IZVORI I UZROCI VAŠIH BOLESTI U VAŠEM SU PROSTORU

 

VAŽNE INFORMACIJE  za lakše razumijevanje sadržaja ove web stranice:

Sve energije i sva energetska polja na Zemlji i u svemiru su TORZIJSKE energije i TORZIJSKA energetska polja. Izvori svih polja su elementarne čestice, rotiraju i osciliraju. Svi valovi rasprostiranja  energije kroz prostor (električni, magnetski, elektro-magnetski, svjetlosni, skalarni …) su TORZIJSKI valovi.

Sve što postoji u Svemiru, na nebeskim tijelima, na Zemlji … sve ima svoju „TORZIJSKU MATRICU“ i kroz TORZIJSKA POLJA kontroliraju se svi procesi koji se odvijaju u Svemiru, pa tako i na Zemlji. Temeljni zakon KVANTNE FIZIKE u potpunosti objašnjava torzijsku matricu: "SVE ŽIVO I NEŽIVO ŠTO POSTOJI U PRIRODI ZRAČI, APSORBIRA, EMITIRA I REFLEKTIRA RAZNE OBLIKE ZRAČENJA".

RAZINA INTENZITETA TORZIJSKOG POLJA (pozitivnog ili negativnog) frekventnog opsega kontakta sa VIŠIM INTELEKTOM NAŠE PODSVIJESTI zove se DUHOVNI NIVO.

BIOLOŠKO POLJE čovjeka (AURA) je manifestacija torzijskog polja. Sve ČAKRE su rotirajuća torzijska polja.

TORZIJSKA POLJA mogu biti: POZITIVNA i NEGATIVNA. POZITIVNA TORZIJSKA POLJA SU DESNA TORZIJSKA POLJA, izvori su BIOLOŠKI POZITIVNE ENERGIJE za čovjeka, poboljšavaju vodljivost staničnih membrana, metaboličke procese i stanje svih ljudskih organa.

NEGATIVNA TORZIJSKA POLJA SU LIJEVA TORZIJSKA POLJA, izvori su BIOLOŠKI NEGATIVNE ENERGIJE za čovjeka, uzrokuju poremećaje duha, uma i tijela, slabljenje imuniteta, smanjenje elektro-potencijala stanica, uzrokom su svih bolesti duha, uma i tijela i prerane smrti. 

LJUDI mogu generirati POZITIVNA i NEGATIVNA torzijska polja. DOBRE, POZITIVNE MISLI su POZITIVNA torzijska polja, a zlonamjerne misli, duhovno negativna djelovanja => magija, uroci, prokletstva, psovke ...zračenja „kuća koje pamte“ …“energijski duhovni vampirizam“, … „negativan marketing = preokretanje pozitivnih životnih i poslovnih situacija i događaja u negativne", spletkeideološka i religijska DEMAGOGIJA = umijeće laganja sa ciljem zarobljavanja i manipulacije ljudskim duhom i umom su NEGATIVNA torzijska polja.

ZDRAVLJE je POZITIVNO torzijsko polje, BOLEST je NEGATIVNO torzijsko polje.

Svi električni kućanski aparati i uređaji imaju lijevo torzijsko polje, mjesta spavanja, radna mjesta, mjesta odmora mogu imati "DESNO" POZITIVNO ili "LIJEVO" NEGATIVNO torzijsko polje.

BIOGENERATORI "ATLANTA" NAPREDNOM KVANTNOM TEHNOLOGIJOM 100 % TRANSFORMIRAJU SVE VRSTE I OBLIKE LIJEVIH, NEGATIVNIH TORZIJSKIH POLJA =>BIOLOŠKI NEGATIVNE ENERGIJE U 100 % POZITIVNA, DESNA TORZIJSKA POLJA => BIOLOŠKI ZDRAVE, POZITIVNE ENERGIJE, 100 % KOMPATIBILNE SA DUHOM, UMOM I TIJELOM ČOVJEKA, SA ORGANIZMIMA ŽIVOTINJA I BILJAKA I PRIRODOM U CJELINI.

PLANETA ZEMLJA POSJEDUJE NEISCRPAN POTENCIJAL ELEKTRO-MAGNETSKE ENERGIJE RASPROSTRANJENE PO CIJELOJ NJEZINOJ POVRŠINI.

OD POSTANKA ZEMLJE PRIJE 5 MILIJARDI GODINA POSTOJE TRI AKTIVNE SVEMIRSKO-GEOMAGNETSKE MREŽE: BENKEROVA, HARTMANNOVA I CURRY-EVA.

