Primjeri dijagnostike

PRIMJERI DIJAGNOSTIKE GEOFIZIČKIH, GEOMAGNETSKIH I TEHNIČKIH ZRAČENJA

Kakva složena energetska situacija može postojati u stambenim i/ili poslovnim prostorima pokazuju slijedeći radiestezijski nalazi prikazani u primjerima 1, 2 i 3.

PRIMJER 1:

 

Sl.- 1 Vrlo složena energetska situacija na jednom obiteljskom posjedu.

Slika 1 vrlo poučno i detaljno prikazuje složenu energetsku situaciju djelovanja raznih patogenih zračenja na terenu gdje je izgrađena obiteljska stambena zgrada, pomoćni objekti i posađeno voće i ukrasne biljke. Takvih sličnih obiteljskih stambenih objeka ima mnogo u Hrvatskoj, Europi i u cijelom svijetu.

Ljudi žele živjeti komforno, udobno, zdravo i sretno. Pri tome, međutim, mnogi prilikom gradnje svojeg doma ne razmišljaju ili obraćaju dovoljno pažnje o mogućim "pritajenim" opasnostima koje dolaze ispod i iznad terena na kojem su izgradili svoj dom.

Nakon izgradnje i useljenja te pritajene opasnosti u obliku raznih patogenih zračenja svojim višegodišnjim djelovanjima na organizme ukućana, na biljke koje ukućani uzgajaju u svojim povrtnjacima i na domaće životinje oslabljuju "energetsku matricu" organizma ukućana i u "najslabijim" organima mogu uzrokovati kronične ili maligne bolesti.

Slika 1 je "školski" primjer jednog takvog slučaja.

Terenom protječu 3 dosta široka podzemna vodena toka, pravi podzemni potoci. Prvi i drugi vodeni tok djeluju na kuću, a treći na povrtnjak, pilićnjak i zečinjak.

Na tlocrtu terena u potpunosti su nacrtane Hartmann-ova (crvenim linijama), Curry-eva dijagonalna (svijetlo plavim linijama) i Benkerova (širokim zelenim linijama) mreža telurskih strujanja. Benkerova mreža u sebi sadrži Hartmannovu mrežu.

Na crtežu su označena sva patogena mjesta koja su prema jakosti patogene energije označena kao "vrlo patogeno mjesto" i kao "patogeno mjesto".

Vrlo patogena mjesta su:

1.- u prostoriji br. "1": Podzemni vodeni tok br. 2 koji protječe velikom površinom prostorije, patogena kombinacija "Benker-ov + Hartmann-ov" čvor smještena je neposredno uz podzemni vodeni tok. Ova prostorija nije pogodna za spavaću ili dnevnu sobu ili dječju sobu jer u njoj još patogeno djeluju dva Hartmannova patogena čvora smještena na istoj telurskoj liniji Benkerovog čvora što pojačava patogenu energiju Benkerovog čvora i daje toj energiji "malignu" osobinu. Jedan od ta dva Hartmannova čvora nalazi se u sredini podzemnog vodenog toka i po svojim energetskim osobinama je "malignog" djelovanja. Ova prostorija može biti vrlo opasna po zdravlje (dva "maligna" čvora) ukućana.

2.- u prostoriji br. "3": Podzemni vodeni tok br. 1 koji protječe većom površinom ove prostorije, patogena kombinacija "Benker-ov + Hartmann-ov" čvor smještena je na podzemnom vodenom toku i u sredini prostorije. Ova prostorija također nije pogodna za spavaću ili dnevnu ili dječju sobu jer u njoj još patogeno djeluju dvije patogene kombinacije "Hartmann-ovog i Curry-evog" čvora, jedna kombinacija nalazi se na jednoj telurskoj liniji, a druga na drugoj telurskoj liniji Benkerovog čvora što dvostruko pojačava patogenost Benkerovog čvora i čini ga "vrlo malignim". Ova prostorija također može biti vrlo opasna po zdravlje ukućana.

3.- u prostoriji br. "4": Podzemni vodeni tok br. 2 protječe većom površinom prostorije, jedan Hartmannov čvor smješten je neposredno na podzemnom vodenom toku u sredini prostorije, drugi Hartmannov čvor smješten je na podzemnom vodenom toku u kutu prostorije, treći Hartmannov čvor smješten je uz podzemni vodeni tok.

