IMPRESIVNA, DUGOVJEČNA SNAGA VAŠEG DUHA, UMA I TIJELA

VAŽNE INFORMACIJE  za lakše razumijevanje sadržaja ove web stranice:

Sve energije i sva energetska polja na Zemlji i u svemiru su TORZIJSKE energije i TORZIJSKA energetska polja. Izvori svih polja su elementarne čestice, rotiraju i osciliraju. Svi valovi rasprostiranja  energije kroz prostor (električni, magnetski, elektro-magnetski, svjetlosni, skalarni …) su TORZIJSKI valovi.

Sve što postoji u Svemiru, na nebeskim tijelima, na Zemlji … sve ima svoju „TORZIJSKU MATRICU“ i kroz TORZIJSKA POLJA kontroliraju se svi procesi koji se odvijaju u Svemiru, pa tako i na Zemlji. Temeljni zakon KVANTNE FIZIKE u potpunosti objašnjava torzijsku matricu: "SVE ŽIVO I NEŽIVO ŠTO POSTOJI U PRIRODI ZRAČI, APSORBIRA, EMITIRA I REFLEKTIRA RAZNE OBLIKE ZRAČENJA".

RAZINA INTENZITETA TORZIJSKOG POLJA (pozitivnog ili negativnog) frekventnog opsega kontakta sa VIŠIM INTELEKTOM NAŠE PODSVIJESTI zove se DUHOVNI NIVO.

BIOLOŠKO POLJE čovjeka (AURA) je manifestacija torzijskog polja. Sve ČAKRE su rotirajuća torzijska polja.

TORZIJSKA POLJA mogu biti: POZITIVNA i NEGATIVNA. POZITIVNA TORZIJSKA POLJA SU DESNA TORZIJSKA POLJA, izvori su BIOLOŠKI POZITIVNE ENERGIJE za čovjeka, poboljšavaju vodljivost staničnih membrana, metaboličke procese i stanje svih ljudskih organa.

NEGATIVNA TORZIJSKA POLJA SU LIJEVA TORZIJSKA POLJA, izvori su BIOLOŠKI NEGATIVNE ENERGIJE za čovjeka, uzrokuju poremećaje duha, uma i tijela, slabljenje imuniteta, smanjenje elektro-potencijala stanica, uzrokom su svih bolesti duha, uma i tijela i prerane smrti. 

LJUDI mogu generirati POZITIVNA i NEGATIVNA torzijska polja. DOBRE, POZITIVNE MISLI su POZITIVNA torzijska polja, a zlonamjerne misli, duhovno negativna djelovanja => magija, uroci, prokletstva, psovke ...zračenja „kuća koje pamte“ …“energijski duhovni vampirizam“, … „negativan marketing = preokretanje pozitivnih životnih i poslovnih situacija i događaja u negativne", spletkeideološka i religijska DEMAGOGIJA = umijeće laganja sa ciljem zarobljavanja i manipulacije ljudskim duhom i umom su NEGATIVNA torzijska polja.

ZDRAVLJE je POZITIVNO torzijsko polje, BOLEST je NEGATIVNO torzijsko polje.

Svi električni kućanski aparati i uređaji imaju lijevo torzijsko polje, mjesta spavanja, radna mjesta, mjesta odmora mogu imati "DESNO" POZITIVNO ili "LIJEVO" NEGATIVNO torzijsko polje.

BIOGENERATORI "ATLANTA" NAPREDNOM KVANTNOM TEHNOLOGIJOM 100 % TRANSFORMIRAJU SVE VRSTE I OBLIKE LIJEVIH, NEGATIVNIH TORZIJSKIH POLJA =>BIOLOŠKI NEGATIVNE ENERGIJE U 100 % POZITIVNA, DESNA TORZIJSKA POLJA => BIOLOŠKI ZDRAVE, POZITIVNE ENERGIJE, 100 % KOMPATIBILNE SA DUHOM, UMOM I TIJELOM ČOVJEKA, SA ORGANIZMIMA ŽIVOTINJA I BILJAKA I PRIRODOM U CJELINI.