SVE TRI SVEMIRSKO-GEOMAGNETSKE MREŽE RASPROSTRANJENE SU VRLO GUSTO PO CIJELOJ PLANETI ZEMLJI, NA KOPNU I NA MORU. PRIRODNA MAGNETSKA ENERGIJA I PRIRODNI ELEKTRICITET ZEMLJE = PRIRODNA ELEKTRO-MAGNETSKA ENERGIJA ZEMLJE, NEPREKIDNO CIRKULIRAJU „ELEKTRO-MAGNETSKIM MERIDIJANIMA“ I „ELEKTRO-MAGNETSKIM PARALELAMA“.

SJECIŠTA „ELEKTRO-MAGNETSKIH MERIDIJANA“ I „ELEKTRO-MAGNETSKIH PARALELA“ ZOVU SE „ELEKTRO-MAGNETSKI ČVOROVI“. 100 % SU BIOLOŠKI NEZDRAVI (PATOGENI) ZA ŽIVOT I ZDRAVLJE LJUDI, ŽIVOTINJA I BILJAKA.

ZA ZNANSTVENE DOKAZE 100 % BIOLOŠKI NEZDRAVIH (PATOGENIH) UTJECAJA ELEKTRO-MAGNETSKIH ČVOROVA NA ZEMLJI KOJI SU 100 % U SUPROTNOSTI S LJUDSKIM ELEKTRO-MAGNETSKIM POLJEM I ČAKRAMA, ISCRPLJUJU ELEKTRO-POTENCIJAL LJUDSKIH STANICA I DOVODE DO NERAVNOTEŽE DUHA, UMA I TIJELA, UZROKUJUĆI MALIGNA, SISTEMSKA, KRONIČNA, DEGENERATIVNA I OSTALA OBOLJENJA I POREMEĆAJE, OSLABLJUJUĆI DUH, UM, TIJELO, ČAKRE I AURU (ljudsko desno pozitivno elektro-magnetsko torzijsko polje) ZASLUŽNI SU ZNANSTVENICI RADIESTEZISTI:

                                                        1.- GEOBILOG ANTON BENKER (BENKEROV ČVOR)

                                                        2.- DR MEDICINE ERNST HARTMANN (HARTMANNOV ČVOR)

                                                        3.- DR MEDICINE MANFRED CURRY (CURRY-EV ČVOR)

1.- BENKEROV ATOMSKI KUBNI SUSTAV, mreža vrlo jake PRIRODNE ELEKTRO -MAGNETSKE ENERGIJE, razmak između paralela i meridijana mreže = 10 metara, širina linija = 1 m, sjecišta linija mreže zovu se BENKEROVI ČVOROVI. Jedan Benkerov „kvadrat“ sadrži u sebi 4 Benkerova čvora i 30 Hartmannovih čvorova.

BENKEROV ČVOR JE PRIRODNO, LIJEVO, NEGATIVNO TORZIJSKO POLJE POVRŠINE 1 m2, UZROKUJE MALIGNE I NEUROLOŠKE BOLESTI.

2.- HARTMANNOVA GEOMAGNETSKA MREŽA, vrlo gusta mreža PRIRODNE ELEKTRO -MAGNETSKE ENERGIJE, sa razmakom između meridijana mreže = 1,9 m, razmakom između paralela mreže = 2,5 m i širinom linija mreže = 25 cm, sjecišta linija mreže zovu se HARTMANNOVI ČVOROVI. Hartmannova mreža sastavni je dio Benkerovog atomskog kubnog sustava i svaki Benkerov čvor uvijek u sebi sadrži i Hartmannov čvor i izvor je jake interferencije Zemljinog magnetizma, malignog karaktera.

HARTMANNOV ČVOR JE PRIRODNO, LIJEVO, NEGATIVNO TORZIJSKO POLJE POVRŠINE 25 cm x 25 cm = 625 cm2, UZROKUJE MALIGNE BOLESTI,

DOKAZANO TIJEKOM 20.000 MEDICINSKIH EKSPERIMENATA DR MEDICINE ERNSTA HARTMANNA.

3.- CURRY-EVA SVEMIRSKO-GEOMAGNETSKA MREŽA, gusta mreža PRIRODNE ELEKTRO-MAGNETSKE ENERGIJE, dijagonalna u odnosu na Hartmannovu mrežu, sa razmakom između paralela i meridijana mreže = 3,5 m i širinom linija mreže = 50 cm, sjecišta linija mreže zovu se CURRY-EVI ČVOROVI.