Sva tri Hartmannova čvora nalaze se na istoj telurskoj liniji Hartmannove i Benkerove mreže što pojačava patogenu energiju središnjeg Hartmannovog čvora i čini ga "malignim" čvorom. Dodatno još i patogena kombinacija "Hartmannov + Curryev" čvor smještena pored podzemnog vodenog toka pojačava ukupnu patogenu energiju u ovoj prostoriji što vrlo negativno utječe na "radnu" energiju zaposlenih i donošenje kvalitetnih poslovnih odluka.

4.- U prostoriji br. "5": Podzemni vodeni tok br. 2 protječe gotovo cijelom površinom prostorije, na njemu se jedan Hartmannov čvor, a pokraj njega Curryev čvor. Izvan te prostorije u volijeri za ptice nalazi se patogena kombinacija "Benkerov + Hartmannov" čvor. Telurska energetska linija povezuje tu patogenu kombinaciju sa Hartmannovim čvorom na podzemnom vodenom toku što pojačava intenzitet patogene energije. 

Hartmannov čvor zajedno sa Curryevim čvorom ima "maligne" osobine koje se prenose telurskom linijom na patogenu kombinaciju "Benkerov + Hartmannov" čvor koji također imaju "maligne" osobine. Ova prostorija je malih dimenzija i nije pogodna za rad i za stanovanje.

U volijeri za ptice koja se nalazi sa vanjske strane te prostorije patogena kombinacija "Benkerov + Hartmannov" čvor vrlo štetno djeluje na ptice: svakodnevna neuobičajena bezrazložna uznemirenost ptica, izbjegavanje boravka u sredini volijere u području patogene kominacije, slaba plodnost, pojava tumorskih izraslina na kljunu i nogama ptica, neobjašnjivo iznenadno ugibanje bez veterinarski dokazanih bolesti ...

Patogena mjesta su:

1.- u prostoriji br. "2": Podzemni vodeni tok br. 1 protječe većom površinom prostorije, jedan Hartmannov čvor smješten je u sredini prostorije na podzemnom vodenom toku, patogena kombinacija "Benkerov + Hartmannov + Curryev" čvor smještena je u donjem kutu prostorije izvan podzemnog vodenog toka, a patogena kombinacija "Hartmannov i Curryev" čvor smještena je u gornjem dijelu prostorije, također izvan podzemnog vodenog toka. Ova prostorija također nije pogodna za spavaću, dnevnu sobu ili dječju sobu jer je veći dio njezine površine patogen po zdravlje ukućana.

2.- U prostoriji br. "6": Na ovu prostoriju ne postoji djelovanje podzemnih vodenih tokova, a "Hartmanov" čvor (koji se nalazi na istoj telurskoj Benkerovoj liniji koja prolazi kroz prostoriju 5 i volijeru za ptice) u donjem dijelu prostorije pokazuje "maligne" osobine. U gornjem dijelu prostorije nalazi se patogena kombinacija "Hartmannov + Curryev" čvor.

Položaj patogenih "Hartmannovih i Curryevog" čvora u donjem i gornjem dijelu prostorije ne smeta dužem boravku ljudi u srednjem dijelu.

3.- U prostoriji br. "7": Na ovu prostoriju ne postoji djelovanje podzemnih vodenih tokova. Dva "Hartmannova" čvora nalaze se na telurskoj "Benkerovoj" liniji koja iz vanjske kućice za psa prolazi kroz ovu prostoriju, a intenzitet patogene energije u tom dijelu prostorije bliže terasi pojačan je djelovanjem "parabolnog energetskog" polja vanjske satelitske antene. Taj "desni dio" prostorije, gledano od Benkerove telurske linije prema terasi, ne preporuča se za boravak ljudi, ali je zato veći dio površine prostorije lijevo od telurske Benkerove linije pogodan za duži boravak ljudi danju i noću.

4.- Terasa (8): Na cijelu površinu terase neprekidno 24 sata svakog dana djeluje patogeno "parabolno energetsko" polje satelitske antene, a u gornjem desnom kutu terase djeluje podzemni vodeni tok br. 1 i "Hartmannov" čvor.

Terasa nije pogodna za boravak i odmor ljudi (vrtoglavice, migrene, neobjašnjiva nervoza, neobjašnjivi "fantomski" kardiovaskularni poremećaji koji nestaju "sami od sebe" već nakon sat vremena poslije napuštanja terase ...)

5.- Kućica za psa: Na cijelu kućicu djeluje patogena kombinacija "Benkerov + Hartmannov" čvor.