 

NAPREDNA KVANTNA TEHNOLOGIJA ISCJELJIVANJA

UNIVERZALNI TORZIJSKI BIOGENERATOR "ATLANTA"

NEISCRPNA, DOŽIVOTNA, IMPRESIVNA SPOSOBNOST SAMOISCJELJENJA I OPORAVKA DUHA, UMA I TIJELA

INTEGRIRANE ENERGETSKE MOĆI TORZIJSKOG PROSTORNOG I TORZIJSKOG OSOBNOG BIOGENERATORA "ATLANTA"

ZAŠTITNO-TERAPIJSKO- ISCJELITELJSKI SISTEM ("2 u 1")

UNIVERZALNA "ATLANTA" = PROSTORNA + OSOBNA

 

POSTAVLJENA "BILO GDJE" I "BILO KADA" U PROSTORU, TRENUTNO (za 1 sekundu) OSLOBAĐA ENERGO-EKOLOŠKU KUPOLU, "EKO ZONU", IMPRESIVNO VELIKIH DIMENZIJA.

ZAŠTITNO-TERAPIJSKI-ISCJELJUJUĆA "EKO ZONA" UNIVERZALNE "ATLANTE" DOŽIVOTNO JE ISPUNJENA NEISCRPNOM, SAMOOBNAVLJAJUĆOM, BIOLOŠKI ZDRAVOM ENERGIJOM, 100 % KOMPATIBILNOM SA LJUDIMA, ŽIVOTINJAMA, BILJKAMA I PRIRODOM U CJELINI.

PROMJER D = 100 metara

VISINA H = 30 metara

POVRŠINA POZITIVNE, BIOLOŠKI ZDRAVE ENERGIJE UNUTAR "EKO ZONE" = 7.854 m2.

DUHOVNI NIVO UNUTAR "EKO ZONE"

d.n. = + 37.000

IZNAD SVIH BAKTERIJA, VIRUSA, SVIH BOLESTI ... IZNAD SVIH MOGUĆIH NEGATIVNIH ENERGIJA (prirodnih, tehničkih i duhovnih) I SVIH NJIHOVIH MOGUĆIH NEGATIVNIH KOMBINACIJA NA ZEMLJI .... IZNAD SVIH MOGUĆIH ASTROLOŠKIH UTJECAJA POLOŽAJA PLANETA (Jupiter, Saturn) KOJI MOGU NEGATIVNO UTJECATI NA FIZIČKA I DUHOVNA STANJA LJUDSKOG ORGANIZMA

DUHOVNI NIVO UNIVERZALNE "ATLANTE" 4 PUTA JE VIŠI OD DUHOVNOG NIVOA "COVID-a"

+

PRIMIJENJENA "BILO GDJE" I "BILO KADA" IZVAN PROSTORA, A U VAŠOJ NEPOSREDNOJ BLIZINI, TRENUTNO OSLOBAĐA VAŠU AURU (Vaše elektro-magnetsko, biološko polje) IMPRESIVNIH DIMENZIJA.

VAŠA AURA JE VAŠ BIOLOŠKI ŠTIT, VAŠA OSOBNA ZAŠTITNO-TERAPIJSKO-ISCJELJUJUĆA ZONA VAŠE DOŽIVOTNE, NEISCRPNE BIOLOŠKI ZDRAVE ISCJELJUJUĆE ENERGIJE  I TRENUTNE ZAŠTITE OD DJELOVANJA "BILO KOJIH",  "BILO KAKVIH", "BILO GDJE" I "BILO KADA" NEGATIVNIH ENERGIJA (prirodnih, tehničkih, duhovnih)

POLUMJER AURE

R = od 25 do 50 metara

VISINA AURE

H = od 20 do 40 metara

TRENUTNA ZAŠTITA DNK I NEURONSKE MREŽE

 

DOŽIVOTNA ZAŠTITA VAŠEG DUHOVNOG, UMNOG I FIZIČKOG INTEGRITETA,

VAŠE PODSVIJESTI, SVIJESTI I NADSVIJESTI

BEZ OBZIRA

"GDJE STE" (more, kopno, zrak, svemir ..),

"S KIM STE" (na radnom mjestu, u svojem domu, na putovanju, na odmoru, ...)

"KADA STE" (dan, noć, ... zar je vrijeme bitno)

 

IZVRSNOSTI PRIMJENE UNIVERZALNE "ATLANTE"

 

UNIVERZALNA "ATLANTA" SVOJOM NAPREDNOM KVANTNOM TEHNOLOGIJOM TRENUTNO I DOŽIVOTNO 100 % TRANSFORMIRA, PROČIŠĆAVA I DOŽIVOTNO ŠTITI PROSTOR I LJUDSKI DUH, UM I TIJELO OD:

1.- SVIH OBLIKA NEGATIVNIH DUHOVNIM ("PSIHIČKIH") ENERGIJA I ENERGETSKIH POLJA:

- OD SVIH OBLIKA DUHOVNO NEGATIVNIH DJELOVANJA

(magija, uroci, prokletstva, “energijski duhovni vampirizam“, … … „negativan marketing = preokretanje pozitivnih životnih i poslovnih situacija i događaja u negativne", spletke, ideološka i religijska DEMAGOGIJA = umijeće laganja sa ciljem zarobljavanja i manipulacije ljudskim duhom i umom ...

