Kako se možemo trajno zaštititi

KAKO SE MOŽEMO TRAJNO ZAŠTITITI OD BILO KOJEG OBLIKA DUHOVNO NEGATIVNIH DJELOVANJA, BEZ OBZIRA DA LI ONA DOLAZILA OD DRUGIH LJUDI ILI IZ TERENA NA KOJEM JE NAŠA STAMBENA/POSLOVNA ZGRADA ?

PRIMJENOM OSOBNIH I SPECIJALNIH BIOGENERATORA ATLANTA

Karakteristike aure „dobro kontrolirni raspored snaga“: aura pokazuje visoku energiju koja neprekidno dolazi iz čakri i održava vanjski sloj aure na odgovarajućoj udaljenosti od „fizičkog“ tijela. Vanjski sloj aure tzv. aurična ljuska je elastičan i neprobojan za prodor bilo kojeg oblika djelovanja duhovno negativnih energija u niže slojeve auričnog polja. Aurično polje je stabilno, neprekidno se obnavlja, čisto je od bilo kojih oblika duhovno negativne energije. Osoba sa ovom aurom neprekidno vlada situacijom u bilo kakvim životnim situacijama (prilike i neprilike), te je ova aura karakteristična za duhovno superiorne ljude, vrlo snalažljive, poštene, časne, plemenite, spremne na velika djela. Osoba sa ovim tipom aure nema „zlih misli“ prema svojoj okolini, namjere i djelovanje osobe usmjerene su pozitivnim utjecajima na sveukupnu okolinu (biljke, životinje, ljude). Posebno je istaknuta visoka „intelektualnost“ i „duhovnost“ osobe. Ljudi sa ovim tipom aure su izuzetno uspješni u svim poslovima koje rade, jer očišćeni od duhovno negativnih energija i negativnih misli oslobađaju svoj duh neprekidnom dotoku pozitivnih kreativnih misli i djelovanja.Ovaj oblik aure postiže se primjenom (nošenjem) osobnih biogeneratora „Atlanta“ na pleksusu solaris danju, a noću odlaganjem na policu blizu telefona ili policu blizu kompjutera ili blizu TV-a .

  Osobni biogeneratori "Atlanta", model E5

 

Osobni biogeneratori "Atlanta", model E6

 

 Osobni biogeneratori "Atlanta", model E7

 

Specijalni biogenerator "Atlanta", model E18-m, izgled i usporedba sa veličinom 10 " tableta Samsung Galaxy.

 

 Specijalni biogenerator "Atlanta", model E27-m, izgled i usporedba sa veličinom 10 " tableta Samsung Galaxy.

 

 Specijalni biogenerator "Atlanta", model E30-m, izgled i usporedba sa veličinom 10 " tableta Samsung Galaxy.

 

Aura "pokazivanje volje" ili "dobro kontrolirani raspored snaga" može se ostvariti primjenom osobnih ili specijalnih biogeneratora "Atlanta".

 

Specijalni biogenerator "Atlanta", model E27 v

 

Karakteristike aure „dobro kontrolirni raspored snaga“: aura pokazuje visoku energiju koja neprekidno dolazi iz čakri i održava vanjski sloj aure na odgovarajućoj udaljenosti od „fizičkog“ tijela. Vanjski sloj aure tzv. aurična ljuska je elastičan i neprobojan za prodor bilo kojeg oblika djelovanja duhovno negativnih energija u niže slojeve auričnog polja. Aurično polje je stabilno, neprekidno se obnavlja, čisto je od bilo kojih oblika duhovno negativne energije. Osoba sa ovom aurom neprekidno vlada situacijom u bilo kakvim životnim situacijama (prilike i neprilike), te je ova aura karakteristična za duhovno superiorne ljude, vrlo snalažljive, poštene, časne, plemenite, spremne na velika djela. Osoba sa ovim tipom aure nema „zlih misli“ prema svojoj okolini, namjere i djelovanje osobe usmjerene su pozitivnim utjecajima na sveukupnu okolinu (biljke, životinje, ljude). Posebno je istaknuta visoka „intelektualnost“ i „duhovnost“ osobe. Ljudi sa ovim tipom aure su izuzetno uspješni u svim poslovima koje rade, jer očišćeni od duhovno negativnih energija i negativnih misli oslobađaju svoj duh neprekidnom dotoku pozitivnih kreativnih misli i djelovanja.

Ovaj oblik aure postiže se primjenom (nošenjem) osobnih biogeneratora „Atlanta“ na pleksusu solaris danju, a noću odlaganjem na policu blizu telefona ili policu blizu kompjutera ili blizu TV-a .

 

EKSPERIMENT "PARIZ - NJUJORK" POKAZAO JE DA UDALJENOSTI NISU PREPREKA DUHOVNO NEGATIVNIM DJELOVANJIMA ČOVJEKA PROTIV ČOVJEKA !

NEMOJTE ZATO DOPUSTITI DA NETKO DUHOVNO NEGATIVAN SLOBODNO UZIMA VAŠU POZITIVNU DUHOVNU ENERGIJU I/ILI "PREOKREĆE" POZITIVNE DOGAĐAJE VAŠEG ŽIVOTA U NEGATIVNE I ŽIVI VAŠ POZITIVAN ŽIVOT, A VI NJEGOV NEGATIVAN.

BUDITE POBJEDNIK NAD SVIM DUHOVNO NEGATIVNIM ENERGIJAMA !

BIOGENERATORI "ATLANTA" OMOGUĆAVAJU VAM NEOGRANIČENU MOĆ REGENERACIJE DUHA I TIJELA !

 Srdačno Vas pozdravljam !

Prof. Darko Maltar, dipl. inž.,

Dr radiestezije, energetske i duhovne medicine,

autor metode "Medicinska radiestezija",

izumitelj biogeneratora „Atlanta“

Pin It