Pas "ne želi spavati" u kućici, više boravi izvan kućice i "zimi" i "ljeti", "po suncu" i "po kiši", osjetljiv je, često neobjašnjivo uznemiren, ne podnosi biti vezan uz kućicu, boluje od kožne alergije uz pojavu benignih kožnih izraslina.

6.- Prostorije br. 9 i 10: Ove prostorije koriste se kao pomoćne prostorije, a kao što je vidljivo na tlocrtu nalaza patogenih energija, prostorija br. 9 je pod utjecajem patogene energije podzemnog vodenog toka br. 2 i jednog "Hartmannovog" "nemalignog" čvora i jednog "Curryevog" čvora.

Podzemni vodeni tok br. 2 djeluje patogeno na veći dio površine ove prostorije i ona nije pogodna kao stambena već samo kao pomoćna prostorija. Prostorija br. 10 u jednom dijelu je pod patogenim utjecajem "Hartmanovog" čvora koji se nalazi na "Benkerovoj" telurskoj liniji koja povezuje "Benkerov" čvor u kućici za psa sa "Benkerovim" čvorom u volijeri za ptice i na kojoj se nalaze "Hartmannov" čvor u prostoriji br. 6 i "Hartmannov" čvor na podzemnom vodenom toku br. 2 u prostoriji br. 5.

Radiestezijski dijagnostički pregled pokazao je da ova "Benker-ova" telurska energetska linija transportira "malignu" energiju i "Hartmannov" čvor u donjem lijevom kutu prostorije br. 6 prenosilac je "maligne" energije.

Nakon što je supruga te obitelji oboljela od karcinoma ginekoloških organa, spavajući pet godina u prostoriji br. 3 na "malignoj" patogenoj kombinaciji "podzemni vodeni tok br. 1 + Benkerov + Hartmannov" čvor, pozvan sam na dijagnostički pregled ovog stambenog objekta.

Nakon vrlo detaljnog dijagnostičkog pregleda najprije stambenog objekta, a potom i kompletnog obiteljskog posjeda određene su pozicije neophodno potrebne ugradnje biogeneratora "Atlanta" (jedna "Atlanta-v" u kući na "malignoj" patogenoj kombinaciji, uzročniku maligne bolesti i jedna "Atlanta-m" u povrtnjaku) kako bi se oboljela žena što prije energetski oporavila i konzumacijom zdravog povrća iz vlastitog povrtnjaka dodatno još preko probavnih organa ("podsvjesni mozak") u organizam svakodnevno unosila iscjeljujuću energiju.

Ugradnjom dva biogeneratora "Atlanta" cijeli obiteljski posjed, ukućani, kućni ljubimci, domaće životinje, voćke, ukrasno grmlje i drveće postali su vrlo kvalitetno, potpuno i trajno zaštićeni od patogenih utjecaja.

Nezdravi stambeni objekti, kao što je primjer kuće prikazane u prvom primjeru troše i značajno smanjuju bioenergiju unutar kompletne „energetske matrice“ ljudskog organizma i "energetskih matrica" drugih živih bića (biljaka koje rastu i životinja koje žive na takvom terenu), pospješuju nastanak raznih nedostataka u staničnoj strukturi tkiva, smanjuju vitalnost i otpornost na djelovanje raznih mikroba i virusa.

Postoje različiti stupnjevi škodljivosti kuća i stanova što prouzrokuju podmuklu bolest. Te kuće, stanovi i radne prostorije naročito iscrpljuju osobe nedovoljno fizički i psihički spremne da se stalno odupiru djelovanju patogenih zračenja, energija i valova i tako se, stalno biološki inferiorni, neprekidno izlažu riziku da se u njihovom tijelu razviju neoplazme, odnosno kod već oboljelih metastaze.

 

PRIMJER 2:

Sl.- 2 Situacija izmjerenih patogenih zračenja u jednoj stambenoj zgradi u Zagrebu.

Slika 2 također vrlo poučno i detaljno prikazuje vrlo složenu energetsku situaciju djelovanja raznih patogenih zračenja na terenu gdje je izgrađena jedna stambena zgrada u Zagrebu.

Osim četiri podzemna vodena toka (PVT) koji se međusobno prekrivaju i sijeku i svojim patogenim djelovanjem "prekrivaju" cijelu stambenu površinu, preko zgrade prolaze i tri patogena signala jakog vanjskog tehničkog zračenja: signal radara, signal radio stanice (bazna stanica mobilne telekomunikacije) i polarizirani signal trafostanice.

Dio stambene površine smješten je na vrlo patogenom signalu "GN, ŠT" koji predstavlja "energetski otisak" bivše" gospodarske djelatnosti koja je teren "otrovala" štetnim kemikalijama.