CURRY-EV ČVOR JE PRIRODNO, LIJEVO, NEGATIVNO TORZIJSKO POLJE  POVRŠINE 50 cm x 50 cm = 2500 cm2, UZROKUJE MNOGOBROJNE KRONIČNE I DEGENERATIVNE BOLESTI.

ČVOROVI SU PRIRODNA LIJEVA, NEGATIVNA TORZIJSKA POLJA.  NA SVAKOM ČVORU SVAKE MREŽE NEPREKIDNO SE VEĆ MILIJARDAMA GODINA OSLOBAĐA VERTIKALNI, LIJEVI, NEGATIVNI TORZIJSKI ELEKTRO-MAGNETSKI SKALARNI VAL KOJI PROLAZI KROZ SVE MATERIJALE, SVE GRAĐEVINE, SVE ŽIVO I NEŽIVO, ... PRISUTAN JE U SVAKOJ KUĆI, SVAKOM STANU, SVAKOJ PROSTORIJI, ... SVAKOM TERENU, ... DJELUJE NA SVAKOG ČOVJEKA, NA SVAKU ŽIVOTINJU, NA SVAKU BILJKU NA PLANETI ZEMLJI.

NE MOŽE SE BLOKIRATI, NE MOŽE SE UNIŠTITI, SASTOJI SE OD ENERGIJE, A NE OD MATERIJE.

VERTIKALNI, LIJEVI NEGATIVNI, TORZIJSKI ELEKTRO-MAGNETSKI SKALARNI VAL OSLABLJUJE ELEKTRO-MAGNETSKO POLJE I ELEKTRIČNI POTENCIJAL STANICA SVIH ŽIVIH BIĆA NA ZEMLJI UKOLIKO NA NJEMU BORAVE I NOSILAC JE MALIGNE ENERGIJE, ZA LJUDE, ŽIVOTINJE I BILJKE.

100 % JE U SUPROTNOSTI SA LJUDSKIM DESNIM, POZITIVNIM TORZIJSKIM ELEKTRO-MAGNETSKIM POLJEM (AUROM), DESNOM, POZITIVNOM ROTACIJOM ČAKRI, DESNOM, POZITIVNOM ROTACIJOM LJUDSKE DNK, LJUDSKIM DUHOM, UMOM I TIJELOM, SA DESNIM POZITIVNIM TORZIJSKIM POLJIMA ŽIVOTINJA I BILJAKA. 

LIJEVA, NEGATIVNA TORZIJSKA, ELEKTRO-MAGNETSKA ENERGIJA ČVOROVA NE MOŽE SE BLOKIRATI, NEUNIŠTIVA JE, A MOŽE SE U SKLADU SA "ZAKONOM O ODRŽANJU ENERGIJE" SAMO TRANSFORMIRATI U DRUGI OBLIK ENERGIJE. 

OSIM SVEMIRSKO-GEOMAGNETSKIH (neionizirajućih), PRIRODNIH LIJEVIH, NEGATIVNIH TORZIJSKIH POLJA I ENERGIJA NA PLANETI ZEMLJI  NA SVE GRAĐEVINE, NA SVE ŽIVO I NEŽIVO, ... NA SVAKU KUĆU, SVAKI STAN, SVAKU PROSTORIJU, ... SVAKI TEREN, ... NA SVAKOG ČOVJEKA, NA SVAKU ŽIVOTINJU, NA SVAKU BILJKU DJELUJU I DRUGA BIOLOŠKI NEZDRAVA (PATOGENA) ZRAČENJA, NEIONIZIRAJUĆA PRIRODNA I UMJETNA LIJEVA, NEGATIVNA TORZIJSKA POLJA:

1.- GEOFIZIČKA (neionizirajuća), PRIRODNA LIJEVA, NEGATIVNA TORZIJSKA POLJA I ENERGIJE:

podzemni vodeni tokovi, podzemna jezera, „usponi“ podzemnih vodenih tokova, sjecišta podzemnih vodenih tokova, umjetni rezervoari vode, podzemne šupljine i pukotine, geološki lomovi terena, geološki rasjedi, minerali u zemljinoj kori, magnetske anomalije u terenu, zračenja isušenih močvara, zračenja iz terena koji je natopljen raznim otrovnim kemikalijama, zračenja iz terena koji u sebi sadrži otpadne metalne i nemetalne materijale, herbicide, pesticide, lijekove, zračenja nalazišta nafte…sve što je „biološki“ štetno i opasno za zdravlje ljudi, biljaka i životinja.