- OD ENERGIJA NEGATIVNIH LJUDI,

- OD ENERGIJA UMRLIH LJUDI,

- OD ENERGIJA NEGATIVNIH KUĆA ("kuće koje pamte"),

- OD ENERGIJA NEGATIVNIH TERENA,

- OD ENERGIJA NEGATIVNIH PREDMETA (slike, skulpture, ikone, knjige, pisani pravni i drugi dokumenti ...)

- OD ENERGIJA GROBLJA I GROBIŠTA,

- OD ENERGIJA SVIH MJESTA LJUDSKE PATNJE I BOLI (zatvori, logori, mučilišta, gubilišta, bojišnice ...)

.... SVE OVE DUHOVNO NEGATIVNE ENERGIJE 100 % SU U SUPROTNOSTI

SA POZITIVNIM ELEKTRO-MAGNETSKIM POLJEM ČOVJEKA (AUROM), POZITIVNOM ROTACIJOM ČAKRI, POZITIVNOM ROTACIJOM DNK, DUHOM, UMOM I TIJELOM ČOVJEKA U CJELINI, UZROKUJU PAD IMUNITETA,  NERAVNOTEŽU DUHA, UMA I TIJELA I SVE BOLESTI.

2.- OD SVIH OBLIKA PRIRODNIH GEOPATOGENIH I UMJETNIH TEHNIČKIH ELEKTROMAGNETSKIH ZRAČENJA I ENERGIJA:

                    2.a- PRIRODNIH NEGATIVNIH GEOFIZIČKIH ENERGIJA I ZRAČENJA

(podzemne vode, sjecišta podzemnih vodenih tokova, "usponi" podzemnih vodenih tokova", podzemne šupljine, podzemna jezera, geološki lomovi i geološki rasjedi terena ...i sve njihove kombinacije)

                   2.b- PRIRODNIH NEGATIVNIH SVEMIRSKO-GEOMAGNETSKIH ENERGIJA I ZRAČENJA

(Benkerovi, Hartmannovi, Curry-evi prirodni elektromagnetski čvorovi i sve njihove kombinacije)

                   2.c- UMJETNIH NEGATIVNIH ELEKTRO-MAGNETSKIH ENERGIJA I ZRAČENJA

(mobiteli, kompjuteri, svi kućanski aparati i uređaji, radio stanice, trafo stanice, satelitske antene, telekomunikacijski aparati i uređaji, routeri, serveri, svi oblici radio-komunikacijskih elektro-magnetskih valova, 4G i 5 G repetitori, zračenja satelitskih mreža ....., svi električni aparati i uređaji priključeni na izmjenični napon 220 V/50 Hz koji u radu proizvode električna i elektro-magnetska polja: industrijski i uredski aparati i uređaji, dijagnostičko-terapijski aparati i uređaji u liječničkim ordinacijama, poliklinikama, bolnicama, zubnim poliklinikama, lječilištima, električni aparati i uređaji u hotelima, odmaralištima, kozmetičkim i welness salonima ...)

.... SVE OVE NEGATIVNE ENERGIJE 100 % SU U SUPROTNOSTI

SA POZITIVNIM ELEKTRO-MAGNETSKIM POLJEM ČOVJEKA (AUROM), POZITIVNOM ROTACIJOM ČAKRI, POZITIVNOM ROTACIJOM DNK, DUHOM, UMOM I TIJELOM ČOVJEKA U CJELINI, UZROKUJU PAD IMUNITETA,  NERAVNOTEŽU DUHA, UMA I TIJELA I SVE BOLESTI.