Ova patogena energija u kombinaciji sa drugim patogenim energijama u tom dijelu zgrade u ljudskom organizmu može uzrokovati "medicinski neobjašnjivo" propadanje tkiva u bubrezima, lezije na mozgu, raspadanje ovojnica živaca, multiplu sklerozu, Parkinsonovu bolest, tumore na mozgu, poremećaje rada štitnjače, poremećaje rada nadbubrežnih žlijezda ...

U donjem dijelu tlocrta ove stambene zgrade postoji "magnetska anomalija terena (MA)" koja djeluje na dio soba desnih stanova i pojačava patogenost štetnih energija koje djeluju na te sobe.

Detaljna radiestezijska dijagnostika otkrila je postojanje tri "maligne" zone, svaka površine 1 m2 koje se sastoje od kombiniranog patogenog djelovanja "najmanje dva podzemna vodena toka + Benker-ov (BČ) + Hartmann-ov (HČ)" čvor. Ove "maligne zone" označene su na crtežu sa "CA 1, CA 2 i CA3" i sve tri se nalaze u sobama.

"Maligna" zona "CA 1" površine 1 m2 sastoji se od patogene kombinacije "sjecišta" PVT 3 i PVT 4 + BČ + HČ + TZR radara + signal GN, ŠT + MA,

"Maligna" zona "CA2" površine 1 m2 sastoji se od patogene kombinacije "međusobnog preklapanja" patogenih energija PVT 2 i PVT 4 + BČ + HČ + TZR radio stanice,

"Maligna" zona "CA3" površine 1 m2 sastoji se od patogene kombinacije "sjecišta" PVT 1 sa PVT 2 i PVT 3 + BČ + HČ + TZR trafo stanice,

Osim "malignih zona" u stambenoj zgradi postoje i "maligne točke", ukupno šest, koje su označene sa:

"CA4" kao patogena kombinacija "sjecišta" PVT 3 i PVT 4 + HČ + KČ + TZR radara + signal GN,ŠT + MA,

"CA5" kao patogena kombinacija "sjecišta" PVT 1 sa  PVT 2 i PVT 3 + HČ + TZR signal radio stanice + signal GN,ŠT

"CA6" kao patogena kombinacija "međusobnog preklapanja" patogenih energija PVT 2 i PVT 4 i sjecišta ova dva PVT sa PVT 3 + HČ + KČ + TZR radara + signal GN,ŠT,

"CA7" kao patogena kombinacija "sjecišta" PVT 1 + PVT 2 + PVT 3 + HČ + TZR signal radio stanice + signal GN,ŠT,

"CA8" kao patogena kombinacija "sjecišta" PVT1 + PVT2 + PVT 3 + HČ + TZR signal radio stanice + signal GN, ŠT,

"CA9" kao patogena kombinacija "sjecišta" PVT3 + PVT4 + HČ + TZR signal radara + signal GN, ŠT.

"Malignost" utjecaja pojedinih prostorija na stanare ove stambene zgrade pojačana je smještajem više "malignih" kombinacija patogenih zračenja u istim prostorijama.

Tako su "maligna" zona "CA1" i "maligne" točke "CA6" i "CA9" smještene u sobi (desno dolje) površine 12,61 m2 i ta soba je u svim stanovima po vertikali ove stambene zgrade vrlo opasna za uporabu kao spavaća ili kao dječja soba.

"Maligna" točka "CA4" nalazi se u sobi (desno dolje na tlocrtu) površine 16,54 m2 i ova soba se može uz odgovarajuću kvalitetnu zaštitu od patogenih zračenja koristiti kao spavaća, dnevna ili dječja soba. "Maligne" točke "CA5", "CA7" i "CA8" nalaze se u prostoriji površine 21,70 m2 i ta je prostorija predviđena kao kuhinja + dnevni boravak + blagovaonica (desno gore na tlocrtu).

"Maligna" zona "CA3" nalazi se u sobi (lijevo gore na tlocrtu) površine 9,08 m2, a "maligna" zona "CA2" u kutu sobe (lijevo dolje na tlocrtu) površine 12,42 m2.

Desna strana ove stambene zgrade ima ukupno jednu "malignu" zonu "CA1" i šest "malignih" točaka, a lijeva stana zgrade samo dvije "maligne" zone "CA2" i "CA3".

Vjerojatnost obolijevanja od malignih bolesti mnogo je veća u stanovima desne strane stambene zagrade u odnosu na lijevu.