2.- TEHNIČKA ELEKTRO-MAGNETSKA UMJETNA LIJEVA, NEGATIVNA TORZIJSKA POLJA I ENERGIJE:

Proizvod su ljudske civilizacijske tehnologije u oblicima mnogobrojnih tehničkih elektro-magnetskih zračenja:  mobiteli, kompjuteri, svi kućanski aparati i uređaji, radio stanice, trafo stanice, dalekovodi, radari, satelitske stanice, kompjuterski centri, satelitske antene, telekomunikacijski aparati i uređaji, routeri, serveri, 4 G i 5 G repetitori, zračenja satelitskih mreža, svi oblici radio-komunikacijskih elektro-magnetskih valova, mikrovalne pećnice i svi električni aparati i uređaji priključeni na izmjenični napon 220 V/50 Hz koji u radu proizvode elektromagnetska polja: svi industrijski i uredski električni aparati i uređaji, svi dijagnostičko-terapijski aparati i uređaji u liječničkim ordinacijama, … poliklinikama, …bolnicama, … zubnim poliklinikama, … lječilištima, ... električni aparati i uređaji u hotelima, odmaralištima, kozmetičkim i welness salonima, ....

3.- KOMBINIRANA GEOFIZIČKO-SVEMIRSKO-GEOMAGNETSKA, PRIRODNA LIJEVA, NEGATIVNA TORZIJSKA POLJA I ENERGIJE:

... ovisno o tome koje su vrste zračenja u kombinaciji, uvijek imaju „maligni“ karakter.

4.-KOMBINIRANA GEOFIZIČKO-SVEMIRSKO-GEOMAGNETSKA PRIRODNA SA TEHNIČKIM ELEKTRO-MAGNETSKIM UMJETNIM LIJEVIM, NEGATIVNIM TORZIJSKIM POLJIMA:

geofizičko-svemirsko-geomagnetska "neionizirajuća" zračenja sa TEHNIČKIM "neionizirajućim" zračenjima. Po ljudsko zdravlje i također i po zdravlje biljaka i domaćih životinja i kućnih ljubimaca ova kombinirana zračenja i njihove energije uvijek imaju vrlo izražen "maligni" karakter.

Pojam "NEIONIZIRAJUĆA" označava da su to neradioaktivna zračenja i neradioaktivne energije, tj. nisu nastala kao posljedica raspada atoma.

NA PLANETI ZEMLJI DJELUJU I MNOGOBROJNA  „PSIHIČKA“, LIJEVA, DUHOVNO NEGATIVNA,  BIOLOŠKI NEZDRAVA (patogena) TORZIJSKA POLJA PORIJEKLOM OD ČOVJEKA:

… magija, uroci, prokletstva, zračenja „kuća koje pamte“, zračenja bivših bojišnica, zračenja starih grobišta, zračenja svih mjesta ljudske patnje: zatvora, mučilišta, gubilišta, koncentracijskih logora, negativnih terena, negativnih kuća,  …“energijski duhovni vampirizam“, … „negativan marketing = preokretanje pozitivnih životnih i poslovnih situacija i događaja u negativne", spletke, ideološka i religijska DEMAGOGIJA = umijeće laganja sa ciljem zarobljavanja i manipulacije ljudskim duhom i umom … sve BOLESTI generiraju negativne misaone procese, lijeva negativna torzijska polja i negativne skalarne valove … 

PREVIŠE JE LIJEVIH NEGATIVNIH TORZIJSKIH POLJA  I NEGATIVNIH SKALARNIH VALOVA KOJI SVAKODNEVNO NEPREKIDNO DJELUJU NA ČOVJEČANSTVO …  

BEZBROJ PRIRODNIH, UMJETNIH i „PSIHIČKIH“ LIJEVIH, NEGATIVNIH BIOLOŠKI NEZDRAVIH (PATOGENIH) TORZIJSKIH POLJA KOJA SVAKODNEVNO  PATOGENO DJELUJU NA DESNO POZITIVNO TORZIJSKO POLJE SVAKOG ČOVJEKA NA PLANETI ZEMLJI.

ČOVJEČANSTVO JE SVE BOLESNIJE !

SVAKODNEVNO, POVEĆAVA SE BROJ OBOLJELIH OD DEGENERATIVNIH, KRONIČNIH, SISTEMSKIH I MALIGNIH BOLESTI, MNOGI SU BOLESNI VEĆ OD DJETINJSTVA.

IZVORI I UZROCI SVIH VAŠIH BOLESTI U VAŠEM SU PROSTORU, U VAŠOJ OKOLINI.