 

SUPERIORNA, NAPREDNA KVANTNA TEHNOLOGIJA

UNIVERZALNOG TORZIJSKOG BIOGENERATORA "ATLANTA"

NAPREDNA TEHNOLOGIJA ISCJELJIVANJA NA RAZINI LJUDSKE PODSVIJESTI I NADSVIJESTI

UKLANJA NEGATIVNE PROGRAME IZ PODSVIJESTI I ENERGIJE BOLESTI IZ DUHA, UMA I TIJELA

ZNATNO PODIŽE DUHOVNI NIVO LJUDSKOG ORGANIZMA IZNAD DUHOVNOG NIVOA DNK (d.n. = + 6.700)

DJELOVANJE SE OSJETI NAKON 30 minuta PRIMJENE

 

... OKO LJUDSKOG ORGANIZMA STVARA OSOBNU I PROSTORNU NEPROBOJNU "ENERGO-EKOLOŠKU SFERU" BIOLOŠKI ZDRAVE ENERGIJE, BEZ OBZIRA "GDJE STE", "KADA STE" I "S KIM STE",

... ISCJELJUJE LJUDSKI DUH, UM I TIJELO BEZ OBZIRA "GDJE STE", "KADA STE" I "S KIM STE",

... UKLANJA IZ ORGANIZMA BIOLOŠKI NEZDRAVE ENERGIJE I ENERGIJE BOLESTI, UKLANJA ALERGIJSKE REAKCIJE ORGANIZMA, NEPREKIDNO USPOSTAVLJA I ODRŽAVA RAVNOTEŽU DUHA, UMA I TIJELA,

... DOŽIVOTNA ZAŠTITA OD NEGATIVNIH ENERGIJA LJUDI SUPROTNIH FREKVENCIJA, VELIKIM FREKVENTNIM OPSEGOM ZAŠTITNIH FREKVENCIJA NEPREKIDNO VAS ŠTITI OD SVIH OBLIKA BIOLOŠKIH ZRAČENJA LJUDI SUPROTNIH FREKVENCIJA KOJI VAM UZROKUJU GUBITKE VAŠE BIOENERGIJE ("energetski vampiri"), MIJENJAJU VAŠE POZITIVNE ŽIVOTNE SITUACIJE U NEGATIVNE ("energetsko vještičarenje" = "duhovno negativan marketing"), UTJEČU DUHOVNO NEGATIVNO NA VAŠ POSAO, ISCRPLJUJU  VAŠU BIOENERGIJU ("energetski vampiri"), UZROKUJU NERAVNOTEŽU VAŠEG DUHA, UMA I TIJELA I UZROKUJU VAŠE BOLESTI,

... IZNIMNO POZITIVNO UTJEČE I NEPREKIDNO USPOSTAVLJA NORMALNE PSIHIČKE I FIZIOLOŠKE FUNKCIJE LJUDSKOG ORGANIZMA, POBOLJŠAVA ODVIJANJE METABOLIČKIH PROCESA, SMIRUJE KARDIOVASKULARNE TEGOBE, STABILIZIRA RAD SRCA, POZITIVNO UTJEČE NA REGULACIJU KRVNOG TLAKA

... POVEĆAVA BIOENERGIJU ORGANIZMA DO 1000 PUTA, ZNAČAJNO SMANJUJE OSJETLJIVOST ORGANIZMA NA BIOLOŠKI NEGATIVNE UTJECAJE IZ OKOLINE, NADPROSJEČNO POVEĆAVA IMUNITET I VITALNOST DUHA, UMA I TIJELA, JAČA IMUNITET I OMOGUĆAVA BRŽI OPORAVAK ORGANIZMA POSLIJE VEĆIH FIZIČKIH NAPORA,

... NEPREKIDNO IZNIMNO ZDRAVOM, DESNOM, POZITIVNOM TORZIJSKOM ENERGIJOM ISCJELJUJE OŠTEĆENE STANICE ORGANIZMA, OPORAVLJA DNK, PODIŽE ELEKTRO-POTENCIJAL STANICA LJUDSKOG ORGANIZMA NA RAZINU 105 mV do 120 mV, ŠTO JE MEDICINSKI DOKAZANO POTPUNO ZDRAVA STANICA, SPOSOBNA ZA REGENERACIJU, REVITALIZACIJU I DIJELJENJE BEZ MUTACIJA,

... OMOGUĆAVA KVALITETNO SPAVANJE, MIRAN I OKREPLJUJUĆI SAN, KVALITETAN ODMOR, OPUŠTANJE, OSJEĆAJ SMIRENOSTI, IZ ORGANIZMA POTPUNO UKLANJA STRES, MIGRENE, GLAVOBOLJE I STVARA DOŽIVOTNO ANTISTRESNI STAMBENI PROSTOR,

... POVEĆANJEM FREKVENTNOG OPSEGA UTJEČE IZNIMNO POZITIVNO NA POVEĆANJE DUHOVNIH SPOSOBNOSTI, INTELIGENCIJE, INTUICIJE, POVEĆAVA KREATIVNOST, RADNU I FIZIČKU SPOSOBNOST, POVEĆAVA PERCEPCIJU STVARNOSTI, OMOGUĆAVA NEPREKIDNU BISTRINU UMA U SVAKOJ SITUACIJI.