Kada ljudi kupuju stanove oni najčešće ništa ne znaju o podmuklim opasnostima koje u obliku "malignih zona" i/ili "malignih točaka" postoje u stanovima za koje će izdvojiti velika financijska sredstva, kreditno se zadužiti sa velikim kamatama, 20 ili 30 godina otplaćivati kredit i istovremeno svoj organizam neprekidno izlagati utjecajima "malignih" energija.

Građevinari i prodavači takvih stanova neće ih informirati o patogenim energijama koje postoje u zgradi koju su im prodali jer već od projekta pa sve do konačne realizacije gradnje stanova i sami o tome nisu dovoljno razmišljali ili ne znaju ništa o tome jer se nisu "dovoljno osvijestili" o zdravom načinu stanovanja.

 

PRIMJER 3:

Vrlo očigledan primjer "malignog" stana prikazan je na slici 3. Taj se stan nalazi u neposrednoj blizini razdjelne trafostanice (udaljen je samo 2 metra). Vlasnici stana za kupovinu ovog, vrlo patogenog stana potrošili su cca 50.000 € i dok su ga potpuno opremili još cca 15.000 € i s ovom velikom investicijom kupili su svoju "mučeničku smrt". Stan ima veliki balkon koji nikada nije mogao biti korišten jer su stanari osjećali jake glavobolje i zujanje u ušima uvijek kada bi izašli na balkon.

 

 Sl.- 3 Situacija izmjerenih patogenih zračenja u jednom stanu u Zagrebu (Trešnjevka). Stan se nalazi na prvom katu u neposrednoj blizini razdjelne trafostanice. Željezna ograda na balkonu uslijed indukcije proizvodi  sekundarno patogeno zračenje.

Tijekom stanovanja neprekidno su osjećali da "nešto nije u redu" i svoje brojne zdravstvene probleme pokušavali riješiti odlascima liječnicima konvencionalne medicine.

Najprije je od maligne bolesti obolio suprug i nakon nekoliko godina liječenja umro. Nekoliko godina poslije njegove smrti od maligne bolesti oboljela je supruga i također se je pokušala liječiti metodama konvencionalne medicine, ali bezuspješno.

U trenucima kada su je liječnici otpustili iz bolnice kući poslije posljednje kemoterapije i informirali njezinu kćerku "kako joj majka ima još samo 2 mjeseca života", odlučila je potražiti pomoć u alternativnom području i obratila se je meni.

Dijagnostički pregled pokazao je ovaj nalaz prikazan na slici 3. Stan je u potpunosti zaštićen od svih patogenih zračenja i započeo je njezin oporavak sa vrlo detaljnim preporukama "što smije, a što više ne smije" primjenjivati načinu života (prehrana, minerali, vitamini, lijekovi, voda za piće, čajevi, kava, odnosi s drugim ljudima ...).

Dijagnostičke kontrole koje su vršene svakih tri mjeseca pokazivale su vrlo uspješan oporavak i poslije godinu dana primjene zaštite i pridržavanja propisanog načina života ta g-đa je već sama odlazila u svoju vikendicu i kosilicom kosila travnjak, osjećala se je izvanredno i bila je "jaka" i "poletna", puna optimizma i životne radosti.

Tumorski markeri koje je redovito kontrolirala pokazivali su kako se bolest "povlači iz organizma", a onkolozi su bili iznenađeni njezinim zdravstvenim stanjem.

Međutim, jedna od zabrana bila je da nikada više ne smije prisustvovati pogrebu neke drage osobe (rođake, prijateljice, školske drugarice ...).

U trećoj godini terapije njezino zdravstveno stanje bilo je izvanredno, a dijagnostički pregled u onkološkoj klinici pokazao je da je bolest potpuno uklonjena iz organizma.

U trenucima njezine sreće zaboravila je na dozvole i zabrane "što smije, a što ne smije" i tada je otišla na pogreb jedne svoje najdraže prijateljice koja je umrla od maligne bolesti.

U trenucima dok se je opraštala od pokojne prijateljice bacajući grumen zemlje u otvorenu raku (prema njezinoj izjavi) "vidjela je sebe kako leži u tom grobu".

U teškom emocionalnom stresu vratila se je kući i već je slijedeći kontrolni dijagnostički pregled pokazao da su tumorski markeri "počeli divljati", a onkolozi su dijagnosticirali recidiv njezine maligne bolesti koja se je očigledno autoimuno pokrenula na emocionalnom planu organizma.

