Energiziranje vode prostornim "Atlantama"

Svi modeli biogeneratora "Atlanta" neprekidnim zračenjem čiste, zdrave, pozitivne biotske energije u "bliskom kontaktu" vrlo snažno energiziraju čistu, pitku vodu i konzumacijom takve vode Vi sve stanice Vašeg organizma svakodnevno hidratizirate sa vrlo moćnom pozitivnom energijom !

U ovom članku prikazana metoda pročišćavanja obične, vodovodne vode iz slavine primjenom najjednostavnijeg filtera i dodatnim energiziranjem, po želji odabranim biogeneratorom "Atlanta", može Vam uvijek omogućiti dovoljne količine zdrave, čiste, pitke vode vrlo visokog sadržaja bioenergije.

U današnje vrijeme povećanih psihofičkih opterećenja na radnom mjestu i u privatnom životu takva je voda potrebna svakom čovjeku, a posebno poslovnim ljudima, poduzetnicima, sportašima i svima nama koji želimo živjeti zdravo u obilju bioenergije.

Energija, koju čista, svježa, hladna pitka voda, dobijena iz vodovodne vode filtriranjem u Brita filteru, apsorbira od biogeneratora "Atlanta" može se izraziti matematičkom formulom (i prikazati na odgovarajućim dijagramima energiziranja):

Ew = f (EAtl , Te) (BeP)

Energija vode Ew ovisna je o emitiranoj energiji biogeneratora "Atlanta" EAtl i vremenu energiziranja Te, izraženo u jedinicama bioenergetskog potencijala (BeP) ljudskog organizma. Funkcija "f" ovisnosti je nelinearna.

Energija, ovom metodom, energizirane vode Ew je potencijalna energija koja u stanicama Vašeg organizma povećava njihovu potencijalnu energiju (bioenergetski potencijal), tj. stabilan visoki elektropotencijal svih stanica, a posebno u elektrolitima i stanicama mozga i tu vrlo moćnu potencijalnu energiju možete vrlo efikasno primijeniti u Vašem kreativnom poduzetništvu i privatnom životu za vrlo zdrav, uspješan i sretan život.

Sl.- 1 Energiziranje čiste, pitke vode primjenom biogeneratora "Atlanta-m". Brita filter postavlja se "pokraj Atlante-m", najbolje između sjevernog i sjevero-istočnog odašiljača "Atlante-m".

Sl.- 2 Energiziranje čiste, pitke vode primjenom biogeneratora "Atlanta-v". Brita filter postavlja se "pokraj Atlante-v", najbolje ispred sjevero-istočnog odašiljača "Atlante-v".

Sl.- 3 Sastavni elementi Brita filtera: vanjska i unutrašnja posuda, poklopac sa indikatorom trajanja i signalizacije vremena zamjene filtera, Maxtra filterski uložak.

Energija obične vodovodne vode iz slavine prije punjenja Brita filtera bila je Ew = 440 BeP.

Nakon pročišćavanja kroz Brita filter energija čiste pitke vode bila je Ew = 1.800 BeP. 

Tijekom filtriranja iz vodovodne vode uklonjene su sve štetne tvari (klor, fluoridi, nitriti, sulfati, kamenac, bakterije .... koje su toj vodi oduzimale energiju) i vodi je porasla energija za 4,09 puta. U tablici i na dijagramima prikazani su rezultati energiziranja tijekom 24 sata, mjereno svakih sat vremena energiziranja.

Oznake u tablici su:

"A" = vrijeme energiziranja u satima, Te (h);

"B" = energija čiste pitke vode E w (BeP) postignuta energetskim djelovanjem prostornog (klasičnog) biogeneratora "Atlanta, model "m";

"C" = energija čiste pitke vode E w (BeP) postignuta energetskim djelovanjem prostornog (klasičnog) biogeneratora "Atlanta, model "v";

Na vodoravnoj osi dijagrama prikazani su sati energiziranja vode, od 0 do 24 sata, a na okomitoj osi dijagrama vrijednosti postignute energije vode E w (BeP), od 0 BeP do 10.000.000 BeP.