... UNUTAR STVORENE "ENERGO-EKOLOŠKE" KUPOLE U PROSTORU PRIMJENE LJUDSKI DUH, UM I TIJELO NEPREKIDNO SE ENERGETSKI PROČIŠĆAVAJU I DOVODE U STANJE IZNIMNE DUHOVNE RAVNOTEŽE I STANJE IZNIMNO KVALITETNIH MEDITACIJA,

... IZNIMNO VELIKI TERAPIJSKI UČINAK NA ORGANIZAM I POMOĆ U TERAPIJSKIM POSTUPCIMA DEGENERATIVNIH, KRONIČNIH I MALIGNIH BOLESTI,

... ENERGIZIRA VODU ZA PIĆE, HRANU, SVE PREDMETE OD PRIRODNIH MATERIJALA (drvo, kristal, pamuk, vuna, svila ...)

... NEISCRPNOM BIOLOŠKI ZDRAVOM DESNOM, POZITIVNOM TORZIJSKOM ENERGIJOM UNUTAR STVORENE "ENERGO-EKOLOŠKE" KUPOLE  OMOGUĆAVA ZDRAVLJE VAŠIH KUĆNIH LJUBIMACA I ZDRAV UZGOJ BILJAKA I ŽIVOTINJA,

... OMOGUĆAVA POTPUNO ZDRAVA ZAČEĆA NA PRIRODAN NAČIN,

... DOKAZANO USPORAVA STARENJE NA PRIRODAN NAČIN,

... LJUDSKI ORGANIZAM DOVODI U NEPREKIDNU RAVNOTEŽU DUHA, UMA I TIJELA, ŠTO JE ČOVJEKOVO PRIRODNO STANJE,

... OSLOBAĐA VAŠE GENETSKI PREDODREĐENE INTELEKTUALNE SPOSOBNOSTI ZA USPJEŠAN I KREATIVAN ŽIVOT ISPUNJEN ZADOVOLJSTVOM,

... PODMLAĐUJE I PROLJEPŠAVA IZGLED VAŠE KOŽE,

... NEOGRANIČENO VRIJEME MOŽETE KOMUNICIRATI MOBITELOM I RADITI ZA KOMPJUTEROM,

... SPRIJEČAVA MUTACIJE STANICA I PREVENTIVNO VAS ŠTITI OD NASTANKA MALIGNIH I DRUGIH TEŠKIH BOLESTI,

... POTPUNO SMANJUJE OSJETLJIVOST ORGANIZMA (Radiestezijski potencijal RP) NA BILO KOJI OBLIK LIJEVIH, NEGATIVNIH TORZIJSKIH POLJA (biološki nezdravih energija) KOJA POSTOJE I DJELUJU NA PLANETI ZEMLJI,

... SVAKODNEVNA PRIMJENA UNIVERZALNE "ATLANTE" "BILO GDJE", "BILO KADA" I SA "BILO KIM" SE VI NALAZILI U VAŠEM DUHU, UMU I TIJELU STVARA OSJEĆAJ SIGURNOSTI, POTPUNE ZAŠTIĆENOSTI, SREĆE, MIRA, OPUŠTENOSTI OD NAPETOSTI I STRESA, OSJEĆAJ IZNIMNE DUHOVNE SNAGE ZA KREIRANJE VAŠE POZITIVNE SADAŠNJOSTI I BUDUĆNOSTI ZA VAS I VAŠU DJECU

... DIMENZIJE OSOBNE I PROSTORNE "ENERGO-EKOLOŠKE" SFERE ("EKO ZONE") SU IMPRESIVNE, promjer D = 100 metara, visina H = 30 metara,

... NAKON PRIMJENE U PROSTORU ILI "BILO GDJE", "BILO KADA" I SA "BILO KIM" SE VI NALAZILI, VAŠA OKOLINA TRENUTNO JE ISPUNJENA NEISCRPNOM, NEPREKIDNO SAMOOBNAVLJAJUĆOM BIOLOŠKI ZDRAVOM ENERGIJOM KOJA U TAKVOM PRIRODNOM OBLIKU NE POSTOJI NIGDJE DRUGDJE NA PLANETI ZEMLJI VEĆ SAMO UNUTAR "ENERGO-EKOLOŠKE" KUPOLE, "EKO ZONE" UNIVERZALNE "ATLANTE"

 

...VAŠA BIOENERGIJA TRENUTNO SE OBNAVLJA, POSTAJE NEISCRPNA, DUGOVJEČNA, NEPREKIDNO SE POVEĆAVA ... DO 1000 %

... STANICE VAŠEG TIJELA IMAJU VISOK, STABILAN ELEKTRO-POTENCIJAL, NA RAZINI 105 ... 120 mV, ŠTO JE MEDICINSKI DOKAZANA POTPUNO ZDRAVA STANICA.