U XX STOLJEĆU ZNANSTVENO JE DOKAZANO: 99 % SVIH BOLESTI UZROKUJU BIOLOŠKI NEZDRAVA LIJEVA, NEGATIVNA TORZIJSKA POLJA (PATOGENA ZRAČENJA).

SVAKA BOLEST JE LIJEVO, NEGATIVNO TORZIJSKO POLJE.

ZNANSTVENO JE DOKAZANO: SVE BOLESTI SU LIJEVA, NEGATIVNA TORZIJSKA POLJA LJUDSKOG ORGANIZMA I AUTOIMUNA SU REAKCIJA DESNOG, POZITIVNOG TORZIJSKOG POLJA LJUDSKOG ORGANIZMA NA LIJEVA NEGATIVNA TORZIJSKA POLJA (patogena zračenja na mjestu spavanja, na radnom mjestu, na mjestu odmora ...)

 

PRIRODNA I UMJETNA LIJEVA, NEGATIVNA TORZIJSKA POLJA  IZVORI I UZROCI SU 99 % SVIH BOLESTI NA PLANETI ZEMLJI

PRIJE UGRADNJE PROSTORNOG BIOGENERATORA "ATLANTA" DIJAGRAM OBOLIJEVANJA LJUDSKOG ORGANIZMA POKAZUJE TIJEK OBOLIJEVANJA

Na dijagramu su vidljivi slijedeći periodi ljudskog života:

A1 ... je period ljudskog života karakteriziran postepenim slabljenjem bioenergije, istovremeno svakim danom sve većim povećanjem osjetljivosti na biološki nezdrava (patogena) zračenja, lijeva, negativna torzijska polja,

Točka "1" je "ulazna" kritična točka (K = BEP/RP = 1) u kojoj je bioenergija izjednačena sa osjetljivosti (BEP = RP). Poslije "ulazne" kritične točke počinje Vaša bolest

B1 ... je period ljudskog života u kojem je osjetljivost RP veća od bioenergije (K = BEP/RP < 1). Ljudski organizam nema dovoljnu bioenergiju , snagu i vitalnost da spriječi razvoj "energije karcinoma" Ca i ona se polagano svakim danom sve više pojačava i organizam se nalazi u stanju "akumulacije bolesti".

Točka "2" je stanje kada se "energija karcinoma" sa duhovne razine spušta na fizičku razinu i u pojedinim organima tijela pojavljuju se prve maligne stanice koje su "žarišta" kasnijih primarnih i sekundarnih (metastaze) malignih tvorbi.

Možda će oboljeli čovjek (pacijent) odlaskom kod liječnika konvencionalne medicine "imati sreću" da liječnik prepozna simptome i uputi ga na detaljnije specijalističke preglede kojima će se otkriti da je pacijent obolio od karcinoma.

Točka "3" je stanje u kojem je u organizmu pacijenta već razvijena maligna bolest. Poslije operacije slijede kemoterapija i zračenja, ali bolest nije zaustavljena i izliječena jer nije uklonjena "energija karcinoma" i "negativni programi" iz podsvijesti i nadsvijesti (duha i uma) oboljelog (pacijenta).

Od točke "3" do točke "4" liječenje traje godinama, ali pacijent se nije dovoljno "duhovno osvijestio" i riješio temeljni problem svojeg života - nije svoj prostor (kuća, stan, ured...) i sebe osobno zaštitio od djelovanja lijevih, negativnih, prirodnih i umjetnih torzijskih polja (geopatogenih i tehničkih zračenja) i nije iz svoje podsvijesti i nadsvijesti, svojeg duha i uma uklonio "negativne programe" koji su i pokrenuli njegovu bolest.

Jednog, vremenski neodređenog datuma, nepoznatog dana, u organizmu pacijenta će naglo početi "bujati" mnogobrojne metastaze, konvencionalna medicina neće više moći pomoći i pacijent u točci "5" umire.

ZDRAVLJE JE NAJVEĆE BOGATSTVO,

ZDRAV ČOVJEK IMA TISUĆE ŽELJA,

A BOLESTAN ČOVJEK SAMO JEDNU JEDINU ....

PONOVO BITI ZDRAV

 

 

Prof. Darko Maltar, dipl. inž.

Dr radiestezije, energetske i duhovne medicine,

   autor metode "Medicinska radiestezija",

                                                                        izumitelj biogeneratora "Atlanta",

                                    i mnogih drugih zaštitno-terapijsko-iscjeliteljskih uređaja.

Pin It