Usporedne vrijednosti postignute biotske energije energizirane vode prostornim biogeneratorima "Atlanta"

A = Te

B = Ew

Klasični biogenerator "Atlanta", model "m"

C = Ew

Klasični biogenerator "Atlanta", model "v"

Sl.- 4 Krivulje energiziranja čiste pitke vode, proizvedene filtriranjem vodovodne vode kroz filter Brita i potom energizirane biotskom energijom prostornih (klasičnih) biogeneratora "Atlanta", modeli "m" i "v". Postavljanje Brita filtera u blizinu biogeneratora izvršeno je prema slikama 1 i 2.

nakon 0,5 h 16.000 37.500
nakon 1 h 62.000 87.450
nakon 2 h 124.500 255.000
nakon 3 h 258.500 445.000
nakon 4 h 484.000 765.000
nakon 5 h 572.000 995.000
nakon 6 h 580.000 1.530.000
nakon 7 h 580.000 2.530.000
nakon 8 h 580.000 3.940.000
nakon 9 h 600.000 5.650.000
nakon 10 h 623.500 6.750.000
nakon 11 h 670.000 7.650.000

Sl.- 5 Površine na dijagramu prikazuju apsorbiranu energiju čiste pitke vode, proizvedene filtriranjem vodovodne vode kroz filter Brita i potom energizirane biotskom energijom prostornih (klasičnih) biogeneratora "Atlanta", modeli "m" i "v". Postavljanje Brita filtera u blizinu biogeneratora izvršeno je prema slikama 1 i 2.

nakon 12 h 672.000 7.855.000
nakon 13 h 684.000 7.890.000
nakon 14 h 697.000 8.350.000
nakon 15 h 712.000 8.650000
nakon 16 h 735.000 8.650.000
nakon 17 h 755.000 8.650.000
nakon 18 h 786.000 8.650.000
nakon 19 h 815.000 8.650.000
nakon 20 h 815.000 8.650.000
nakon 21 h 825.000 8.650.000
nakon 22 h 850.000 9.040.000
nakon 23 h 860.000 9.320.000
nakon 24 h 860.000 9.360.000

 

Radi praktičnosti energiziranja i dovoljnih količina podjednako energizirane, čiste, pitke, vode za cijelu obitelj, preporuča se svim korisnicima, ovom metodom, energizirane pitke vode da energiziranje traje maksimalno od 5 do 10 sati.

Samo ljudima pojačano psihofizički opterećenim na radnom mjestu i u privatnom životu i ljudima oboljelim od malignih bolesti da pitku vodu energiziraju duže od 10 sati.

Na dijagramu energiziranja vode od 0 do 24 sata, rezultati postignute energije vode E w (BeP) između 0 i 10 sati nisu dovoljno vidljivi, a važni su kao informacija korisnicima ovakve vode. Zato su na slikama 20 i 21 prikazani rezultati energiziranja vode od 0 do 10 sati, a interval u kojem se prikazuje postignuta energija vode je od  E w = 0 do E w = 7.000.000 (BeP).

 Sl.- 6 Krivulje energiziranja čiste pitke vode, proizvedene filtriranjem vodovodne vode kroz filter Brita i potom energizirane biotskom energijom prostornih (klasičnih) biogeneratora "Atlanta", modeli "m" i "v", tijekom 10 sati energiziranja. Postavljanje Brita filtera u blizinu biogeneratora izvršeno je prema slikama 1 i 2.

 

Sl.- 7 Površine na dijagramu prikazuju apsorbiranu energiju čiste pitke vode, proizvedene filtriranjem vodovodne vode kroz filter Brita i potom energizirane biotskom energijom prostornih (klasičnih) biogeneratora "Atlanta", modeli "m" i "v", tijekom 10 sati energiziranja. Postavljanje Brita filtera u blizinu biogeneratora izvršeno je prema slikama 1 i 2.

Pin It