... VAŠA VITALNOST I VAŠ IMUNITET VAŠA SU NAJBOLJA ZAŠTITA PROTIV OPAKIH BOLESTI,

... VAŠE ČAKRE TRENUTNO SE 100 % DEBLOKIRAJU, PROČIŠĆAVAJU, ROTIRAJU "u desno" I ZRAČE DESNOM, POZITIVNOM TORZIJSKOM ENERGIJOM,

... VI UZ SEBE NEPREKIDNO IMATE NEISCRPAN IZVOR BIOLOŠKI ZDRAVE DESNE, POZITIVNE TORZIJSKE ENERGIJE,

... VI NEPREKIDNO ZRAČITE SUPERIORNO SNAŽNOM DESNOM, POZITIVNOM TORZIJSKOM BIOENERGIJOM,

... DUHOVNI NIVO UNIVERZALNE "ATLANTE" PETEROSTRUKO JE VIŠI OD DUHOVNOG NIVOA POTPUNO ZDRAVE LJUDSKE DNK (d.n.= + 6.700)

... TRENUTNO (u vremenu od 1 sekunde) STVARA IMPRESIVNO VELIKU AURU, BIOLOŠKI ŠTIT OKO VAŠEG TIJELA.

 ... IZRAĐENA OD MATERIJALA 100 % BIOLOŠKI KOMPATIBILNIH SA LJUDIMA, ŽIVOTINJAMA, BILJKAMA I PRIRODOM U CJELINI,

... POSTAVLJA SE "BILO GDJE" U STAMBENOM/POSLOVNOM PROSTORU, PRENOSIVA JE, KORISTI SE "BILO GDJE" I "BILO KADA", GDJE SE TOG TRENUTKA NALAZITE (stan, posao, hotel, avion, autobus, vlak, osobni automobil, ...) I GDJE SE KREĆETE.

... U 100 % POZITIVNOJ "EKO SFERI" UNIVERZALNE "ATLANTE" ČOVJEK SE SAM OD SEBE ISCJELJUJE I TRENUTNO DOVODI U STANJE RAVNOTEŽE DUHA, UMA I TIJELA.

... SA UNIVERZALNOM "ATLANTOM" POSTAJETE SUPERIORNI VLADAR SVOJE SUDBINE, ZAŠTITILI STE DOŽIVOTNO SVOJ DUH, UM I TIJELO I SVOJU DNK.

  ... DUGOVJEČNOST NEISCRPNIH KOLIČINA DESNE, POZITIVNE TORZIJSKE DUHOVNE ENERGIJE ZA IMPRESIVNE POSLOVNE  REZULTATE !

 

UNIVERZALNA "ATLANTA" TRENUTNO, 100 % EFIKASNO OTKLANJA I 100 % NEUTRALIZIRA

BILO KOJI OBLIK DUHOVNO NEGATIVNIH DJELOVANJA LIJEVIH, NEGATIVNIH TORZIJSKIH ENERGIJA i SKALARNIH VALOVA:

magija, uroci, prokletstva, duhovno negativna dokumentacija,  ...„negativan marketing = preokretanje pozitivnih životnih i poslovnih situacija i događaja u negativne", spletke, ...

KOJIMA VAŠA POSLOVNA KONKURENCIJA NAMJERAVA UGROZITI STABILNOST, POSLOVNE REZULTATE I POSTOJANOST VAŠE TVRTKE, PRIVATNI ŽIVOT VAS I VAŠE OBITELJI.

DUHOVNI NIVO UNIVERZALNE "ATLANTE" (d.n. = + 37.000) PETEROSTRUKO JE VIŠI OD DUHOVNOG NIVOA LIJEVIH, DUHOVNO NEGATIVNIH TORZIJSKIH ENERGIJA I SKALARNIH VALOVA KOJIMA VAŠA KONKURENCIJA NAMJERAVA DJELOVATI NA VAS (d.n. = - 6.700)

SA UNIVERZALNOM "ATLANTOM" VI STE UVIJEK SUPERIORNI "BILO GDJE", "BILO KADA" I S "BILO KIM" BILI U KONTAKTU.

