove izuzetne efikasnosti  možete upoznati u člancima i poglavljima ove internet stranice.

Biogeneratori “Atlanta” su uređaji kvantne fizike koji nakon ugradnje ili uzbude izvorom štetne (patogene) energije počinju titrati i trajno oslobađati svoje zaštitno-terapijsko-iscjeljujuće energetsko polje u obliku energetske kupole odgovarajućih dimenzija unutar koje su sva živa bića trajno zaštićena od patogenih utjecaja, a istovremeno biogenerator "Atlanta" u njihovim organizmima neprekidno potiče trajnu proizvodnju bioenergije.

Slijedećom rečenicom može se u cijelosti definirati učinkovitost biogeneratora "Atlanta": BIOGENERATORI "ATLANTA" ČUVAJU VAŠE ZDRAVLJE I ISCJELJUJU VAŠE BOLESTI I OMOGUĆAVAJU VAM NEOGRANIČENU MOĆ REGENERACIJE DUHA I TIJELA !

Prostorni biogeneratori "Atlanta" vremenski neograničeno transformiraju, po čovjeka, biljke i životinje, štetnu (patogenu) energiju Benkerovog, Hartmannovog i Curry-evog čvora u "biotsku", zdravu, zaštitno-terapijsko-iscjeljujuću energiju u Vašem stambenom i/ili poslovnom prostoru.

 

 

Osobni biogeneratori "Atlanta" najbolji su i vremenski neograničeni osobni zaštitno-terapijsko-iscjeljujući uređaji za Vašu osobnu primjenu na svim mjestima i u svim uvjetima u kojima se nalazite i "s bilo kim se nalazite i kontaktirate".

 

 

  

Posebni biogeneratori "Atlanta" najbolji su i vremenski neograničeni, izuzetno moćni zaštitno-terapijsko-iscjeljujući uređaji za Vašu osobnu i poslovnu primjenu na svakom mjestu, u svako vrijeme i "s bilo kim se Vi nalazili i kontaktirali privatno ili poslovno".

Čovjek, kao izuzetno savršeno, najsavršenije biće prirode na Zemlji, također živi po načelima kvantne fizike. U ljudskoj okolini nalazi se mnogo (po ljudski organizam) pozitivne prirodne, ali i mnogo (po ljudski organizam) negativne prirodne i tehničke energije. 

U člancima ove web stranice prikazana je revolucionarna, izuzetno napredna tehnologija dijagnostike, terapije i iscjeljivanja koja Vam omogućava da "svoj život uzmete u svoje ruke" i da svu negativnu energiju iz Vaše neposredne okoline i "onu koja je već ispunila i oslabila Vaš organizam" primjenom biogeneratora "Atlanta", od  "energije bolesti" pretvorite u  energiju zdravlja i da Vam Vaša "osobna" "Atlanta" uvijek pokaže materijalni dokaz koja je "energija bolesti" (ili neki drugi oblik negativne energije) bila u Vašoj okolini, djelovala na Vas, ispunjavala i oslabljivala Vaš organizam i ugrožavala Vaše zdravlje i Vaš život. 

U člancima ove stranice prikazane su (tekstom, slikama i dokazima) izuzetne mogućnosti osobnih, prostornih i posebnih zaštitno-terapijsko-iscjeljujućih uređaja (biogeneratori "Atlanta") koji će spriječiti nastanak neželjenih promjena u Vašem organizmu ako na vrijeme primijenite te uređaje, kako bi Vaš i život Vaše obitelji bio zdrav i sretan cijeli Vaš život.

Molim Vas da članke ove stranice proučite pažljivo u cijelosti i uvjerite se kako će primjena ovih znanja u Vašem životu i životima članova Vaše obitelji predstavljati istinsku prekretnicu.

Bioenergija je sveprisutna energija života i esencijalni je dio, matrica svega što postoji, vidljivog i nevidljivog, te se pojavljuje u nebrojenim životnim oblicima.  Jaka i dobro izbalansirana bioenergija ljudskom organizmu omogućava vitalan život, dobro i stabilno zdravlje, a slaba i nepostojana bioenergija život oslabljene vitalnosti i nestabilnog zdravlja.

 

Postizanje vlastitog izlječenja vlastitim izumom oduvijek je predstavljalo najuvjerljivije svjedočanstvo moći ljudskog uma da stvaralačkom inteligencijom iskoristi nevidljive sile prirode za bolji i zdraviji život. Biogenerator "Atlanta" i mnogi drugi vrlo učinkoviti terapijsko - zaštitni uređaji, koje možete upoznati tijekom čitanja i proučavanja ove internet stranice, rezultat su moje 40-to godišnje radiestezijske prakse dijagnostičkih mjerenja i istraživanja mnogobrojnih patogenih zračenja i primjene znanja iz matematike, fizike, kemije, elektrotehnike, fiziologije, anatomije, farmakologije, bioenergoterapije, homeopatije i drugih znanja, koja su mi omogućila njihovu izradu i vrlo efikasnu primjenu u praksi.

Budite uvijek pobjednik nad bilo kojim oblicima patogenih (nezdravih) energija i uvijek ostvarite u Vašem zdravom duhu i zdravom tijelu sve svoje životne snove !

Ne postoje "ČUDA", postoje samo ENERGIJE. Mi smo energija i sve oko Nas je energija. Ako se izlažemo djelovanjima geopatogenih, tehničkih, kombiniranih, a posebno još i duhovno negativnim energijama drugih ljudi .... ne možemo biti ZDRAVI. Ne postoji TO "ČUDO" da "netko" izložen djelovanjima "negativnog" ostane ZDRAV. U "bolesnoj" okolini SVI su bolesni. U "zdravoj" okolini SVI su zdravi. Vrlo jednostavan ZAKON ENERGIJA, zakon PRIRODE, zakon SVEMIRA. Kada čovječanstvo to shvati, tada više neće biti malignih i drugih teških bolesti.

NEGATIVNA ENERGIJA se ne može kompenzirati tabletama već samo POZITIVNOM ENERGIJOM.

 

Ja osobno ne vjerujem u "ČUDA". Moje vjerovanje je "kozmičke" prirode.

Kao izumitelj, istraživač i Dr radiestezije, energetske i duhovne medicine, VJERUJEM u ENERGIJE.

 

  U svemiru milijardama godina vlada neprekidna ravnoteža energija između planeta, planetarnih sistema i galaksija. To je ŽIVOT svemira.
  Neravnoteža energija u svemiru uzrokuje katastrofe, raspadanje planeta, raspad sistema. To je SMRT svemira.
  Ravnoteža energija na Zemlji između čovjeka i okoline oko čovjeka je ŽIVOT i SUŽIVOT čovjeka i prirode.
  Neravnoteža energija na Zemlji između čovjeka i okoline oko čovjeka je SMRT za čovjeka i prirodu.

 

Što rade biogeneratori "Atlanta" ?

Ugrađeni na geopatogene točke uspostavljaju neprekidnu ravnotežu energija oko čovjeka i u čovjeku, iscjeljuju čovjeka, iscjeljuju prirodu oko čovjeka.

 

 

 

Neograničena moć regeneracije duha i tijela.

 

Srdačno Vas pozdravljam !

 

Prof. Darko Maltar, dipl. inž.

Dr radiestezije, energetske i duhovne medicine,

   autor metode "Medicinska radiestezija",

                                                                        izumitelj biogeneratora "Atlanta",

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pin It