Unatoč ponovne konvencionalne onkološke terapije i nadogradnje zaštita u stambenom prostoru, njezino zdravstveno stanje polagano se je pogoršavalo i nakon dvije godine od prisustvovanja pogrebu svoje najdraže prijateljice, ova je g-đa umrla.

U to vrijeme još nisu bili konstruirani osobni biogeneratori "Atlanta" koji bi njezinu bolest mogli "izvući iz najdubljih dubina podsvjesne memorije organizma" i energetski potpuno razgraditi malignu energiju.

Klasični biogeneratori "Atlanta" koji su bili primjenjeni u njezinoj terapiji pokazali su u ovom vrlo složenom radiestezijskom slučaju svoju izuzetnu učinkovitost jer je ta g-đa nakon što je bila otpuštena iz bolnice kući kao neizlječivi slučaj još poslije toga živjela 5 godina i doživjela da njezina kći završi fakultet i zaposli se.

 

Kada proučite ove očigledne primjere vrlo detaljne radiestezijske dijagnostike konkretnih stambenih površina i pročitate vrlo informativne članke o "Medicinskoj radiesteziji" i biogeneratorima "Atlanta", nadam se da ćete razmišljati u kakvim stambenim uvjetima i Vi možda stanujete i u kakvim radnim prostorijama možda radite i povezati Vaše zdravstvene probleme sa mogućim patogenim utjecajima Vašeg stambenog ili poslovnog prostora.

Također, nadam se da ćete shvatiti kako je kvalitetna zaštita protiv takvih brojnih i različitih kombinacija patogenih zračenja, koja u Vašem stambenom ili radnom prostoru mogu djelovati na Vas vertikalno "odozdo" ili horizontalno u obliku vanjskih elektromagnetskih valova tehničkog zračenja neke obližnje trafostanice, neke radio ili TV postaje ili nekog radara ili neke bazne stanice mobilne telefonije, nemoguća primjenom zaštitnih deka, madraca, zaštitnih jastuka, zaštitnih plahti .... jer bi trebali obložiti sve podne i sve zidne površine takvim "kristalnim", ili "magnetskim" madracima, dekama, jastucima ... i tko zna s čime još.

Zaštite tih vrsta koje postoje na tržištu i koje Vam ljudi "mjerači zračenja" - trgovci kristalnim ili magnetskim prostirkama, madracima, dekama nude s obrazloženjem da "blokiraju patogenu energiju" neće moći riješiti Vašu zaštitu od patogenih zračenja jer nikakve deke, ili madraci ne mogu "blokirati" energiju.

Energija je neuništiva i može se samo transformirati iz jednog u drugi oblik.

Ovo Vam navodim iz osobnog primjera jer sam se još davno prije 35 godina "osvijestio" i shvatio da se kvalitetna i jedina zaštita može ostvariti samo potpunom transformacijom patogene energije u zaštitnu i iscjeljujuću u skladu sa načelima kvantne fizike i zakona o održanju energije.

Tako su, na načelima kvantne fizike, započela i moja znanstvena radiestezijska istraživanja koja su mi omogućila da konstruiram izuzetno efikasan zaštitni uređaj koji će moći svu patogenu energiju u nekom prostoru pretvoriti trajno u zaštitnu i iscjeljujuću energiju.

Tako je, također, na načelima kvantne fizike nastala i moja originalna dijagnostičko-zaštitno-terapijska metoda "Medicinska Radiestezija".

Tako su, također, na načelima kvantne fizike, konstruirani i svi biogeneratori "Atlanta" koji su jedinstveni kvantni zaštitni uređaji koji Vama i Vašoj obitelji mogu trajno i neograničeno cijeli Vaš život u potpunosti omogućiti zdrav život u Vašem stambenom prostoru, neprekidnu regeneraciju Vaše bioenergije i vrlo mnogo zdrave bioenergije neophodno potrebne za Vaš kreativan rad na Vašem radnom mjestu.

Kakva može biti situacija patogenih zračenja na terenu Zagreba i u poslovnim prostorima prikazano je na slikama 4, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a i 7b.

Sl.- 4 Situacija terena, na kojem je izgrađen Zagreb, 1860 god i 2000 god. Očigledno je, grad Zagreb, a posebno Novi Zagreb tijekom 140 godina razvoja građen je i izgrađen na nezdravim terenima (poplavnom i močvarnom terenu) što daje jednu posebnu dimenziju složenosti stanovanja u uvjetima vrlo štetnih energija po zdravlje građana (močvarni teren uzrokuje propadanje koštanog i mekih tkiva - posebno bubrega, crijeva, jetre, žuči, gušterače ....).