PODUZETNICI, KOJI SU PREPOZNALI IMPRESIVNE MOĆI UNIVERZALNE "ATLANTE", UVIJEK JE IMAJU UZ SEBE, DANJU, NOĆU, "BILO GDJE", "BILO KADA" I  S "BILO KIM" BILI U KONTAKTU.

 

 

UNIVERZALNA "ATLANTA" = INTEGRIRANA MOĆ PROSTORNIH I OSOBNIH "ATLANTI"

 

POSTAVLJENA U PROSTORU TRENUTNO STVARA JEDINSTVENU NA SVIJETU, NEPROBOJNU „EKO SFERU“

PROMJERA 100 metara, VISINE 30 metara, POVRŠINE 7.853,98 m2

100 % ISPUNJENU DESNOM, POZITIVNOM TORZIJSKOM ENERGIJOM, KOJA U TAKVOM PRIRODNOM OBLIKU NE POSTOJI NIGDJE NA SVIJETU.

UNIVERZALNA "ATLANTA" NEISCRPNOM BIOLOŠKI POZITIVNOM ENERGIJOM ČUVA VAŠE ZDRAVLJE I ISCJELJUJE VAŠE BOLESTI.

NEOGRANIČENA MOĆ REGENERACIJE  I SUPERIORNA SNAGA VAŠEG DUHA, UMA I TIJELA.

TRENUTNO DEBLOKIRANJE SVIH ČAKRI, 100 % PROČIŠĆAVANJE I ENERGIZIRANJE AURE I SVIH ČAKRI BIOLOŠKI ZDRAVOM ENERGIJOM DESNIH, POZITIVNIH TORZIJSKIH POLJA IZNIMNO VISOKOG DUHOVNOG NIVOA (d.n. = + 37.000), VISOKO IZNAD DUHOVNOG NIVOA POTPUNO ZDRAVE LJUDSKE DNK (d.n. = + 6.700).

 

TRENUTNO USPOSTAVLJANJE ENERGETSKOG, DESNOG, POZITIVNOG TORZIJSKOG KONTAKTA SA IZNIMNO VISOKIM DUHOVNIM NIVOIMA (d.n. = + 37.000)

POTPUNO ENERGETSKI PROČIŠĆENI, ENERGIZIRANI I KREATIVNO OSLOBOĐENI SLOJEVI AURE DJELOVANJEM UNIVERZALNE "ATLANTE" OMOGUĆAVAJU VAM NEPREKIDAN KONTAKT SA NAJVIŠIM SLOJEVIMA DUHOVNOSTI, SA UNIVERZALNOM INTELIGENCIJOM, UNIVERZALNIM ZNANJEM, NEISCRPNIM DUHOVNIM POZITIVIZMOM I STVARALAŠTVOM.

SVOJIM IMPRESIVNO VISOKIM DUHOVNIM NIVOOM (d.n. = + 37.000 = duhovni nivo Svemira) POVEĆAVA VAŠ OSOBNI DUHOVNI NIVO IZNAD DUHOVNOG NIVOA LJUDSKE DNK (d.n. = + 6.700), IZNAD DUHOVNIH NIVOA SVIH BOLESTI NA ZEMLJI, IZNAD DUHOVNIH NIVOA SVIH POZITIVNIH DUHOVNIH ENERGIJA NA PLANETI ZEMLJI, ... DUHOVNO VAS POVEZUJE SA UNIVERZALNIM "INTELEKTOM SVEMIRA" KOJI U SVEMIRU POSTOJI OD NJEGOVOG POSTANKA NEOVISNO O VREMENU POSTOJANJA, ... POVEĆAVA VAŠ DUHOVNI POZITIVIZAM, VI PRIVLAČITE POZITIVNE DOGAĐAJE U VAŠ ŽIVOT, POZITIVNE LJUDE, POZITIVNE POSLOVNE SITUACIJE ....

PRIMJENOM UNIVERZALNOG TORZIJSKOG BIOGENERATORA „ATLANTA“

POSTAJETE SUPERIORNA VERZIJA SÂMOG SEBE OSLOBAĐAJUĆI SUPERIORNU SNAGU I MOĆ SVOJE UNIVERZALNE MOĆI, OSLOBOĐENI 100 % SVIH LIJEVIH, NEGATIVNIH TORZIJSKIH POLJA AKUMULIRANIH U PODSVIJESTI OD ROĐENJA.