 

PRIMJERI DIJAGNOSTIČKIH NALAZA POSLOVNIH PROSTORA

Sl.- 5a Situacija geofizičkih patogenih zračenja (uspon podzemnog vodenog toka, brojni podzemni vodeni tokovi, magnetska anomalija terena, geološki lomovi i rasjedi terena) na terenu gdje je izgrađena tvornica drvne galanterije.

Drvo ima sposobnost "upijanja" energije patogenih zračenja i kupci takve galanterije tu nezdravu energiju donose u svoje domove gdje se ona u skladu sa zakonima kvantne fizike oslobađa iz drveta i "ulazi" u organizam stanara.

Djelatnici takve tvornice rade u fiziološki vrlo nezdravim uvjetima.

 

Sl.- 5b Situacija energetskih polja i energetskih koridora tehničkih zračenja na terenu i u tvornici drvne galanterije.

Posebno su po djelatnike takve tvornice opasna tehnička zračenja dvije trafostanice koja zajedno sa tehničkim zračenjem strojeva, opreme i energetskih uređaja proizvode rezonantno zračenja "Z-e" signalima koji mogu uzrokovati mutacije stanica tkiva.

Djelatnici takve tvornice rade u fiziološki vrlo nezdravim uvjetima.

 

 

 

Sl.- 6b Situacija tehničkih zračenja u poslovnom prostoru u Zagrebu prikazanom na slici 6a.

Tehnička zračenja su izuzetno jaka sa međusobnim interferencijama uređaja i oprema iz prostora sa vanjskim tehničkim zračenjem što sve zajedno proizvodi pulzirajuće rezonantno polje i izuzetno nezdravo djeluje na djelatnike što se vrlo negativno odražava na njihovu poslovnu uspješnost.

 

 

 

 

Sl.- 7b Situacija tehničkih zračenja (uređaji i oprema u uredu, rezonantna zračenja, vanjsko tehničko zračenja radio stanice) u arhitektonskom uredu, prikazanom na slici 7a, poznatog hrvatskog arhitekta, prije ugradnje biogeneratora "Atlanta".

Nakon što je vidio nalaz odmah je ugradio prostorne i posebne biogeneratore "Atlanta" i tako zauvijek trajno ostvario visoku pozitivnu energiju u svojem uredu, zaštitio svoje djelatnike, što je i vrlo pozitivno utjecalo na njegovu poslovnu uspješnost.

 

Sl.- 6a Situacija geofizičkih i svemirsko-geomagnetskih patogenih zračenja u jednom poslovnom prostoru u Zagrebu.

Izpod zgrade nalazi se podzemna garaža koja uzrokuje brojne magnetske anomalije, a cijeli poslovni prostor je pod utjecajem "uspona podzemnog vodenog toka" i brojnih "malignih" Hartmannovih čvorova.

Djelatnici u tom poslovnom prostoru rade u vrlo nezdravim uvjetima koji negativno utječu na njihovu poslovnu uspješnost.

 

 

Sl.- 7a Situacija geofizičkih i svemirsko-geomagnetskih patogenih zračenja u jednom arhitektonskom uredu poznatog hrvatskog arhitekta, prije ugradnje biogeneratora "Atlanta".

Nakon što je vidio nalaz odmah je ugradio prostorne i posebne biogeneratore "Atlanta" i zauvijek trajno ostvario visoku pozitivnu energiju u svojem uredu, zaštitio svoje djelatnike, što je i vrlo pozitivno utjecalo na njegovu poslovnu uspješnost.

Patogena zračenja u ljudskom organizmu uzrokuju trošenje bioenergije neophodno potrebne za normalan rad, zdrav život i pravilnu reprodukciju svake stanice organizma.

Djelovanje patogenih zračenja na ljudski organizam nije podjednako na sve organe i zone organizma jer energija patogenih zračenja može biti promjenjivog intenziteta i oblika.

Najopasnije djelovanje na ljudski organizam imaju "maligne zone" i "maligne točke" jer razarajuće djeluju na stanice i izmjenu iona natrija i kalija kroz međustanične membrane uzrokujući pri tome zamor stanica, gubitak bioenergije, vitalnosti, nagli porast senzibilnosti staničnih procesa i mutacije stanice u malignu stanicu.