 

UNIVERZALNE "ATLANTE" = INTEGRIRANA MOĆ PROSTORNIH I OSOBNIH "ATLANTI"

SUPERIORNA NAPREDNA KVANTNA TEHNOLOGIJA

UNIVERZALNOG TORZIJSKOG BIOGENERATORA „ATLANTA“

DAJE TRENUTNI OSJEĆAJ LAKOĆE,

BISTRINE I SNAGE UMA,

OPUŠTANJE OD NAPETOSTI I STRESA,

IZNADPROSJEČNU INTUICIJU (ŠESTO ČULO) I PERCEPCIJU,

SUPERIORNE RADNE I KREATIVNE SPOSOBNOSTI,

IZNIMNO VISOKU BIOENERGIJU,

ŽIVOT BEZ UMORA, NAPETOSTI I STRESA

U JEDINSTVENOJ LAKOĆI ŽIVLJENJA I POSTOJANJA. 

 

NEPROBOJNA ZAŠTITNA "ENERGETSKA KUPOLA" NEISCRPNOM, DOŽIVOTNOM, BIOLOŠKI ZDRAVOM ENERGIJOM, DESNIM, POZITIVNIM TORZIJSKIM ENERGIJAMA NEPREKIDNO ŠTITI VAŠE POSLOVNE OBJEKTE OD DJELOVANJA SVIH OBLIKA LIJEVIH, NEGATIVNIH TORZIJSKIH ENERGIJA: GEOPATOGENA, TEHNIČKA ELEKTRO-MAGNETSKA ZRAČENJA, DUHOVNO NEGATIVNIH I KOMBINIRANIH (geopatogena + tehnička + duhovna) ZRAČENJA, DJELOVANJA I ENERGIJA.

 

NEPROBOJNA ZAŠTITNA "ENERGETSKA KUPOLA" U VAŠEM UREDU.

 

VI NEPREKIDNO ZRAČITE NEISCRPNOM, VRLO MOĆNOM, BIOENERGIJOM KOJA JE POTREBNA VAŠEM PODUZETNIŠTVU.  TRAJNO STE ZAŠTIĆENI "BILO GDJE", "BILO KADA" I S "BILO KIM" SE NALAZILI U "FIZIČKOM" ILI "DUHOVNOM" KONTAKTU.

 

IMPRESIVNA MOĆ I SNAGA VAŠEG DUHA, UMA I TIJELA.

 

 KAKO NARUČITI BIOGENERATORE "ATLANTA":

      1.- KONTAKT BROJEVI:    00 385 98 98 14 568; 00 385 95 92 16 428;  00 385 95 555 8090

      2.- e-mail adrese:     Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.,     Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

HVALA !

SVAKOM VAŠOM PRIMJENOM BIOGENERATORA "ATLANTA" POVEĆAVATE KOLIČINU DESNE, POZITIVNE TORZIJSKE ENERGIJE NA PLANETI ZEMLJI,

A VI OSOBNO POSTAJETE NAJBOLJA VERZIJA SAMOG SEBE, VLADAR SVOJE SUDBINE, ZAŠTITILI STE SVOJ DNK, OSLOBOĐENI STE DOŽIVOTNO DJELOVANJA SVIH LIJEVIH, NEGATIVNIH TORZIJSKIH POLJA, NERAVNOTEŽE DUHA, UMA I TIJELA, NESANICE, GLAVOBOLJA, MIGRENA, ISCRPLJENOSTI, NAPETOSTI, STRESA I TEŠKIH BOLESTI, NEPREKIDNO ISCJELJUJETE SAMI SEBE U SVIM ŽIVOTNIM SITUACIJAMA, POVEĆAVA SE VAŠA INTUICIJA, INTELIGENCIJA, KREATIVNOST, PROŠIRUJE PERCEPCIJA STVARNOSTI, PODIŽE VAŠ DUHOVNI NIVO NA RAZINU DUHOVNOG NIVOA DNK (d.n. = + 6.700) I IZNAD, POBOLJŠAVAJU SE METABOLIČKI PROCESI, POVEĆAVA SE VAŠ IMUNITET, ELEKTRO-POTENCIJAL STANICA VAŠEG ORGANIZMA JE 100 % STABILAN, VEĆI OD 100 mV (između 105 i 120 mV) ŠTO JE MEDICINSKI DOKAZANO ZDRAVA STANICA ...

Prof. Darko Maltar, dipl. ing.

Dr radiestezije, energetske i duhovne medicine

 

Pin It