Ljudski organizam prirodno se neprekidno suprotstavlja takvim procesima pri čemu se neprekidno sve veći broj stanica iscrpljuje, zamara i pretvara u maligne stanice .... i tako se, malo po malo, svakodnevnim "neosjetnim" zamaranjem i pretvaranjem u maligne stanice "jednog dana" odjednom organizam "naglo razboli" i liječnici konvencionalne medicine dijagnosticiraju da je čovjek obolio od maligne bolesti na jednom ili više organa i da se već stvaraju i žarišta metastaza.

Često pitanje koje liječnici kažu pacijentu je: "Zašto niste došli prije na pregled" ?

To pitanje ne znači pacijentu ništa konkretno već ga samo može dodatno uznemiriti jer da je taj pacijent došao onog trenutka kada se je počeo razvijati maligni proces tada današnja konvencionalna dijagnostika ne bi otkrila nikakve maligne promjene i pacijenta proglasila "zdravim" kao što se je već nebrojeno puta dogodilo da je pacijent bio na pregledima proglašen "zdravim", a poslije samo tri mjeseca bio toliko jako bolestan od maligne bolesti da mu više terapija konvencionalne medicine nije mogla pomoći.

U mojoj višegodišnjoj dijagnostičkoj praksi po metodi "Medicinske radiestezije" imao sam dosta takvih pacijenata i nakon mojih vrlo detaljnih dijagnostičkih pregleda i analiza uvijek se je pokazivalo da je bolest stvarno započela u obliku "energije karcinoma" 5, 6 , 7 ili čak 10 godina prije nego što je dijagnostika konvencionalne medicine otkrila tu bolest u njezinom "fizičkom obliku".

Zato je znanje o vrstama patogenih zračenja koja djeluju na neki stambeni ili poslovni prostor izuzetno važno za primjenu najefikasnijeg oblika konstantno trajne zaštite.

KAKO SE MOŽEMO TRAJNO ZAŠTITITI OD BILO KOJEG OBLIKA "KLASIČNIH" ŠTETNIH (PATOGENIH) ZRAČENJA I ENERGIJA  ?

PRIMJENOM PROSTORNIH I OSOBNIH BIOGENERATORA "ATLANTA"

 

Sl.- 8 Prostorni biogenerator "Atlanta - m"

 

Sl.-9 Prostorni biogenerator "Atlanta - v"

 

 

Sl.- 10 Prostorni biogenerator "Super Atlanta - v"

 

 

 

 

Sl.- 11 Osobni biogeneratori "Atlanta", model E7

 

 

 

Nemojte dopustiti da Vam bilo koja kombinacija štetnih geofizičkih, svemirsko-geomagnetskih i tehničkih zračenja koja djeluje na Vaš stambeni ili poslovni prostor svakodnevno uzima Vašu bioenergiju, iscrpljuje Vas i uzrokuje Vaše brojne zdravstvene probleme !

Ako spavate na "zdravom mjestu spavanja", ako radite na "zdravom radnom mjestu" Vaša "energetska matrica" biti će neprekidno pod utjecajima "zdrave energije" i biti će neprekidno uravnotežena i to je osnovni preduvjet zdravlja svakog čovjeka.

Biogeneratori "Atlanta" uvijek Vam mogu omogućiti "zdravo mjesto spavanja", "zdravo radno mjesto", zdrav i vitalan život ......., zdravo začeće, zdravu trudnoću, zdravu djecu i unuke ... i mnogo drugog pozitivnog u Vašem životu što Vi sami trebate otkriti tijekom primjene biogeneratora "Atlanta".

 

 

Izgled energetske "zaštitne kupole" koju nakon ugradnje na najštetnije mjesto u Vašem stanu, ... kući, ... Vašem poslovnom prostoru, ... Vašoj tvrtci, ...  neprekidno proizvodi biogenerator "Atlanta".

Energetska "zaštitna kupola" je neprobojna barijera protiv geopatogenih i tehničkih zračenja iz Vaše okoline.

Osobni i posebni biogeneratori "Atlanta" stvaraju neprobojnu zaštitnu energetsku barijeru oko cijelog Vašeg tijela protiv svih negativnih utjecaja iz Vaše okoline.

Budite pobjednik i ostvarite u zdravom duhu i zdravom tijelu sve svoje životne snove !

BIOGENERATORI "ATLANTA" OMOGUĆAVAJU VAM NEPREKIDNO

NEOGRANIČENU MOĆ REGENERACIJE DUHA I TIJELA !

 

 Srdačno Vas pozdravljam !

 

Prof. Darko Maltar, dipl. ing.

Dr radiestezije, energetske i duhovne medicine

Pin It